Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1907

 

Πηγή εἰκόνας : http://www.grammoustianoi.gr/

 

Οἱ συνεργαζόμενες βουλγαρικές καὶ ρουμανικές συμμορίες, στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1907, πυρπόλησαν τὸ χωριὸ Ἄνω Σέλι (Ἄνω Βέρμιο)  καὶ δολοφόνησαν Ἕλληνες πατριῶτες.

Ἀπό τὸν Ἀπρίλιο, λόγῳ τῆς ἀδράνειας ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπό τὴν Ἀθήνα στὰ Ἑλληνικά Σώματα καὶ τὴν σκανδαλώδη ὑποστήριξη τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν πρὸς τοὺς ὀπαδούς τῆς ρουμανικῆς προπαγάνδας, σχηματίσθηκαν τρεῖς μικροσυμμορίες ἀπό ὀπαδούς της στὸ Βέρμιο, οἱ ὁποῖες ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Κασάπτσε καὶ σὲ συνεργασία μὲ βουλγαρικὲς συμμορίες, πίεζαν τοὺς Κουτσοβλάχους νὰ προσέλθουν στὴν ρουμάνικη κίνηση.

Τὸ σύνολο τῶν Κουτσοβλάχων ἀντιστεκόταν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθοῦν βίαιες ἐνέργειες καὶ νὰ δολοφονηθοῦν Ἕλληνες πατριῶτες. Τότε τὸ Προξενεῖο Θεσσαλονίκης ἔδωσε ἐντολή στὸν Λοχαγὸ Δουμπιώτη Νικόλαο, νὰ ἐντείνῃ τὴν καταδίωξη τῶν συμμοριῶν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξόντωση τοῦ ρουμάνου βοεβόδα Κασάπτσε. Ἐπί πλέον συγκροτήθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ εἰδικό σώμα 18 ἀνδρῶν γιὰ νὰ δράσῃ τὸν χειμῶνα ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ἐπιλοχία Πυροβολικοῦ, Σταυρόπουλου Βασίλειου (καπετὰν Κόρακα)…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση