ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

.

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ


……….Η «μητέρα των πόλεων τής Βιθυνίας» δημιουργήθηκε από τον Θράκα ηγεμόνα Ζιποίτη που έδωσε το όνομα τού υιού του Νικομήδη στην νέα πόλη.

……….Διοικητική πρωτεύουσα τού σαντζακίου, ήταν μιά όμορφη πόλη κτισμένη στον μυχό τού κόλπου με πανέμορφα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια όπως, το Διοικητήριο, το Λύκειο, την Μητρόπολη, το Τζαμί Περτέβ πασά… Από τις 25 συνοικίες στα τέλη τού 19ου αιώνα, οι 15 ήταν ελληνικές.

……….Ήταν γνωστή επίσης από το μεγάλο ναυπηγείο, έργο τού βεζίρη Κιοπρουλή πασά.

***
Σχετική ενότητα:  ΒΥΖΑΝΤΙΟ (Βιθυνία-Μυσία)
Ενδιαφέρον σύνδεσμος : Η Μικρά Ασία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους και η εξάπλωση τού ισλαμισμού 
***

Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση