ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΣ (1783-1856)

,

.

Βαρώνος Γεώργιος Σίνας (20/11/1783-18/5/1856)

 

Ο βαρώνος Γεώργιος Σίνας με καταγωγή από την Ήπειρο (1783-1856), παρέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1822. Ο πατέρας του Σίμων, είχε εγκατασταθεί στην Βιέννη γύρω στα 1785-1786, και ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα με επιτυχία. Όταν ανέλαβε ο Γεώργιος, η οικογένεια είχε  ήδη εκτεταμένη εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα, και εκτελούσε μεταφορές εμπορευμάτων και γιά λογαριασμό άλλων.

Κατά την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων, η οικογένεια γρήγορα έγινε ιδιοκτήτρια ενός από τούς πλουσιότερους εμπορικούς και τραπεζικούς οίκους τής Μοναρχίας. Ο Γεώργιος Σίνας είχε στα χέρια του σημαντικό μέρος τού εμπορίου καπνού και μαλλιού τής Ουγγαρίας. Μόνο τα δικά του πλοία μετέφεραν το αλάτι από το Szeged στο Pozsony (σημερινή Μπρατισλάβα). Παράλληλα οι οίκος των Σίνα ασχολήθηκε και με τον Τραπεζικό κλάδο.

Ο σκοπός τού βαρώνου Γεωργίου Σίνα δεν ήταν ο γρήγορος πλουτισμός. Συνήθως υποστήριζε επιχειρήσεις που αργούσαν να καρποφορήσουν αλλά απέφεραν βέβαιο κέρδος. Σε αντίθεση με τούς Ούγγρους αριστοκράτες τής εποχής του, αντιλήφθηκε την σημασία και τα οικονομικά πλεονεκτήματα των συγκοινωνιακών σχεδίων τού κόμη István Széchenyi. Γι’ αυτό ήταν και ο πρώτος που υποστήριξε τις ιδέες τού κόμη γιά την Γέφυρα των Αλυσίδων, την διώρυγα Δουνάβεως-Tisza, και την ατμοπλοῒα.

Η Γέφυρα των Αλυσίδων ήταν η πρώτη μόνιμη γέφυρα η οποία εξασφάλισε την τόσο σημαντική για το εγχώριο εμπόριο σύνδεση μεταξύ Πέστης και Βούδας, τού ανατολικού και τού δυτικού μέρους τής χώρας. Χάρη σε αυτήν μπόρεσε η πρωτεύουσα να εξελιχθεί και να γίνει το πνευματικό και οικονομικό κέντρο που είχε οραματισθεί ο Széchenyi.

Το 1809 ο βαρώνος Γεώργιος Σίνας νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Δέρρα (1792-;), η οποία καταγόταν από εύπορη ελληνική εμπορική οικογένεια τής Ουγγαρίας. Δεν ήταν φειδωλός όταν επρόκειτο για φιλανθρωπικές προσφορές, και απέδειξε αρκετές φορές την γενναιοδωρία του. Το 1838, μετά την μεγάλη πλημμύρα τής Πέστης, πρόσφερε 40.000 φιορίνια στούς πλημμυρόπληκτους και έδωσε χαμηλότοκο δάνειο ύψους αρκετών εκατομμυρίων στην πόλη.

Για την  ευεργετική του δράση, στις 23 Ιανουαρίου 1839 η πόλη τής Βούδας τον ανακήρυξε επίτιμο πολίτη της.

Όμως ο Γεώργιος Σίνας δεν λησμόνησε την πατρίδα του, και υποστήριξε πολλές ελληνικές πρωτοβουλίες. Όπως αυτή τού Μακεδόνα φυσικού και αστρονόμου Γεωργίου Βούρη για δημιουργία Αστεροσκοπείου στην Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο ο Βούρης ήταν γραμματέας τού Πρεσβευτή τής Αυστρίας στην Ελλάδα  Prokesh-Osten, ο οποίος ήταν φίλος τού Σίνα.  Όταν ο Σίνας ζήτησε την συμβουλή τού Osten για μία δωρεά που ήθελε να κάνει με σκοπό την ανάπτυξη τής επιστημονικής έρευνας, αποφάσισε να δωρίσει στο Ελληνικό Κράτος 500.000 δραχμές για την ίδρυση τού Αστεροσκοπείου στην Αθήνα. Τα έξοδα συντήρησης κάλυπτε ο ίδιος, και μετά τον θάνατό του, για 20 χρόνια, ο γιός του, Σίμων Σίνας.

Το 1856, ο Γεώργιος Σίνας πέθανε στην Βιέννη, κληροδότησε δε στον γιό του Σίμωνα, 29 τσιφλίκια και συνολικά περίπου 80 εκατομμύρια φιορίνια. Παραλαμβάνοντας την πατρική κληρονομιά ο βαρώνος Σΐμων Σίνας, μοίρασε εις μνήμην τού πατέρα του, μία μικρή περιουσία στούς φτωχούς τής Βιέννης και έδωσε ενισχύσεις σε πολυάριθμα πολιτιστικά ιδρύματα.

Πηγή το : http://vlahofonoi.blogspot.gr/

Ἐπιλογή ἀποσπασμάτων καὶ ἐπιμέλεια κειμένουἙλληνικό Ἡμερολόγιο

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι τρείς γενιές Σίνα, από τον πατέρα Σίμωνα έως τον εγγονό επίσης Σίμωνα, διαφύλαξαν την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα μένοντας απολύτως προσηλωμένοι στην φυλετική ενδογαμία  και στην θρησκεία.

Ο ιδρυτής τού οίκου Σίνα, Σίμων, πατέρας τού Γεωργίου, δεν αποχωριζόταν ποτέ την μακεδονική ενδυμασία  και έλεγε: «….Μόνον τα ενδύματα και τα παράσημα, άτινα ενίοτε δεν αντιπροσωπεύουσι την αξίαν, μοί εχορήγησεν ο τόπος ούτος, τα δε εντίμως κτώμενα πλούτη, άτινα μόνα αντιπροσωπεύουσι την αξίαν, απέκτησα εν ιδρώτι τού προσώπου μου, ως Μακεδών. Εις την μακεδονικήν λοιπόν καταγωγήν μου οφείλω την αξία μου και δι’ αυτής εθησαύρισα τον πλούτον μου….».

Αυτές τις αξίες κληρονόμησε και ο γιός του, Γεώργιος Σίνας.

Αφήστε μια απάντηση