Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (1922)

,

,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (1922)

 

Πηγή: ‘’ Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπὸ Τζώρτζ Χόρτον (George Horton) – ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα.

Ἐπὶ μερικὰ χρόνια, ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς κρατοῦσε μία γραμμὴ μεγάλου μήκους, χωρὶς ἐπαρκὴ τροφὴ καὶ ἱματισμό. Πολλὲς ἀπ’ τὶς στρατιωτικὲς αὐτὲς μονᾶδες εἶχαν σταλεῖ ἀπ’ τοὺς Συμμάχους νὰ πολεμήσουν γι’ αὐτοὺς στὴν Ρωσία, ὁπού εἶχαν ὑποστεῖ βαρειὲς ἀπώλειες. Εἶχαν περιέλθει σὲ μία κατάσταση βαρύτατης ἀπώλειας τοῦ ἡθικοῦ τους. 

Προσπαθοῦσαν νὰ διαφύγουν ἀπὸ ἕναν ἀμείλικτο ἐχθρό, ἀπ’ τὸν ὁποῖο δὲν μπορούσαν νὰ περιμένουν κανένα οἶκτο, ἐάν αἰχμαλωτίζον­ταν. Ὅσοι ἀπ’ αὐτοὺς διέφυγαν, ἐκάλυψαν τὴν ἀπόσταση ἀπ’ τὸ μέτωπο μέχρι τὴν παραλία μέσα σὲ χρονικὸ διάστημα ἐξαιρετικὰ μικρό. Ὁλόκληρος ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς ἀνάμεσα στὸν ὁποῖο περνοῦσαν, ἦταν ἐχθρικὸς καὶ καλὰ ἐξοπλισμένος.

(…) Οἱ δυσκολίες τῆς Ἑλληνικῆς ὑποχωρήσεως ἀπεικονίζονται πολὺ καλὰ ἀπὸ ἕνα περιστατικὸ ποὺ μοῦ διηγήθηκε ὁ Αἰδεσιμότατος Dana Getchell ποὺ ἦλθε στὸ γραφεῖο μου ἀπ’ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Μ. Ἀσίας, λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν ἄφιξη τῶν Κεμαλικῶν. Μοῦ εἶπε, ὅτι ὅταν τὸ βράδυ τῆς προηγουμένης μέρας πλάγιασε γιὰ νὰ κοιμηθῇ στὸ μικρὸ του ξενοδο­χεῖο ὅλα ἦταν ἥσυχα, τὸ πρωὶ ὅμως τὸν ξύπνησε ὁ θόρυβος τῆς ἀναταραχῆς ποὺ γινόταν στοὺς δρόμους καὶ βλέποντας ἀπ’ τὸ παράθυ­ρο, εἶδε ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς κατοίκους νὰ τρέχουν μὲ ὀρμὴ πρὸς τὸν σιδηροδρομικὸ σταθμὸ κουβαλώντας μαζὶ τους ὅσα πράγματά τους εἶχαν προφτάσει ν’ ἀρπάξουν. Ρώτησε τί συνέβαινε καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι οἱ τοῦρκοι ἔρχονταν.

Διαβᾶστε τὸ κείμενο στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση