ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Ο «ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ» ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

Πίνακας τοῦ Tom Lovell γιὰ τὴν ἐκδοση Ἰανουαρίου 1968 τοῦ περιοδικοῦ National Geographic.
Ἔργο τοῦ Tom Lovell γιὰ τὴν ἐκδοση Ἰανουαρίου 1968 τοῦ περιοδικοῦ National Geographic.

,

Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

,
Ὁ Μακεδόνας Ἀλέξανδρος Γ΄ Ἡγεμόνας τοῦ Κόσμου 336-323 π.Χ.

,

……….(…) Ὁ Ἀλέξανδρος πέρασε τὰ παιδικὰ του χρόνια στὴν Πέλλα, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Μακεδονικοῦ κράτους, συντροφιὰ μὲ τὴν μητέρα του, ἐνῷ τὴν ἴδια ἐποχή ὁ πατέρας του ὑπέτασσε τὶς ἑλληνικές Πόλεις στὴν μακεδονικὴ ἰσχύ.

……….Ἀπό πολὺ νωρίς, ὁ Ἀλέξανδρος ἀπέδειξε ὅτι συναγωνιζόταν τὸν πατέρα του στὴν εὐστροφία. Ὅταν ἦταν δώδεκα χρόνων δάμασε ἕνα ἄγριο μαῦρο ἄλογο, τὸν Βουκεφάλα, καὶ κατέπληξε τὴν μακεδονικὴ αὐλὴ καὶ τὸν ἴδιο του τὸν πατέρα. Δὲν ἦταν ἡ σωματικὴ ῥώμη ποὺ βοήθησε τὸν Ἀλέξανδρο νὰ δαμάσῃ τὸ ἄλογο ἀλλά ἡ ἐξυπνάδα.

……….(…) Τὴν ἐποχή αὐτή, ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ γυμνάζεται σωματικὰ καὶ πνευματικά. Ἡ ἐκπαίδευσή του εἶχε ὡς κύρια συστατικὰ τὴν σκληραγωγία, ποὺ ἐπέβαλε ὁ πρῶτος του δάσκαλος καὶ συγγενὴς τῆς μητέρας του, Λεωνίδας, ἀλλά καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ τοῦ ἐμφυσήσῃ ὁ δάσκαλος Λυσίμαχος ὁ Ἀκαρνάνας.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com
*** ** ***

Αφήστε μια απάντηση