ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (14/5/1920)

,

14-5-1920 Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς ἀπό τοὺς βούλγαρους Στὸ κέντρο ὁ Γάλλος στρατηγὸς Σαρπύ, δεξιὰ του ὁ στρατηγὸς Ζυμβρακάκης καὶ ἀριστερὰ ὁ διπλωμάτης Χαρίσιος Βαμβακᾶς.
Ἡ  ἀπελευθέρωση  τῆς  Κομοτηνῆς.  Στὸ κέντρο ὁ Γάλλος στρατηγὸς Σαρπύ, δεξιὰ  του ὁ στρατηγὸς  Ζυμβρακάκης καὶ  ἀριστερὰ ὁ  διπλωμάτης Χαρίσιος  Βαμβακᾶς.

 

Τοῦ Γεωργίου Δ. Κεμαλάκη.

……….Βρισκόμαστε στὰ 1920. Ὁ ἥλιος ρίχνει τὶς ζωογόνες ἀκτῖνες του καὶ δίνει ζωὴ στὰ πάντα. Οἱ Θρᾳκιῶτες δὲν αἰσθάνονται τὴν χαρὰ τῆς Ἀνοιξης, γιατὶ ἡ ἰδιόρρυθμη διασυμμαχικὴ κατοχὴ ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει τὴν μὲ ὅρους λευτεριὰ τους, ἡ λύπη καὶ ἡ ἀγωνία, νεκρώνουν ὅλες τὶς ἄλλες αἰσθήσεις. Αὐτὴν τὴν ἀγωνιώδη ἐρημιᾶ ἀναταράζει ποὺ καὶ ποὺ ἕνας ἀνάλαφρος ἄνεμος ἐλπίδας ἀπὸ τὸ 1919, μέσα ἀπὸ τὸ περιλάλητο διασυμμαχικὸ καθεστώς. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἔστησε περήφανα τὴν γαλανόλευκη καὶ στρατοπεύδευσε στοὺς Τοξότες, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνακωχὴ τοῦ Α΄Παγκοσμίου Πολέμου. Ἐκεῖ συγκεντρώθηκαν καὶ οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῶν θρᾳκικῶν περιοχῶν, ποὺ εἶχαν ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὰ πατρικὰ τους σπίτια μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀφοῦ τελείωσε ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μὲ τὴν νίκη τῶν συμμάχων, ἔστρεψαν τὰ μάτια τους στὴν τράπεζα τῶν συνδιασκέψεων καὶ περίμεναν νὰ δικαιωθοῦν.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com
Ἐπίσης γιὰ τὴν ἱστορικὴ σημαία τῆς Κομοτηνῆς 

Αφήστε μια απάντηση