ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ – ΓΙΑΚΟΥΜΟ ΚΟΪΖΟΥΜΙ (+26/9/1904)

,

26-9-1904 2,

……….Στὶς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ  1904, ἀπεβίωσε αἰφνιδίως στὸ Τόκιο, ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς (γεννημένος στὴν Λευκάδα) συγγραφέας καὶ ἐθνικὸς ποιητὴς τῆς Ἰαπωνίας, Λευκάδιος Χέρν ἤ Γιάκουμο Κοϊζούμι. Ἡ Ἑλληνίδα μητέρα του, Ῥόζα Κασιμάτη, καταγόταν ἀπὸ τὰ Κύθηρα, καὶ γνώρισε τὸν Ἰρλανδό πατέρα του, Κάρολο Μπούς Χέρν, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικὸς γιατρὸς στὰ κατεχόμενα τότε ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς Ἑπτάνησα.

……….Ἡ χώρα τοῦ Ἀνατέλλοντος Ἡλίου τὸν τίμησε ἱδρύοντας μουσεῖα σὲ ὅλη της τὴν ἐπικράτεια, καὶ κατατάσσοντάς τον, μαζὶ μὲ δύο ἄλλους Ἰάπωνες δημιουργούς, στοὺς «ἠγέτες τοῦ πολιτισμοῦ».  Ἡ ἰδιαίτερή του σχέση μὲ τὴν Ἰαπωνία, ἔδωσε προορισμὸ στὴν «Ὀδύσσεια» τῆς ἀναζήτησής του, καὶ τὸν ὁδήγησε μετὰ ἀπὸ μία δύσκολη παιδικὴ καὶ νεανικὴ περίοδο, στὸ νὰ ἑνοποιήσῃ τὴν ταλαιπωρημένη προσωπικὴ του ταυτότητα. Χαρακτηρίστηκε ὡς ὁ αὐθεντικότερος ἑρμηνευτὴς τῆς Ἰαπωνίας στὴν Δύση καὶ τὰ βιβλία του εἶναι περιζήτητα καὶ μεγάλης συλλεκτικῆς ἀξίας.

26-9-1904

……….Ξεκινῶντας ὡς δημοσιογράφος στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἔχοντας ἀξιόλογο συγγραφικὸ ἔργο ἀπὸ τότε, εἶναι περισσότερο γνωστὸς ἀπὸ τὴν τρίτη του συγγραφικὴ περίοδο, τὴν «Ἰαπωνική». Σ’ αὐτήν, μέσα ἀπὸ τὶς συγκριτικὲς του μελέτες, ὁ Λευκάδιος ἔκτιζε τὸν καινούριο «ἰαπωνικό» του κόσμο, ποὺ βαθμιαία ἔγινε «ἑλληνοϊαπωνικός»,  ἀφήνοντας πίσω τὶς ἀμερικανοϊρλανδικὲς του ἐμπειρίες.

……….Ἡ Ἰαπωνία τὸν ὁδήγησε στὸ νὰ κατανοήσῃ, σὲ ἕνα ἐπίπεδο πιὸ βαθύ, ἕναν πολιτισμὸ – τὸν ἑλληνικὸ – ποὺ τὴν ἐξωτερικὴ ὀμορφιὰ του εἶχε λατρέψει ἀπὸ παιδὶ στὰ βιβλία, ἀλλὰ ποὺ δὲν εἶχε ὥς τότε πλήρως ἀντιληφθεῖ τὴν ἐσωτερικὴ συνάφεια ποὺ τὸν ἕνωνε μαζὶ του, ἀφοῦ δὲν εἶχε μπορέσει ποτὲ νὰ τὸν βιώσῃ στὴν κοιτίδα του.

……….Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους του, ἐγγονοὶ καὶ δισέγγονοι, ἔχουν ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του τὴν Λευκάδα ἐνισχύοντας τοὺς δεσμοὺς Ἑλλάδος, Ἰαπωνίας.

……….Λόγῳ καὶ τῆς ἰρλανδικῆς του καταγωγῆς ἀπὸ τὴν πλευρᾶ τοῦ πατέρα του, ἡ Ἰρλανδία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀναδείξῃ διεθνῶς τὴν σχέση της μαζί του. Στὶς 4 Ἰουλίου 2014, ἐγκαινιάστηκε στὴν Λευκάδα τὸ «Ἱστορικὸ Κέντρο Λευκάδιου Χερν». Σ’ αὐτὸ ὁ ἐπισκέπτης μὲ τὴν βοήθεια φωτογραφιῶν, κειμένων, ἐκθεμάτων καὶ διαδραστικῶν ἐφαρμογῶν, μπορεῖ νὰ περιηγηθῇ στὶς σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ἐντυπωσιακῆς ζωῆς του.


……….Ἀφιέρωμα στὸν Λευκάδιο Χερν τῆς ἱστορικοῦ Ἀπωανατολικῆς Τέχνης Δρ. Κλαίρης Β. Παπαπαύλου, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στὴν ἐπίσημη σελίδα τῆς Ἰαπωνικῆς Πρεσβείας : http://www.gr.emb-japan.go.jp/

Αφήστε μια απάντηση