ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ – Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (+29/7/1914)

,

31 7 1914 ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,

……….Στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 1914, οἱ γονεῖς τοῦ Ἀνδρέα Ζυγομαλᾶ, ἥρωα τοῦ Μπιζανίου στὸν Α’ βαλκανικὸ πόλεμο, ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ τους, ποὺ πέφτοντας σὲ ἐχθρική ἐνέδρα στὴν Νίβιτσα τῆς Βορείου Ἠπείρου στις 29 Ἰουλίου, ἀποκεφαλίστηκε.

……….Ὁ Ζυγομαλᾶς, μὲ Ἡπειρώτικη καταγωγὴ ἀπό τὴν μεριὰ τῆς μητέρας του, τελειώνοντας τὶς σπουδὲς του στὴν νομικὴ καὶ ἐνῶ εἶχε ἐκπληρώσει τὴν στρατιωτικὴ του θητεία, πῆγε ἐθελοντής στὸν Α’ Βαλκανικὸ Πόλεμο, ἀμέσως μετὰ τὸ ξέσπασμά του. Κατατάχτηκε στὸ 2ο Σύνταγμα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ, καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν πρώτη γραμμὴ. Ζήτησε νὰ σταλῇ στὸ Μπιζάνι, ὅπου ἦταν τὸ βασικό μέτωπο, καὶ ὁ ἡρωισμός του ἄφησε ἔκπληκτους τοὺς ἀνωτέρους του γι’αὐτό καὶ «ἐπ’ ἀνδραγαθείᾳ» τοῦ δόθηκε ὁ βαθμὸς τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ.

……….Στὴν τελικὴ ἐπίθεση, αὐτός καὶ ἡ ὁμάδα του, κατέλαβαν τὸ ὕψωμα τοῦ Μπιζανίου. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ«Τιμῆς ἔνεκεν», τοῦ παραδόθηκε ἡ κομματιασμένη τουρκικὴ σημαία, ἡ «οποία μαζὶ μὲ τὰ ὅπλα του, τὶς στολὲς του καὶ τὰ λάφυρα, ἐκτίθενται στὸ Μουσεῖο Ζυγομαλᾶ, στὸν Αὐλῶνα Ἀττικῆς. Ὅταν τελείωσε ὁ νικηφόρος πόλεμος τοῦ 1912-13, ὁ Ἀνδρέας Ζυγομαλᾶς παρέμεινε, θέλοντας νὰ συμμετάσχῃ στὸν ἀγῶνα αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.Ἀνήγγειλε τὴν ἀπόφασή του στοὺς γονεῖς του, παρακαλῶντας παράλληλα τὸν πατέρα του νὰ στρατολογήσῃ παλληκάρια καὶ νὰ τοῦ στείλῃ χρήματα.

,,,,,,,,,,Ἐνῶ ὁ πατέρας του εἶχε ἀρχίσει τὶς ἐνέργειες στρατολόγησης, ἔφτασε τὸ θλιβερὸ μήνυμα τῆς δολοφονίας τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ του.


Αφήστε μια απάντηση