ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

,

Νῖκος Ζαχαριάδης

,

……….Στὶς 4 Μαΐου 1946,  ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ὁ  Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΚΚΕ, Νῖκος Ζαχαριάδης στὸν Σοβιετικὸ πρέσβυ στὴν Ἀθήνα Ροντιόνοφ σχετικὰ μὲ τὴν στάση τοῦ κόμματος στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, ἦταν ὅτι θὰ ἀπέχῃ.

.

Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946
Φυλλάδιο γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1946

 

Σπυρίδωνος Σφέτα, Βαλκανιολόγου.

,

Ἡ ἀλλαγὴ τακτικῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, ἀπό τὴν «αὐτοάμυνα» στὴν ὁλομέτωπη ἔνοπλη ἐπίθεση.

Περιεχόμενα:

Ἡ ἐκτίμηση τοῦ Ζαχαριάδη – Ἡ διάσκεψη τοῦ Μπλέντ – Ἡ ἀποτυχία τοῦ σχεδίου «Λίμνες» – Οἱ ἀμφιβολίες τοῦ Στάλιν.

.

……….Στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 1946, ὁ Μολότοφ μέσῳ τοῦ Δημητρόφ, εἶχε ἐπισημάνει στὸν Ζαχαριάδη ὅτι τὸ ΚΚΕ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσῃ ὄχι τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἔνοπλη ἐξέγερση, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀνάπτυξη τοῦ μαζικοῦ ἀγῶνα γιὰ δημοκρατία, συμμετέχοντας στὶς ἐκλογές, σὲ συνδυασμὸ μὲ μαζικὴ αὐτοάμυνα. Γιὰ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, προεῖχε ἡ μετεξέλιξη τοῦ ΚΚΕ σ’ ἕνα ἱσχυρὸ κοινοβουλευτικὸ κόμμα, ποὺ θὰ ἐπηρέαζε τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ὁ ὅρος «αὐτοάμυνα» ἑρμηνεύτηκε ἀπὸ τὸν Ζαχαριάδη διασταλτικά. Αὐτοάμυνα γιὰ τὸν στρατηγὸ Στέφανο Σαράφη, ὁ ὁποῖος σκεπτόταν μὲ στρατωτικοὺς ὅρους, σήμαινε ἐξοπλισμός τῶν χωρικῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπαρκτῆς λευκῆς τρομοκρατίας (ὄχι ἔξοδος στὸ βουνὸ) καὶ μαζικὸς πολιτικὸς ἀγῶνας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς συμμετοχῆς στὶς ἐκλογές. Ὠστόσο αὐτοάμυνα γιὰ τὸν Ζαχαριάδη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποκλείσει τὴν συμμετοχὴ στὶς ἐκλογές, ἤδη ἀπὸ τὸ 1945, σήμαινε πέρασμα στὴν ἔνοπλη σύγκρουση, μὲ σταδιακὴ κλιμάκωση, ἀνάλογα μὲ τὶς συγκυρίες.

Ἡ εκτίμηση τοῦ Ζαχαριάδη

……….Ὁ Ζαχαριάδης ἐκτιμοῦσε ὅτι μὲ τὴν ἑδραίωση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων στὰ γειτονικὰ βαλκανικὰ κράτη καὶ τὴν δεινὴ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἀγγλία, τὸ ΚΚΕ εἶχε καλύτερη βάση γιὰ νὰ ἀρχίσῃ τὸν ἔνοπλο ἀγῶνα τὸ 1946 γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς «Λαϊκῆς Δημοκρατίας». Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΚΚΕ γιὰ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ἐκλογές, πρᾶγμα ποὺ προοιωνιζόταν τὴν ἔνοπλη σύγκρουση, ἡ Σοβιετικὴ πλευρᾶ μέσῳ τοῦ Δημητρόφ, κάλεσε τὸ ΚΚΕ νὰ μὴν μαζικοποιήσῃ τὸ ἑλληνικό κίνημα.

……….Ἐνόψει τῆς ἐπικείμενης ἔναρξης τοῦ Συνεδρίου τῆς Εἰρήνης  τὸ 1946 καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ βουργαρία δὲν εἶχε ἀκόμα διεθνὴ ὑπόσταση καὶ διεκδικοῦσε τὴν Δυτικὴ Θρᾲκη, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ κατηγορείται ἀπὸ τοὺς Ἀγγλο-Αμερικανοὺς ὅτι ὑπέθαλπε τὴν ἔνοπλη σύρραξη στὴν Ἕλλάδα καὶ ἀπειλοῦσε τὴν ἐδαφικὴ της ἀκεραιότητα.  Μετὰ τὴν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης Εἰρήνης (10/2/1947), τὴν ἐπιδίκαση τῆς Δυτικῆς Θρᾲκης στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Δόγματος Τρούμαν, τὸ ΚΚΕ ἀποφάσισε τὴν μεταβίβαση στὴν ὁλομέτωπη ἀντιπαράθεση.

Tito

……….(…) Ἡ Γιουγκοσλαβία ὅπου ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 1946, εἶχε ἐγκατασταθεῖ τὸ δεύτερο κλιμάκιο τοῦ ΚΚΕ (Ἰωαννίδης, Ροῦσος), ἦταν ἡ κύρια πηγὴ ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ζαχαριάδη καὶ τοῦ Βαφειάδη πρὸς τὸν Τῖτο τὸ 1947. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἔγγραφο ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ γιουγκοσλαβικὴ ἡγεσία συνάρτησε τὴν παροχὴ βοήθειας μὲ δέσμευση τοῦ ΚΚΕ γιὰ ἐδαφικές παραχωρήσεις στὴν Μακεδονία, ὡστόσο τὸ Βελιγράδι φαίνεται ὅτι ἐκτιμοῦσε πὼς σὲ περίπτωση νίκης τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, θὰ διαπραγματευόταν ἀπὸ πλεονεκτικότερη θέση τὸ «Μακεδονικό» μὲ τὸ ΚΚΕ, τὸ ὁποῖο ἀναγνώριζε τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» μειονότητας…


Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
*** ** ***
Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΟΥ Χ.ΦΛΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ «ΕΜΦΥΛΙΟ» - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ

Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ὁμιλίας τοῦ Σάκη Μουμτζῆ, μὲ θέμα τὸ βιβλίο του, «Ἡ κόκκινη Βία 1947-1950. Ἔνοχες σιωπές, ἀριστεροὶ μῦθοι».

Αφήστε μια απάντηση