Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

Δασκάλες συνεργάτιδες του Λάμπρου Κορομηλά. Τρίτη εξ αριστερών διακρίνεται η εθνομάρτυρας δασκάλα Λιλή Βλάχου.
Δασκάλες συνεργάτιδες του Λάμπρου Κορομηλά. Τρίτη εξ αριστερών διακρίνεται η εθνομάρτυρας δασκάλα Λιλή Βλάχου. Πηγή εικόνας:   http://www.imma.edu.gr/imma

 

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τό κείμενο με τίτλο:  «Οι λόγοι τής ελληνικής επικράτησης και ο ρόλος τής Εκκλησίας» (Ἧτοι ὁ ρόλος Κρητῶν, τῶν γυναικῶν καὶ τῶν ἱερέων στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα).

……….[ ] Ἐξέχουσα θέση στὸ πάνθεον τῶν μορφῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα κατέλαβαν γυναῖκες ἐπώνυμες καὶ ἀνώνυμες, ἀστὲς ἀλλὰ καὶ ἀγρότισσες. Οἱ τοπικὲς ἐπιτροπὲς ἄμυνας τῶν χωριῶν, στηρίζονταν κατὰ μεγάλο μέρος στὴν συνδρομὴ τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ· περίθαλψη τραυματιῶν, μεταφορὰ πολεμοφοδίων καὶ τροφοδοσία ἀντάρτικων ὀμάδων, προώθηση ἐμπιστευτικῶν ἐγγράφων.

……….Ἰδιαίτερη μνεῖα ἀξίζει νὰ γίνῃ στὶς δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, οἱ ὁποῖες καταγράφηκαν στὴν Ἱστορία καὶ ἡ ἀνάμνηση τῆς ἐθνικῆς δράσης τῶν ὁποίων διατηρήθηκε ὡς σήμερα στὶς μνῆμες τῶν Μακεδόνων. Μεταξὺ ἑκατοντάδων ἄλλων, ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν ἡ Ἀγλαΐα Σχοινᾶ, ἡ ὁποία διηύθυνε τὸ Ἀνώτερο Παρθεναγωγεῖο Θεσσαλονίκης, ἡ Χριστίνα Παπαθεοδώρου ἀπὸ τὸν Κολινδρὸ καὶ ἡ Ἑλένη Ζωγράφου ἀπὸ τὴν Στρώμνιτσα. Στὴν κορυφὴ στέκουν οἱ δασκάλες ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωὴ τους, ἀρνούμενες νὰ ὑποκύψουν στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν Βουλγάρων καὶ οἱ ὁποῖες δολοφονήθηκαν.

……….Εἰδικὰ ἡ Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πλέον γνωστὲς ὅσο καὶ τραγικὲς περιπτώσεις. Ὑπηρετοῦσε ὡς δασκάλα στὸ χωριὸ Γκρίτσιστα τῆς Γευγελῆς καὶ ἀπειλήθηκε ἐπανειλημμένως ἀπὸ τὶς συμμορίες τῶν κομιτατζήδων ποὺ δροῦσαν στὴν περιοχὴ καὶ οἱ ὁποῖες τὴν διέταξαν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ σχολεῖο καὶ τὸ χωριό της. Στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1904, μία βουλγαρικὴ συμμορία προσέβαλε τὴν Γκρίτσιστα καὶ ἔκαψε ζωντανοὺς ἕξι Ἕλληνες, μεταξὺ τῶν ὁποίων βρισκόταν καὶ ἡ Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου. Παράλληλα μὲ αὐτὴν ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν ἡ Λιλῆ Βλάχου (δολοφονήθηκε μέσα στὸ σχολεῖο της), ἡ Βελίκα Τράϊκου ἀπὸ τὸν Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία κατακρεουργήθηκε καὶ ἡ Ἀγγελικὴ Φιλιππίδου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ τελευταία ἔλαβε μέρος στὴν φονικὴ μάχη τῆς Ἀγριανῆς, ὅπου καὶ τραυματίσθηκε θανάσιμα.

……….Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δασκάλες, τὸν Ἀγώνα πλαισίωσαν δεκάδες ἐπώνυμες γυναῖκες, ἀφοῦ οἱ ἀνώνυμες τῆς μακεδονικῆς ὑπαίθρου ἔμειναν στὴν ἀφάνεια.

……….Ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν οἱ πλέον γνωστὲς περιπτώσεις, ὅπως ἡ Ἑλένη Παπάζογλου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, γνωστὴ μὲ τὸ ψευδώνυμο Μπουμπουλίνα, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε μία πολύτιμη συνεργάτιδα τοῦ προξένου Λάμπρου Κορομηλᾶ. Ἀκόμη, ἡ Ἁμαλία Οἰκονόμου ἀπὸ τὸ Σιδηρόκαστρο, ἡ Μαρία Κυράτσου ἀπὸ τὴν Βέροια, ἡ ὁποία δολοφονήθηκε ἀπὸ βουλγαρικὴ συμμορία, ἡ Ἄννα Σωτηριάδου ἀπὸ τὴν Στρώμνιτσα καὶ ἡ Αἰκατερίνη Βαρελᾶ. Ἡ τελευταία δολοφονήθηκε στὸ σπίτι της, στὰ Γιαννιτσᾶ, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1906, ἐνῷ ἡ κόρη της, Ἑλισάβετ, ἐντάχθηκε στὸ ἀντάρτικο Σῶμα τοῦ Καπετὰν Γκόνου καὶ πολέμησε στὸ πλευρὸ του.

Πηγή τὸ μεγάλο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση