ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

,

,

Ύμνος στην Αθηνά

 

Τσακνάκης Αθανάσιος

 

 

Των φιλοσόφων το καύχημα,                                                 Αθηνά Παρθένος,

και τεχνιτών το στερέωμα,                                                                 Κόρη Εργάνη,

επιστημόνων ενίσχυση,                                                            Σώτειρα Διογενής,

καλλιτεχνών θεία έμπνευση,                                                       Πάναγνη Κυρία,

ορθολογίας το έναυσμα,                                                        Αθηνά η Πάνσοφη,

ορθοπραξίας η αρχή,                                                          Κόρη η Πανάχραντη,

ορθοδοξίας διέγερση,                                                          Σώτειρα Πανάγαθη,

ορθοβουλίας εμφάνιση,                                                         Πάναγνη Παλλάδα,

των οπλιτών η αιγίδα η κραταιή,                                       Αθηνά η Πρόμαχος,

των πολιτών η ελπίδα η σταθερή,                                      Κόρη Ευφρόσυνη,

των διοικούντων ευνόμως, το στήριγμα,                                 Σώτειρα Σοφία,

των αρχομένων κοσμίως, το έρεισμα,                       Πάναγνη Προστάτις, 

 

Ολόκληρο τον Ύμνο μπορείτε να διαβάσετε στο:  https://independent.academia.edu/

 

Αφήστε μια απάντηση