ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ (OLYMPIC GAMES) KAI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 

Ο ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ

Στὶς 27 Ἰουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ ἔναρξης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Λονδῖνο, ὅπου ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοὺς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς Ζάκ Ρόγκ, ἀνακοίνωσε ὅτι «οἱ Ἀγῶνες γύρισαν στὸ σπίτι τους.»[!!], ἡ ἔπαρση τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ ἡ ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου δὲν ἔγινε γιὰ νὰ αποδοθοῦν τιμὲς στὴν χῶρα ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Ὀλυμπισμοῦ, δὲν ἐψάλη ὁ Ὀλυμπιακός Ὕμνος τοῦ Σπύρου Σαμάρα, σὲ ποίηση τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, καὶ ὅταν ἡ Ὀλυμπιακή Φλόγα εἰσῆλθε στὸ Ὀλυμπιακό Στάδιο, ὁ ἐκφωνητής ἀνέφερε ὅτι ἔφτασε ἐκεῖ ἀφοῦ διέτρεξε μιὰ διαδρομὴ 22.000 χλιομέτρων[!!].

Τὸ ἀπό ποῦ ξεκίνησε, προφανῶς δὲν τοὺς ἐνδιέφερε νὰ ἀναφερθῇ. Ἐπίσης κατὰ τὸ πέρασμα τῆς Ἱερῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας ἀπό τὴν Σκωτία, ὁ λαμπαδιδρόμος σταμάτησε καὶ τὴν πρόσφερε ὡς ἀναπτῆρα σὲ θεατὴ, γιὰ νὰ ἀνάψῃ τὸ τσιγάρο του. Ὑπάρχει καὶ ἄλλη, ἐξ ἴσου αἰσχρή φωτογραφία, με δύο εὐρωπαῖες κυρίες, ἡ μία ἐκ τῶν ὁποίων ἐπίσης ἀνάβει τὸ τσιγάρο της μὲ τὴν Ὀλυμπιακή φλόγα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ (OLYMPIC GAMES) KAI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

(…)  Ἄραγε πιστεύει κανεὶς ὅτι, οἱ σημερινὲς Ὀλυμπιάδες ἐκπροσωποῦν τὸ ἰδεῶδες ποὺ γεννήθηκε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐνστερνίστηκαν οἱ ἀναβιωτές τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων;

Οἱ ἀθλητές ποὺ συμμετέχουν στοὺς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες εἶναι ἐπαγγελματίες μὲ τὴν ἀνοχή, ἄν ὄχι μὲ τὴν προτροπὴ, τῆς Δ.Ο.Ε. Ἀθλητές ποὺ, σὲ πιστὴ ἐφαρμογή ὅρων ἐμπορικῶν συμβολαίων, “ἀγωνίζονται” μὲ τὰ σύμβολα τῆς Nike (κλεμμένο κι αὐτό ἀπό τὴν Ἑλληνική λέξη «ΝΙΚΗ») , ἤ τῆς Adidas, καὶ πολὺ εὔκολα ἀπαρνοῦνται τὶς πατρίδες τους, ἀλλάζουν ὑπηκοότητα καὶ παρελαύνουν ὑπό τὴν σκέπη ξένης σημαίας (ποὺ πληρώνει ὅμως καλά).

Ἄς ἀναλογιστοῦμε ἐδῶ τὴν κραυγὴ ἀπελπισίας στρατηγοῦ τοῦ Ξέρξη, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι οἱ Ἕλληνες – παράλληλα μὲ τὶς πολεμικὲς τους προετοιμασίες – διοργάνωναν καὶ τὴν Ὀλυμπιάδα τοῦ 480 π.χ.:

“Παπαὶ, Μαρδόνιε, κοίους ἐπ’ ἄνδρας ἥγαγες μαχησαμένους ἡμέας, οἱ οὔ περὶ χρημάτων τὸν ἀγώνα ποιούνται, ἀλλά περὶ ἀρετῆς.”.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση