Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (12/10/1798)

,

Γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν χαλασμὸ τῆς Πρέβεζας, κυκλοφοροῦσε στὴ Γαλλία ἡ σοκολάτα «Chocolate Poulain» ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε τὸν «Μικρὸ Γάλλο τυμπανιστὴ στὴ μάχη τῆς Νικόπολης» [Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis] λίγο πρὶν ἀποκεφαλισθεῖ.
Γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν χαλασμὸ τῆς Πρέβεζας, κυκλοφοροῦσε στὴ Γαλλία ἡ σοκολάτα «Chocolate Poulain» ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε τὸν «Μικρὸ Γάλλο τυμπανιστὴ στὴ μάχη τῆς Νικόπολης» (Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis)  λίγο πρὶν ἀποκεφαλισθεῖ.
.

……….Στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1798, ἡ πόλη τῆς Πρέβεζας ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, παρὰ τὴν ἡρωική ἀντίσταση τῆς Γαλλικῆς φρουρᾶς τῶν γρεναδιέρων τοῦ στρατηγοῦ La Salchette (Λὰ Σαλσέτ), τῶν 200 Πρεβεζάνων πολιτοφυλάκων καὶ 70 μαχητῶν τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ζαχαράκη ἀπό τὴν Καμαρίνα στὴν ὀχυρωμένη θέση τῆς ἀρχαίας Νικόπολης. (Γιά πολλά χρόνια μετά τον χαλασμό τής Πρέβεζας, κυκλοφορούσε στην Γαλλία η σοκολάτα «Chocolate Poulain» η οποία απεικόνιζε τον «Μικρό Γάλλο τυμπανιστή στην μάχη τής Νικόπολης»  “Le Petit Tambour au Siege de Nikopolis”  λίγο πριν αποκεφαλισθεί).

……….Οἱ περισσότεροι Γάλλοι ἔπεσαν στὸ πεδίο τῆς μάχης. Ὅσοι ἀπέμειναν μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Λὰ Σαλσέτ, αἰχμαλωτίστηκαν, καὶ ἀπό αὐτούς οἱ ἀλβανοί σκότωσαν τοὺς στρατιῶτες, ἐνῶ ὑποχρέωσαν τοὺς ἀξιωματικούς νὰ κουβαλήσουν σὲ σάκους τὰ κομμένα κεφάλια τῶν συναδέλφων τους μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τελικὰ ἔφτασαν μόνο ὁ Λὰ Σαλσὲτ ἑτοιμοθάνατος καὶ ἄλλοι δύο ἤ τρεῖς. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης κατέφυγαν ἄλλοι στὴν Λευκάδα καὶ ἄλλοι στὸ Δέλτα ποὺ σχημάτιζαν οἱ ποταμοὶ Λοῦρος καὶ Ἄραχθος, ἐνῶ ἡ πόλι παραδόθηκε ἐπί διήμερο στὴν λεηλασία τῶν ἀλβανῶν.

……….Μετὰ ἀπό δύο ἡμέρες, μπῆκε θριαμβευτὴς ὁ Ἀλῆ πασᾶς καὶ διέταξε τὴν παύση τῶν λεηλασιῶν. Οἱ ἀλβανοί τοῦ δώρησαν τὸ ἅγιο δισκοπότηρο ποὺ λεηλάτησαν ἀπό τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα, τὸ ὁποῖο πλέον χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ πίνει ῥακί.

……….Τοὺς διασωθέντες Πρεβεζάνους περίμενε τραγικὴ μοίρα, διότι ἐξαπατηθέντες ἀπό τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ἀλῆ πασᾶ ὅτι θὰ σεβαστεῖ τὶς ζωὲς τους καὶ τὶς περιουσίες τους, μὴ ἀντέχοντας τὴν πείνα καὶ τὶς ἄθλιες συνθῆκες, ἐπέστρεψαν γιὰ νὰ ἀποκεφαλιστοῦν ὅλοι οἱ ἄνδρες, καὶ νὰ διασκορπιστοῦν ὅλα τὰ γυναικόπαιδα.

……….Ἡ παράδοση λέει ὅτι ὁ δήμιος πέθανε ἀπό τὴν ὑπερβολική κούραση…Οἱ λόγοι ποὺ οἱ Σουλιῶτες τοὺ Γεώργιου Μπότσαρη ἐπέλεξαν νὰ κρατήσουν οὐδέτερη στάση καὶ νὰ μὴν ἐμπλακοῦν, ἀναπτύσσονται στὸν σύνδεσμο…

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

,

Τοῦ Μιχαὴλ Ἠλ. Ντασκαγιάννη, Νομικοῦ-Ἀποφοίτου τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δημοσίας Διοικήσεως


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :   www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση