Ο ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

,

Χανδρινός Ελευθέριος 3

,

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 

,,
Τοῦ Ἀντιναύαρχου ἐ.ἀ.Κ.Βάλλα ΠΝ

,

Περιεχόμενα :
ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ 1 ΕΩΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΩΤΑΡΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟ.

,
Οἱ κινήσεις τοῦ Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ πρὶν, κατὰ καὶ μετὰ τὴν εἰσβολή τοῦ Ἰουλίου 1974.

……….Ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πολιτεία (πολιτικὴ καὶ στρατιωτική), ἐκτιμοῦμε ὅτι δὲν ἔχει προβάλλει ὅπως θὰ τὸ ἄξιζαν τοὺς Ἕλληνες πολεμιστὲς κάθε κλάδου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ποὺ πολέμησαν τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974 τὸν εἰσβολέα μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, δίνοντας ἄλλοι τὴν ζωὴ τους, ἄλλοι τὴν σωματικὴ τους ἀκεραιότητα καὶ προσωπικὴ τους ἐλευθερία (ἀγνοούμενοι), ἐπιδεικνύοντας τὴν πολεμικὴ ἀρετή τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς.

……….(…) Ἡρωικές πράξεις Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ Ν/διόπων, ποὺ συμμετεῖχαν ἀποτελεσματικά στὸν ἄνισο ἀγῶνα τῆς εὶσβολῆς, παραμένουν «ἀνομολόγητες», καὶ χωρὶς τὴν ἀπαιτούμενη προβολὴ ποὺ θὰ διδάξη τοὺς νεώτερους τὴν αὐτοθυσία, τὸ μαχητικὸ πνεῦμα, καὶ τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν οἱ ὁποῖες συμβάλλουν ἀποφασιστικὰ στὴν ἔκβαση ἑνός ἀγῶνα.

……….(…) Ὁ σκοπός τοῦ παρόντος δημοσιεύματος εἶναι νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἄγνωστη γιὰ πολλοὺς δράση τοῦ Ἀρματαγωγοῦ ΛΕΣΒΟΣ, τοῦ Κυβερνήτη Πλωτάρχη Ἐλευθέριου Χανδρινοῦ ΠΝ καὶ τοῦ πληρώματός του, κατὰ τὴν εἰσβολή.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση