ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΕΚΔΟΘΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «Ο Βρεττανικός Αστήρ» (1860-1862)

,

9-7 Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΕΚΔΟΘΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «Ο Βρεττανικός Αστήρ» (1860-1862)

,

……….Στὶς 9 Ἰουλίου τοῦ 1860, κυκλοφόρησε στὸ Λονδίνο ἡ πρώτη ἑλληνική εἰκοσιτετρασέλιδη,   ποικίλης ὕλης  εἰκονογραφημένη ἐφημερίδα, «Ὁ Βρεττανικὸς Ἀστῆρ».

……….Ἐκδότης καὶ βασικὸς συντάκτης της, ἦταν ὁ Στέφανος Ξένος (1821-1894), γεννηθῆς στὴν Σμύρνη, γιὸς τοῦ Φιλικοῦ Θεόδωρου Ξένου, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ἐφοπλιστής εἰκοσι πέντε ἀτμοκίνητων πλοίων, καὶ κύριος εἰσηγητής τοῦ ἑλληνικού ἱστορικοῦ μυθιστορήματος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ……….Μὲ τὸ ξέσπασμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 καὶ τοὺς ἄγριους διωγμοὺς ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας, βρέφος ἀκόμη, ἦλθε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπέστρεψε σὲ ἡλικία 7 ἐτῶν, ὅταν ὁ πατέρας του ἀνέλαβε τὴν θέση τοῦ Ἕλληνα προξένου Σμύρνης.

……….Στὸ πρῶτο τεύχος τῆς ἐφημερίδος, μὲ προλογικὸ ἄρθρο, ὁ Ξένος ἐνημέρωσε ὅτι ἡ ἔκδοση ἀπέβλεπε κυρίως σὲ δύο στόχους: «Στὴν ἐνημέρωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ τὶς ἐπιτεύξεις τῶν δυτικῶν ἀνεπτυγμένων κρατῶν καὶ συνεπῶς καὶ στὸν ἐξευρωπαϊσμό της, καὶ στὴν προβολὴ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος στὸ ἀγγλικό κοινό».

……….Γιὰ τὸ ἔργο του, «Ἡ ἡρωίς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως: ἦτοι σκηναὶ ἐν Ἑλλάδι ἀπό τοῦ ἔτους 1821-1828», ἔγραψε : «Τὸ πόνημα αὐτό, οὐδέν ἔτερον ἐστίν, ἤ ἡ διήγησις τῶν ἐνδοξοτέρων ἐπεισοδίων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὸ πανόραμα τῶν ἡρώων της, τὸ θέατρο τῶν δυστυχιῶν της, καὶ ἡ ῥαψωδία τῶν τραυμάτων τοῦ ἤδη βραδέως καὶ μετ’ ἀγωνίας θνήσκοντος τυράννου μας».

……….Ἡ Ὑψηλή Πύλη, ποὺ δὲν ἦταν εὐχαριστημένη ἀπό τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ξένος παρουσίαζε, καὶ στὴν δικὴ του, ἀλλά καὶ σὲ ἀγγλικές ἐφημερίδες –γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὰ μυθιστορήματά του– τὴν εἰκόνα τῆς τουρκίας, ζήτησε, μὲ «νότα» τοῦ μεγάλου βεζίρη Ἀλῆ πασᾶ (ΑliPasha) τῆς 17ης Ἀπριλίου 1862 πρὸς τὸ βρετανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὴν διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τοῦ Βρεττανικοῦ Ἀστέρος ποὺ γινόταν μέσῳ τοῦ ἀγγλικοῦ ταχυδρομείου στὴν ὀθωμανική ἐπικράτεια, ἀλλά καὶ τὴν παράδοση στὶς ὀθωμανικές ἀρχές ὅλων τῶν διαθέσιμων ἀντιτύπων του. Τὸ αἴτημα τῆς Πύλης προωθήθηκε μὲ ἐντυπωσιακή ταχύτητα…


Τὸ ἄρθρο γιὰ τὴν ἐφημερίδα, Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  http://spaniasyllektika.blogspot.gr/ 

Αφήστε μια απάντηση