Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

,

.

……….Μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ὑψολίθου στὴν Ζάκυνθο στὶς 30 Σεπτεμβρίου/12 Ὀκτωβρίου 1821, ὁ Φρειδερίκος Ἄνταμ, κηρύσσοντας στρατιωτικὸ νόμο, κατέπλευσε μὲ ἱσχυρὸ στρατό. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐπεισοδίων ἦταν τὰ πυρᾶ τῶν χωρικῶν τῆς Ζακύνθου ἐναντίον τουρκικοῦ πλοῖο, ποὺ κυνηγημένο ἀπὸ Ἑλληνικὸ εἶχε καταφύγει στὴν περιοχὴ γιὰ νὰ γλιτώσῃ. Προκειμένου νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς τούρκους, προστρέξανε Ἄγγλοι στρατιῶτες, καὶ σὲ μάχη ποὺ ἀκολούθησε, σκοτώθηκε ἕνας στρατιώτης καὶ τραυματίστηκε ὁ ἀρχηγός τοῦ ἀποσπάσματος.

……….Οἱ Ἄγγλοι μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες δίκασαν τοὺς συλληφθέντες καὶ τοὺς καταδίκασαν σὲ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ. Μὲ σκοπὸ τὴν τρομοκρατία τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὸ σπάσιμο τοῦ ἠθικοῦ του, οἱ Ἄγγλοι μὴ σεβόμενοι τίποτα, βούτηξαν σὲ πίσσα τὰ σώματα τῶν ἀπαγχονισμένων ἡρώων, καὶ ἀφοῦ τὰ ἔκλεισαν σὲ κλουβιά, τὰ κρέμασαν σὲ κοινὴ θέα καὶ τὰ ἐγκατέλειψαν βορᾶ στὰ ὅρνεα.

……….Ἤδη ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση στὴν Μολδοβλαχία καὶ ἐνῶ βρισκόταν σὲ ἐξέλιξη τὸ κίνημα τοῦ Ὑψηλάντη, ἔλαβε χώρα στὸν ποταμὸ Προῦθο ἡ πρώτη νικηφόρα ναυμαχία (7/3/1821) ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἑπτανήσιου πλοιάρχου Ἀνδρέα Σφαέλου. Ὁ Εὐάγγελος Ποταμιᾶνος καὶ ὁ Γεράσιμος Φωκᾶς, πούλησαν τὰ πλοῖα τους γιὰ νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους συγκροτώντας στρατιωτικὰ σώματα.

……….Γενικότερα ἡ συμμετοχή τῶν Ἑπτανήσων στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶναι σημαντική, τόσο σὲ παροχὴ ὑλικῶν μέσων καὶ ἔμψυχου δυναμικοῦ, ὅσο καὶ στὴν παροχὴ ἀσύλου στοὺς διωκόμενους Ἕλληνες τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος.

***
Γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἑπτανήσων στὸ ἀγῶνα τοῦ 1821 μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
Γιὰ τὶς Ἀγγλικὲς βαρβαρότητες στό : http://imerazante.gr/

Αφήστε μια απάντηση