Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΔΡΟΣ (17-18/5/ 1790)

,

Ἀντίγραφο θαλασσογραφίας τοῦ Κωνσταντίνου Βολονάκη
Ἀντίγραφο θαλασσογραφίας τοῦ Κωνσταντίνου Βολανάκη

,

Πάνου Στάμου

……….(…) Ὁ νέος Σουλτᾶνος Σελὶμ ΙΙΙ (1789), ἀποφασισμένος νὰ ἐξοντώσῃ τὸν ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη ναυμᾶχο Ἀντισυνταγματάρχη τοῦ Τσαρικοῦ Ναυτικοῦ Λάμπρου Κατσώνη, συγκέντρωσε Ναυτικὴ Δύναμη ἀπὸ πολυάριθμα μεγάλα πολεμικὰ πλοῖα καὶ βγῆκε ἀπὸ τὰ Δαρδανέλλια γιὰ νὰ συναντήσῃ τὸν Λάμπρο.

……….Εἶναι σὲ ὅλους γνωστὸ ὅτι στὴν ναυμαχία αὐτή, ποὺ ξεκίνησε στὶς 6/17 (παλαιὸ καὶ νέο ἡμερολόγιο) Μαῒου 1790, ἀντιπαρατάχθηκαν στὴν ἀρχὴ 20 τουρκικᾶ πλοῖα ἀπέναντι σὲ ἑπτᾶ τοῦ Λάμπρου Κατσώνη. Τὸ μεσημέρι τῆς 7ης /18ης Μαῒου «…ξεκίνησε ἡ σκληρότερη σὲ ἔνταση ναυμαχία, ἡ ὁποῖα συνεχιζόταν μέχρι ἀργά τὸ βράδυ καὶ συνολικὰ ἦταν ἀρκετὰ ἐπιτυχὴς γιὰ τοὺς γενναίους Ἕλληνες…» γράφει ὁ Ῥῶσος ἱστορικὸς Γιούρι Πριάχιν.

……….Ξαφνικὰ ὅμως, τὰ ξημερώματα τῆς δεύτερης μέρας, ἐμφανίστηκε στὴν περιοχὴ Ἀλγερινὸς στόλος ἀπὸ 11 πολεμικὰ πλοῖα, ποὺ ἔφτασε γιὰ νὰ συνδράμῃ τὸν τοῦρκο στόλαρχο…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση