ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΥΣΑΚ

,

.

Ουσάκ

.

……….Πρόκειται γιά την αρχαία Τραϊανούπολη** που είναι κτισμένη στις όχθες τού ποταμού Έρμου (Γεδίζ).

……….Η πόλη, με περίπου 10.000 κατοίκους, ήταν γνωστή και ακμάζουσα εξ αιτίας τής πολύ καλής ποιότητας των παραγομένων προϊόντων από τις τοπικές βιομηχανίες, όπως των χαλιών που εξάγονταν σε όλη την Ευρώπη και των δερμάτων.

……….Στην πόλη ζούσαν περίπου 3.000 χριστιανοί, οι οποίοι υπάγονταν στην μητρόπολη Φιλαδελφείας-Αλάσεχιρ.

***

**Σημείωση Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου

……….Ο Σβιατοσλάβος Δημήτριεφ, στο έργο του,  City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, περιέχει μεταξύ των χαρτών και έναν, ο οποίος τοποθετεί την Τραϊανούπολη αρκετά βορειοανατολικότερα τού Ουσάκ.

……….Υπάρχει δε και άλλη Τραϊανούπολη, (πόλη στην οποία πέθανε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός στις ακτές τής Κιλικίας), και η οποία πριν τον θάνατο τού Τραϊανού ονομαζόταν Σελινούς. (Βλ. Ιστορία τής Ελλάδος και  Asylia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World

«ΚΙΛΙΚΙΑ διαιρεῖται εἰς δύο μέρη, α. εἰς τὴν          τ ρ α χ ε ῖ α ν, ὅ ἐστι πετρώδης, τῆς ὁποίας αἱ ἐπισημότεραι πόλεις ἦσαν ἡ Σελινοῦς, ὕστερον Τραϊανούπολις (Σελεντί)….»
***
Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

 

Αφήστε μια απάντηση