ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ – ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 1974

.

20-07-1974 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ,

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΗ – ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 1974

(Οἱ προδομένες Θερμοπῦλες τῆς Κερύνειας)

 

……….Ὁ Παῦλος Κουρούπης (…) ἀνάμεσα στοὺς πρώτους–πρώτους θυσιασθέντες προμάχους τῆς Κύπρου, (…) στοιχημένος πλάι στὸν ἡρωικό κυβερνήτη τῆς Τορπιλακάτου «Τ-3», τὸν ὑποπλοίαρχο Λευτέρη Τσομάκη καὶ τοὺς ὀκτώ ἀπό τοὺς ἐννέα ἡρωικούς ναῦτες του:– Τοὺς Ἑλλαδίτες, Βιτουλαδίτη, Καρέτσο, Δεριζιώτη, Στιβακτά.

– Καὶ τοὺς Κυπρίους, Καρεφυλλίδη, Φιερὸ, καὶ Κεφαλλονίτη. 

Ποὺ ἄφησαν τὴν τελευταία τους πνοὴ στὶς 05:25 τῆς 20ης Ἰουλίου 1974, ἀναμετρώμενοι, μόνοι, μὲ τὸν τουρκικὸ στόλο εἰσβολῆς καὶ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορία στ’ ἀνοικτά τοῦ λιμανιοῦ τῆς Κερύνειας μας, ὅπου ἔκτοτε εἶναι ὁ ὑγρός τους Τάφος, χωρὶς κἄν ἕνα τιμητικὸ στεφάνι.

……….Στοιχημένη ἡ μορφὴ τοῦ Παύλου Κουρούπη, – πλάι σ’ ἐκείνη τοῦ ἡρωικοῦ ἀντισυνταγματάρχη Γεωργίου Μπούτου ἀπό τὸ Ναύπλιο. Διοικητὴ τοῦ 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικοῦ.

-Καὶ τοῦ ὁμήλικού μας καὶ παιδικοῦ φίλου, ἥρωα Ἀνθυπολοχαγοῦ Παντελῆ Χατζημάρκου ἀπό τὴν Λευκωσία, καὶ τῶν ἄλλων ἡρωικῶν νεκρῶν τοῦ 286 ΜΤΠ, ποὺ ὑπό τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, στάλθηκαν ν’ ἀναμετρηθοῦν μὲ τὴν ἄνευ ἀντιπάλου κυρίαρχη στοὺς κυπριακοὺς οὐρανούς τουρκικὴ ἀεροπορία κι ἔπεσαν μαχόμενοι στὸν Κοντεμένο, τὸ πρωὶ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974.

……….Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Παῦλος Κουρούπης, «ὁ Λεωνῖδας τῆς Κερύνειας», ὅπως ἀποκλήθηκε γιὰ τὴν γενναιότητά του, διοικητὴς τοῦ 251 Τάγματος Πεζικοῦ, ἐνεργῶντας σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα «ἀγῶνας ἐπί τῶν ἀκτῶν  γιὰ τὶς ἀκτὲς», διοικῶντας 2 μόνο λόχους Πεζικοῦ (645 ἀνδρῶν), ἐνεργεῖ ἀντεπίθεση καὶ κατορθώνει νὰ περισφίξῃ τὸ τουρκικὸ προγεφύρωμα σὲ μια ζώνη πλάτους 350 καὶ μήκους 1.000 μέτρων. Βρέθηκε ἀκριβῶς ἀπέναντι στὸ ἀποβιβαζόμενο τουρκικό 50ο Σύνταγμα Πεζικοῦ, μὲ Διοικητὴ τὸν Συνταγματάρχη Καραογλάνογλου (ὁ ὁποῖος  σκοτώθηκε τὴν πρώτη μέρα τῆς ἀπόβασης ἀπό τούρκικα πυρᾶ…) κράτησε τὶς θέσεις του γιὰ δυόμισι ἡμέρες πολεμῶντας μὲ ἀναλογία δυνάμεως 1 προς 7 (μία ὑπεροχὴ ποὺ ἄν προσθέσουμε καὶ τὴν ὑπεροπλία τοῦ ὑλικοῦ, καὶ τὴν συνεχὴ προστασία ἀπό θάλασσα καὶ ἀέρα τῶν τούρκων, φαίνεται θαύμα).

……….Περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλον, ὁ ἀντισυνταγματάρχης Παύλος Κουρούπης καὶ τὸ 251 Τάγμα Πεζικοῦ, ὑπῆρξαν ἀπό τὴν 19η καὶ τὴν 20η Ἰουλίου 1974 καὶ εἶναι ἔκτοτε,

-ἡ ἰσχυρότερη,
-ἡ πιὸ ἔμπρακτη,
-ἡ ἐν τοῖς πράγμασι ἀπόδειξη,
-καὶ τὸ ἐπί τῶν πρόσῳ, τεκμήριο τῆς προδοσίας ποὺ διαπράχθηκε σὲ βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Κύπρο…


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
  • Γιὰ τὴν μάχη τῆς Κερύνειας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com
*** ** ***

……….(Ὁ Διοικητὴς τοῦ 251ΤΠ, Κουρούπης Παῦλος μὲ τοὺς περισσότερους ἄνδρες του, πολέμησαν  ὑπὸ τρομερὰ ἀντίξοες συνθῆκες καὶ χωρὶς καμμία βοήθεια, ἐναντίον τῶν πυρῶν τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς, τῆς ἀεροπορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ τῶν τούρκων εἰσβολέων. Ἔχοντας νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὶς ὑπέρτερες σὲ ἀέρα, θάλασσα καὶ ξηρᾶ τουρκικὲς δυνάμεις, κράτησαν τοὺς εἰσβολεῖς ἔξω ἀπὸ τὴν Κερύνεια γιὰ δύο σχεδὸν ἡμέρες, προκαλῶντας τους σημαντικὲς ἀπώλειες μέχρις ὅτου ἔπεσαν ἡρωικά. Ὁ Διοικητὴς Παῦλος Κουρούπης δὲν βρέθηκε ποτέ, καὶ συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στοὺς ἀγνοουμένους. Τελευταῖα σημεῖα ζωῆς μετὰ τὸν τραυματισμὸ του στὸν ἀριστερὸ ὧμο στὶς 22/7 στὸ χωριὸ Τέμπλος, ἔδωσε στὶς 23/7 τὸ πρωί, ὅταν τηλεφώνησε ἀπὸ τὴν Κυρήνεια στὸ γραφεῖο τοῦ κ.Τσεριώτη ζητῶντας βοήθεια γιὰ νὰ βρῇ τρόπο διαφυγῆς.)

Αφήστε μια απάντηση