ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

 

 

……….Μὲ τὴν συνθήκη εἰρήνης ποὺ ὑπογράφηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1540 μεταξὺ τῆς  Βενετίας καὶ τῆς τουρκίας, ἡ ὁποία τερμάτισε τὸν τρίτο βενετο-τουρκικὸ πόλεμο,  ἡ Ἀστυπάλαια παραχωρήθηκε ὁριστικὰ στοὺς τούρκους. 

……….(…)  Ἀπὸ ὅλους τοὺς θαλασσινοὺς ἡ Ἀστυπάλαια θεωρήθηκε ὡς μία ἀξιόλογη ἐμπορική σκάλα, συνδέοντας τὴν Δύση μὲ τὴν Ἀνατολή, μὰ περισσότερο ἀνάμεσα στὴν Κύπρο, Ῥόδο, Κῶ καὶ τὴν λοιπὴ Ἑλλάδα. Στὴν ῥωμαϊκὴ ἐποχή, ἐπειδὴ τὸ νησί ἔχει φυσικὰ λιμάνια καὶ βαθουλοὺς ὄρμους, τὸ μεταχειρίζονταν ὡς ὀρμητήριο γιὰ τὴν καταδίωξη τῶν κουρσάρων. Οἱ Ῥωμαῖοι εἶχαν συνάψει καὶ συμμαχία μὲ τοὺς Ἀστυπαλίτες ἐκείνου τοῦ καιροῦ, καὶ τὸ ἔγγραφο τῆς συμμαχίας, γραμμένο σὲ διπλό, τὸ κατέθεσαν, τὸ ἕνα στὸν ναὸ τοῦ Διός, μέσα στὸ Καπιτώλιο τῆς Ῥώμης, καὶ τὸ ἄλλο στὸν ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ στὴν Ἀστυπάλαια. Μὲ τὸ ἐπίσημο αὐτὸ συμβόλαιο ποὺ ἀνανεώθηκε τὸ 105 π.Χ., ἡ Ἀστυπάλαια πῆρε ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους τὴν προσωνυμία «civitas foederata».

……….Ἀφοῦ οἱ Φράγκοι κυρίεψαν τὸ Βυζάντιο στὴν Τέταρτη σταυροφορία τοῦ 1204 καὶ μοιράστηκαν τὰ νησιᾶ τοῦ Αἰγαίου, ὁ δούκας τῆς Νάξου, Μάρκος Σανοῦδος θρόνιασε τὸ 1207 στὴν Ἀστυπάλαια τὸν Βενετσιᾶνο ἀριστοκράτη Ἰωάννη Κουιρίνη, ποὺ στάθηκε καὶ ὁ πρῶτος κτήτορας τοῦ κάστρου.

……….Μὲ ἕνα μεσοδιάστημα ποὺ οἱ Φράγκοι τὴν ἔχασαν ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, παρέμεινε ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Κουερίνι γιὰ 300 σχεδὸν χρόνια, κατὰ τὰ ὁποῖα φρόντισαν νὰ μεγαλώσουν τὸ κάστρο της.

……….Μὲ τὴν ἐμφάνισή ὅμως τοῦ Βαρβαρόσα στὸ Αἰγαῖο, ἡ Ἀστυπάλαια ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα νησιά, περιῆλθαν ὑπὸ τὸ νέο μουσουλμανικὸ καθεστὼς κατοχῆς. Λόγῳ τῆς ἀπομονώσεώς της, μπόρεσε νὰ διατηρήσῃ ἐλεύθερη τὴν αὐτοδιοίκησή της μὲ τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς ἐτήσιου φόρου στὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια οἱ κάτοικοι διατήρησαν τὴν Ἑλληνικότητά τους  καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν ἡ ἐπίσημη ἀνάμεσα στὶς κοινοτικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, στὶς ἀρχὲς τῆς Ῥόδου καὶ τῆς Πύλης.

Σύντομη ἱστορία τῆς Ἀστυπάλαιας

Τὰ προνόμια τῶν Κυκλάδων καὶ τῶν Δωδεκανήσων

Η Φραγκοκρατία στα Δωδεκάνησα 

Τὸ Αἰγαῖο κατὰ τὴν προοθωμανική, ὀθωμανικὴ καὶ μεταοθωμανικὴ περίοδο

Ἡ μάχη τῆς Ἀστυπάλαιος κατὰ τὸν Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο

Αφήστε μια απάντηση