ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ – Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

 

Ἄνω πόλις Πατρῶν ἀρχἐς 1900 - Ἀρχεῖο οἰκογενείας Λαμπάκη.
Ἄνω πόλις Πατρῶν ἀρχἐς 1900 – Ἀρχεῖο οἰκογενείας Λαμπάκη.

,

……….Στὶς 14 Ὀκτωβρίου τοῦ 1532, ἡ φρουρὰ τῶν τούρκων στὴν Πάτρα, παραδόθηκε στὸν στόλο τοῦ Ἀνδρέα Ντόρια.

……….Ἡ περιοχὴ τῆς Ἀχαΐας γενικότερα, περιῆλθε ὑπό τουρκικὴ κατοχὴ ὅταν τὸ 1460, ὁ κατακτητὴς τῆς Πόλης Μωάμεθ ὁ Β΄ τὴν κατέλαβε μαζὶ μὲ ὁλόκληρο τὸ δεσποτᾶτο τῆς Πελοποννήσου, κι ἔδιωξε τοὺς ἀδελφούς τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ποὺ τὸ κυβερνοῦσαν. Τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας ὁ Νομὸς γνώρισε ἄσχημες μέρες. Οἱ Βενετοί, ποὺ ἦταν οἱ πιὸ ἰσχυρὴ δύναμη τῆς ἐποχῆς στὴν θάλασσα, ἔκαναν συχνὰ ἐπιθέσεις στὴν Πάτρα καὶ οἱ διαμάχες τους μὲ τοὺς τούρκους εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἐρήμωση τῆς Ἀχαΐας καὶ τὴν ἐλάττωση τοῦ πληθυσμοῦ της.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση