ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΝΗΣΩΝ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ

,

.

Ἰωάννου Πολίτη, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἰμβρικικῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας Θρᾲκης καὶ Ἀντιπροέδρου τῆς  Ἑταιρείας Πληθυσμιακῶν Ἐρευνῶν-Μελετῶν.

……….Ἡ ὑπόθεση τῶν νησιῶν τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου δὲν εἶναι ὑπόθεση ποὺ περιορίζεται στοὺς Ἴμβρίους καὶ Τενέδιους ἤ στοὺς Θρᾷκες ὡς ἐντασσομένων τῶν δύο νησιῶν στὶν εὑρύτερο ἑλληνικὸ θρᾳκικὸ χῶρο, εἶναι ὑπόθεση ποὺ κυρίως ἀφορᾶ τὶς ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις καὶ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνισμό, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὴν εὐθύνη καὶ ἀρμοδιότητα τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅπως αὐτῶν τοῦ ΟΗΕ, τῆς ΔΑΣΕ, τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου καὶ τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης.

……….Τὸ δράμα τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου πρέπει νὰ τὸ δοῦμε, κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τριῶν παραμέτρων, τῆς Ἑλληνικῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς, τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, καὶ τῆς τουρκικῆς πρακτικῆς. Ὁ ἐφησυχασμός, ἡ ἔλλειψη διορατικότητας, ἡ στενοκεφαλιά, ἡ τεμπελιά καὶ ἡ μακαριότητα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά, ἡ κουτοπονηριά, ἡ βαρβαρότητα, ὁ τουρκικὸς σωβινισμός, ὁ τουρκικὸς ἐπεκτατισμός, ἡ ἀσυνειδησία, ἀκοινωνησία μὲ τὴν ἔλλειψη πολιτισμοῦ καὶ ἡ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ ἡ ἀδυναμία ἐπιβολῆς τῶν ἀποφάσεων τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, πλὴν ἐκείνων καὶ μόνο ποὺ ἐγκρίνουν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, καὶ ὄχι αὐτῶν ποὺ ἐπιτάσσει τὸ διεθνὲς δίκαιο, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς σημερινῆς κατάφωρης ἀδικίας ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη αὐτοῦ τοῦ κόσμου, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καὶ τὸ δράμα τῶν νησιῶν τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου.

……….(…) Ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος ἀποτελοῦν λέει μικρὸ καὶ ἀσήμαντο, κατὰ τὸ Ἀθηναϊκὸ Κράτος, ἐθνικὸ θέμα, μπροστὰ στὰ ὑπάρχοντα μεγάλα ἐθνικὰ θέματα τῆς Κύπρου, τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Δὲν γνωρίζει ὅμως τὸ Ὑδροκέφαλο Κράτος τῶν Ἀθηνῶν ὅτι αὐτὴ του ἡ ἀδιαφορία ἐκλαμβάνεται σὰν ἀδυναμία καὶ ἀφήνει ἀσύδοτη τὴν Τουρκία στὶς ἐπεκτατικὲς της βλέψεις, οὔτε ξέρει ὅτι ἐθνικὰ θέματα μείζονος ἤ ἐλάσσονος σημασίας δὲν ὑπάρχουν.

2

……….Περίτρανο παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι ὅτι τὸ μοντέλο τῆς δημογραφικῆς ἁλλοίωσης καὶ τοῦ τουρκικοῦ ἐποικισμοῦ ποὺ ἐφαρμόστηκε στὴν Ἴμβρο τὸ 1964-1965, ἐφαρμόστηκε 10 χρόνια ἀργότερα στὴν Β. Κύπρο, καὶ σήμερα γίνεται ἀπόπειρα νὰ ἐφαρμοστῇ καὶ στὸν ἑλληνικὸ θρᾳκικὸ χῶρο, κάτω ἀπὸ τὸν μανδύα τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη, ὁ ὁποῖος καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν Εὐρώπη, εἶναι τουρκογενὴς ἤ ἔλκει τὴν καταγωγὴ του ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ φέρει μόνο τὴν ὑπηκοότητα τοῦ εὐρωπαίου Γερμανοῦ, Ἰταλοῦ, Γάλλου ἤ ἄλλης εὐρωπαϊκῆς χώρας πολίτη, γιὰ νὰ διεισδύσῃ καὶ νὰ ἀγοράσῃ ἐκτάσεις στὸν χῶρο τῆς ἑλληνικῆς Θρᾲκης.

……….Καί, εἶναι βέβαιο ὅτι, τὸ μοντέλο τῆς δημογραφικῆς ἁλλοίωσης τῆς Ἴμβρου, ἐπεκτάθηκε στὴν Β. Κύπρο καὶ ἀποπειρᾶται νὰ ἐφαρμοστῇ τώρα καὶ στὴν Θρᾲκη, διαμορφωμένο φυσικὰ στὶς περιστάσεις, ἐπειδὴ δὲν ἀντιμετωπίστηκε σωστὰ καὶ ριζικὰ «ἐν τῇ γενέσει» του στὴν Ἴμβρο.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :www.e-istoria.com
  • Πηγή εἰκόνων Ἑλλήνων τῆς Ἴμβρου : http://www.kame.gr/

Μία απάντηση στο “ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΝΗΣΩΝ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ”

  1. ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΚΥΠΡΙΟΙ,(ΔΗΣΥ,ΑΚΕΛ)ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ,ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ.ΕΤΣΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Αφήστε μια απάντηση