ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΑΝΤΑΝΣΚΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΤΣΑ ΜΕ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1909 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΑΝΤΑΝΣΚΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΤΣΑ ΜΕ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1909 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

,

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

……….Οἱ ἐλπίδες τῶν μὴ μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅτι μὲ τὸ κίνημα τῶν Νεότουρκων θὰ ὑπῆρχε σεβασμὸς τῶν δικαιωμάτων τους, γρήγορα διαψεύστηκαν. Τὸ ἔτος 1908, ἦταν σημαντικὸ καὶ σημαδιακὸ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν βαλκανίων καὶ στὴν τουρκία. Τὸν Ἰούνιο τοῦ ἔτους αὐτοῦ, ξέσπασε ἡ ἐπανάσταση τῶν νεότουρκων, καὶ τὸ Φθινόπωρο, ἔγινε ἡ ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς βουλγαρίας.

……….Τὰ γεγονότα αὐτά, ἀποδείχθηκαν καθοριστικὰ γιὰ τὴν περαιτέρῳ πορεία τοῦ Θρᾳκικοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μαρτυρικὴ Θρᾳκικὴ Χερσόνησο. Ἤδη ἐπειδή ὑπῆρχε ἀναβρασμός ἀπό τὸ 1905 στὸν χώρο, ὁ Θρᾳκικὸς Ἑλληνισμός προσπαθοῦσε νὰ ὁργανωθῇ, ἀφενός γιὰ τὴν αὐτοάμυνά του, κι ἀφετέρου γιὰ νὰ συμβάλλῃ στὰ τεκταινόμενα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του.

……….Ἡ Θρᾲκη εἶχε γίνει τὸ «μῆλο τῆς ἕριδος» γιὰ τρεῖς λαούς. Τοὺς Ἕλληνες, τοὺς βούργαρους καὶ τοὺς τούρκους. Οἱ Ἕλληνες τῆς Θρᾲκης ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα ἀπό τὴν βουλγάρικη ἐξαρχία ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἐκβουλγαρίσῃ τὸν ντόπιο πληθυσμό, ἀσκώντας βία καὶ σκορπώντας τὸν φόβο.

……….Ἀπό τὴν ἄλλη, οἱ ὀθωμανοί, ὑλοποιώντας τὸ δόγμα «ἡ τουρκία ἀνήκει στοὺς τούρκους», ἐφάρμοζαν ἀνάλογες συμπεριφορές.

……….Ἀρκετές δὲ φορὲς, βούργαροι καὶ τοῦρκοι συμμαχοῦσαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀγῶνας λοιπὸν τῶν Θρᾳκῶν ἦταν πολυμέτωπος καὶ ἄνισος.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση