Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 

Θραύσμα από ένα ψηφιδωτό δάπεδο με μία προσωποποίηση τής Κτίσης , 500-550 μ.Χ. . Βυζαντινό μάρμαρο και γυαλί. Βυζαντινό , Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.
Θραύσμα από ένα ψηφιδωτό δάπεδο με μία προσωποποίηση τής Κτίσης , 500-550 μ.Χ. . Βυζαντινό μάρμαρο και γυαλί. Βυζαντινό , Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.(Πηγή:  http://www.metmuseum.org/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Τί είδους συναισθήματα προκαλούσε η γέννηση κοριτσιού στην βυζαντινή οικογένεια;

……….Η γέννηση κοριτσιού δεν έφερνε χαρά. Αιτία ήταν η υποχρέωση προίκας. Μία υποχρέωση ιδιαίτερα βαριά γιά οικογένειες που είχαν χαμηλό εισόδημα ή ανύπαρκτη περιουσία. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο τής εγκατάλειψης τού κοριτσιού ή τής εκμετάλλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος επέτρεπε την πώληση παιδιού μετά την γέννησή του, αλλά μόνο σε πολύ φτωχούς γονείς.

Τί άλλη συνέπεια πέρα από την εγκατάλειψη τού κοριτσιού μετά την γέννησή του προκαλούσε η έλλειψη προίκας;

……….Η απουσία προίκας γινόταν αιτία μοναχικού βίου. Τον μοναχικό βίο ακολουθούσαν και οι γυναίκες τής μέσης και ανώτερης τάξης, συνήθως μετά τον θάνατο τού άνδρα τους ή μετά από κάποια συμφορά.

Ποιά ήταν η ηλικία γάμου στην βυζαντινή κοινωνία;

……….Ηλικία γάμου γιά τα κορίτσια ήταν τα 12 ή 13 έτη και γιά τα αγόρια τα 14 ή 15. Η αιτία που κρινόταν κατάλληλη γιά γάμο μία τόσο μικρή ηλικία, ήταν η μεγάλη θνησιμότητα τής εποχής. Πάντως δεν έλειπαν και οι υπερβολές: Έχουμε περιπτώσεις μνηστείας ακόμη και στην ηλικία των 7 ετών. Ένας ιστορικός γράφει γιά μία υποψήφια νύφη, ότι ήταν τόσο μικρή, ώστε καλά – καλά δεν μιλούσε, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο γάμος! Η Θεοδώρα, μία απόγονος τού Ιωάννη Κομνηνού, στα 15 της χρόνια, ήταν ήδη δύο φορές χήρα!

Ποιός αποφάσιζε γιά την σύναψη γάμου;

……….Τον λόγο γιά την επιλογή τού συζύγου είχε ο πατέρας. Αργότερα, με την νομοθεσία των Ισαύρων – στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την μητέρα και να ισχυροποιήσουν τους οικογενειακούς θεσμούς – απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων γιά την σύναψη γάμου. Όμως όταν οι Μακεδόνες ανήλθαν στην εξουσία, επανέφεραν σε ισχύ την πατρική εξουσία στο θέμα τού γάμου.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση