ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

,

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

,

Κείμενο: Εὐάγγελος Α.Φιλίππου, Ἱστορικός Ἐρευνητής-Συγγραφέας.

,

……….Μία ἀπό τὶς πλέον διφορούμενες φυσιογνωμίες στὴν μακραίωνη βυζαντινὴ ἱστορία, ὑπῆρξε χωρὶς ἀμφιβολία ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανός, ὁ ὁποῖος μολονότι διατήρησε τὴν αὐτοκρατορική ἀρχή γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα – σχεδὸν τρία χρόνια – ἀπασχόλησε μὲ τὴν ζωή, τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν δράση του, τόσο τοὺς συγχρόνους του, ἀλλά καὶ τοὺς μεταγενέστερους ἱστοριογράφους, ἀντιστρόφως ἀνάλογα καὶ σχεδὸν ὅσο ἄλλους αὐτοκράτορες μὲ ἀρχή πολύχρονης διάρκειας καὶ ἔργο πολυσχιδὲς (π.χ. τὸν Ἰουστινιανό).

……….Ἀπό τὴν μία οἱ τελευταῖοι ἐκπρόσωποι τῆς ρωμαϊκῆς (ἐθνικῆς) ἱστοριογραφίας τὸν χαρακτήρισαν μεγάλο, ἐνῷ ἀπό τὴν ἄλλη οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἑλληνικῆς (χριστιανικῆς) ἱστοριογραφίας, ἀποστάτη καὶ παραβάτη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση