Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864

,

Το ανακαινισμένο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Σήμερα στεγάζει την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το ανακαινισμένο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Σήμερα στεγάζει την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864

 

Ἕνα ἄγνωστο στοὺς πολλοὺς τρίπτυχο.
ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΓΚΥΙΛΦΟΡΔ

……….Ὁ κόμης Φρειδερίκος Νόρθ 5ος Κόμης τοῦ Γκύιλφορδ, ἦταν ὁ τρίτος γιὸς τοῦ λόρδου Νόρθ. Γεννήθηκε στὸ Λονδίνο τὸ 1766, καὶ σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης νομικά. Ἦταν φιλομαθής, γιὰ τοῦτο καὶ μελέτησε ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς κι ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀκόμα τὴν ἐπισκεφτεῖ καὶ τὴν γνωρίσει ἀπό κοντά.

……….Τὸ 1791, ταξίδεψε στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν γύρισε σχεδὸν ὁλόκληρη. Τὸν ἐνδιέφεραν ὅμως οἱ τόποι –οἱ χῶροι ἐκεῖνοι- ποὺ παρουσίαζαν κάποιο ἀρχαιολογικό ἐνδιαφέρον, γιατὶ ὀνειρευόταν ν’ ἀναζωογονήσῃ κάποιον ἀρχαῖο πολιτισμό.Ἔτσι γύρισε τὰ Ἰόνια νησιά, τὴν Ἀθήνα, τὴν Τίρυνθα, τὶς Μυκῆνες, τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλα αὐτά, τὸν τράβηξε ἡ Ἰθάκη, στὴν ὁποία παρέμεινε ἕνα ὁλόκληρο χρόνο, κυριολεκτικά γοητευμένος ἀπ’ τὸ νησὶ καὶ τοὺς ἁγνούς καὶ φιλόξενους κατοίκους του.

Φρέντερικ Νόρθ, 5ος Κόμης τοῦ Γκίλφορδ. Έργο του Edward Orme, Εθνική Πινακοθήκη Αγγλίας

……….Ἀπό τὸ πρῶτο αὐτό ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, ὁ Κόμης τοῦ Γκύιλφορδ εἶχε συλλάβει τὴν ἰδέα νὰ ἀναζωογονήσῃ τὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ ἑστία περαιτέρω διάδοσης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς παιδείας…


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Τὸ ἀρχικό κτήριο τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, κατεστράφη ὁλοσχερῶς ἀπό τὶς ἐμπρηστικές βόμβες τῶν Γερμανῶν στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1943· ἀναστηλώθηκε τὸ 1992.

3 απαντήσεις στο “Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864”

 1. 1. Ο Γκίλφορντ διαδέχθηκε στον τίτλο του Earl (και στην περιουσία) τον μεγαλύτερο αδελφό του το 1817
  2. Δεν πέθανε από τροχαίο αλλά από ποδάγρα (ουρική αθρίτιδα)
  3. Τον διαδέχθηκε η τριμελής Γενική Επιτροπή Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με πρόεδρο τον Ιππότη Αγγελο Κόνδαρη
  4. Η Ιόνιος Ακαδημία καταργήθηκε 20 μήνες μετά την Ενωση με τον Νόμο ΡΗ της 20ης Δεκεμβρίου 1865

  1. Κύριε Κουρκουμέλη, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ ἐπί πλέον στοιχεῖα ποὺ γνωστοποιήσατε καὶ τὶς ἐπισημάνσεις σας, σχετικὰ μὲ τὸν 5ο Κόμη τοῦ Γκίλφορδ.

   Ἡ ἐνεργή συμμετοχὴ του γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ψηφίσματος (7 Μαῒου) τῆς Γερουσίας τοῦ Ἰονίου Κοινοβουλίου, ἦταν καθοριστική γιὰ τὴν ἴδρυση τῆς Ἀκαδημίας. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν παύση λειτουργίας τῆς Ἀκαδημίας, ἤδη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου στὰ 1864, εἶχε τεθεῖ ἐμμέσως τὸ ζήτημα. Μὲ τὴν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου τὸ 1864, οἱ διαφορὲς/διαφωνίες μεταξὺ Ἐπτανησίων καὶ Ἄγγλων ὡς πρὸς τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς ὑπολειτουργοῦσας Ἀκαδημίας, ἐντάθηκαν καὶ ὁδήγησαν σὲ ἀδιέξοδο. Τὸ ὁριστικὸ καὶ ἐπίσημο κλείσιμο τῆς Ἀκαδημίας, κυρώθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, στὶς 20/12/1865 – ὅπως ἀναφέρετε – ἔτσι ὥστε νὰ έκτονωθῇ ἡ ἔνταση (ποὺ προυπῆρχε μεταξὺ τῶν Ἑνωτικῶν Ἑπτανήσιων «Ριζοσπαστῶν» καὶ Ἄγγλων) καὶ νὰ βρεθῇ λύση στὸ ἀδιέξοδο.

   Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέσατε.

Αφήστε μια απάντηση