ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

,

ΕΛΛΗΝΟΙΣΤΟΡΕΙΝΜέρη από το κολοσσιαίο αγαλμα του Μ. Κωνσταντίνου που βρίσκονται στο Παλάτσο ντι Κονσερβατόρι στην πλατεία Καπιτωλίου στην Ρώμη
Μέρη από το κολοσσιαίο αγαλμα του Μ. Κωνσταντίνου που βρίσκονται στο Παλάτσο ντι Κονσερβατόρι στην πλατεία Καπιτωλίου στην Ρώμη

,

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

.
……….Γεννήθηκε γύρω στὸ 274 μ.Χ. Ὁ πατέρας του, Κωνστάντιος ὁ ἐπονομαζόμενος «Χλωρὸς»Χλομὸς – ἦταν κιόλας ἕνας ἀπό τοὺς πετυχημένους καὶ πιὸ φωτισμένους στρατηγοὺς τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ μητέρα του Ἑλένη, ἦταν κόρη ἑνός ταπεινοῦ πανδοχέα ἀπό τὴν Βιθυνία.

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

……….(…)  Τὸ 293, ὁ Αὐτοκράτορας Διοκλητιανὸς ἀποφάσισε νὰ διαιρέσῃ τὴν αὐτοκρατορική ἐξουσία στὰ τέσσερα, κρατώντας τὴν Ἀνατολή καὶ ἀναθέτοντας τὶς ἄλλες τρεῖς περιοχὲς σὲ ἕναν παλαιὸ συμπολεμιστὴ του τὸν Μαξιμιανό, σὲ ἕναν σκληρὸ καὶ ἄγριο ἐπαγγελματία στρατιωτικὸ ἀπό τὴν Θρᾲκη ποὺ ὁνομαζόταν Γαλέριος καὶ στὸν Κωνστάντιο Χλωρό. Ὅσο κι ἄν ὁ Διοκλητιανὸς τόνιζε ὅτι ἡ Αὐτοκρατορία παρέμεινε μία, μοναδικὴ καὶ ἀδιαίρετη, ἀργά ἤ γρήγορα ἡ διάσπαση ἦταν ἀναπόφευκτη.

……….Τὸ 305 συνέβη ἕνα γεγονὸς ἐξαιρετικῆς ἱστορικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία: ἡ παραίτηση τοῦ Αὐτοκράτορα· ὕστερα ἀπό εἴκοσι χρόνια στὸν αὐτοκρατορικό θρόνο, ὁ Διοκλητιανὸς ἀποσύρθηκε, ὑποχρώνοντας καὶ τὸν ἀπρόθυμο Μαξιμιανὸ νὰ παραιτηθῇ μαζὶ του.

……….Ὁ Γαλέριος καὶ ὁ Κωνστάντιος Χλωρὸς-ποὺ εἶχε πλέον ἐγκαταλείψει τὴν Ἑλένη γιὰ νὰ παντρευτῇ τὴν θετὴ κόρη τοῦ Μαξιμιανοῦ, Θεοδῶρα – ἀνακηρύχθηκαν Αὔγουστοι (οἱ δύο πρεσβύτεροι Αὐτοκράτορες), ἀλλά ὁ διορισμὸς τῶν διαδόχων τους, τῶν δύο νέων Καισάρων, ἀμφισβητεῖτο.

……….Ὁ Κωνσταντῖνος, ἀνακαλύπτοντας ὅτι ὑποβαθμιζόταν κι ἀπό φόβο γιὰ τὴν ζωὴ του, ἔφυγε νύχτα ἀπό τὴν Αὐλή τοῦ Γαλέριου στὴν Νικομήδεια, γιὰ νὰ συναντήσῃ τὸν πατέρα του στὴ Βουλώνη, ὅπου ἐκεῖνος προετοιμαζόταν γιὰ μία νέα ἐκστρατεία στὴν Βρετανία. Πατέρας καὶ γιὸς πέρασαν μαζὶ τὴν Μάγχη, ἀλλά στὶς 26 Ἰουλίου τοῦ 306, ὁ Κωνστάντιος πέθανε στὴν Ὑόρκη. Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ λεγεῶνες ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ ἔριξαν τὴν πορφυρὴ αὐτοκρατορική τήβεννο στοὺς ὥμους τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν σήκωσαν στὶς ἀσπίδες τους, καὶ τὸν ζητωκραύγασαν ὅσο πιὸ δυνατὰ μποροῦσαν.

Constantine’s statue outside the Minster. Χάλκινο άγαλμα τού Μ. Κωνσταντίνου στην Υόρκη της Μ.Βρετανίας.

……….Ἔχοντας ὅμως ἀνάγκη κι ἀπό ἐπίσημη ἀναγνώριση, ὁ Κωνσταντῖνος ἔστειλε στὸν Γαλέριο, στὴν Νικομήδεια, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση θανάτου τοῦ πατέρα του, ἕνα πορτραῖτο δικὸ του, μὲ τὰ διάσημα τοῦ Αὐγούστου τῆς Δύσης. Ὁ Γαλέριος ἀρνήθηκε νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸν νεαρὸ ἀντάρτη. Ἧταν προετοιμασμένος (ὅμως) ἀπρόθυμα νὰ τὸν ἀναγνωρίσῃ ὡς Καίσαρα. Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο κάτι τέτοιο ἦταν ἀρκετό γιὰ τὴν ὥρα. Παρέμεινε στὴν Γαλατία καὶ τὴν Βρετανία τὰ ἐπόμενα ἕξι χρόνια, κυβερνώντας μὲ σοφία καὶ ἀποτελεσματικότητα αὐτές τὶς ἐπαρχίες…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση