Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (2003)

 

Λεπτομέρεια τοιχογραφίας στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται μινωικὸ πλοῖο- Ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ Ἀκρωτηρίου (Σαντορίνη-Θῆρα).

……….Στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 2003, δημοσίευση τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων (AFP), ἀναφέρεται στὴν ναυπήγηση ἑνὸς Μινωικοῦ πλοίου ἀπὸ τὸν ναύαρχο ἐ.ἀ. καὶ Διευθυντὴ τοῦ Ἰνστιτούτου «Ναυδόμος» Ἀπόστολο Κούρτη, γράφοντας:

……….« […]  Χανιά, Ἑλλάς. Ἕνας Ἕλληνας ναύαρχος, πραγματοποιεῖ τὸ ὄνειρο κατασκευῆς τοῦ μόνου στὸν κόσμο ἀντιγράφου Μινωικοῦ πλοίου ποὺ πρὶν ἀπὸ 3.000 χρόνια, βοήθησε τὸν ἀρχαῖο αὐτὸ πολιτισμὸ νὰ ἐπικρατήσῃ στὶς θάλασσες καὶ νὰ ταξιδέψῃ στὰ μακρινότερα μέρη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς […]».

……….Τὸ ἐπιστημονικὸ ἰνστιτοῦτο «Ναυδόμος», ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἔρευνα ἀρχαίας ναυπηγικῆς τεχνολογίας καὶ ἔχει ἐπικεφαλῆς τὸν Ναύαρχο ἐ.ἀ. Ἀπόστολο Κούρτη. Ἐμπνευστὴς καὶ χρηματοδότης τῆς ναυπήγησης τοῦ Μινωικοῦ πλοίου ἦταν τὸ Ναυτικὸ Μουσεῖο Κρήτης. Ἡ ὁμάδα τοῦ κυρίου Κούρτη χρησιμοποίησε ὡς ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ ἄντληση πληροφοριῶν σχετικὰ μὲ τὴν κατασκευὴ καὶ τοιχογραφίες τῆς Σαντορίνης, τῆς ὁποίας ἡ ἔκρηξη τοῦ ἡφαιστείου φέρεται ὡς αἰτία γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ.

……….Συνεχίζοντας τὴν ἀνταπόκριση, τὸ πρακτορεῖο γράφει: «[…] Τὸ 17 μέτρων μήκους καὶ 3,80 μ. φάρδους σκᾶφος, μοιάζει περισσότερο μὲ παραδοσιακὸ ψαράδικο, ἔτσι ὅπως «ἀναδύεται» στὸ νεώριο τῆς πόλης τῶν Χανίων […] Ὁ κύριος Κούρτης εἶπε ὅτι εἶναι ἕνα εὐέλικτο πλοῖο σχεδιασμένο γιὰ νὰ ἀντέχῃ σὲ δύσκολες θαλάσσιες συνθῆκες […]»

Τὸ «Μινῶα» στὸ πρῶτο στάδιο ναυπηγήσεως.
Τὸ «Μινῶα» στὸ πρῶτο στάδιο ναυπηγήσεως.

……….Ἡ καθέλκυση τοῦ μινωικοῦ πλοίου ἔγινε τὴν 1 Δεκεμβρίου τοῦ 2003, ὡς «Μινῶα», στὸ λιμάνι τῶν Χανίων. Τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ ἐργαλεῖα κατασκευῆς ἦταν ἁπλὰ καὶ ἀντιπροσωπευτικὰ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

……….Σημειωτέον ὅτι ἡ ἴδια ἐπιστημονικὴ ὁμάδα κατασκεύασε 5 χρόνια ἀργότερα τὴν «Ἀργῶ».

Κείμενο:  «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση