ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

17  Νοεμβρίου

,

48 π.Χ..—Ο Ρωμαίος Κικέρων αφικνείται στον λιμένα τής πόλεως Κασσιώπη στην Κέρκυρα. Το πάλαι ποτέ, η Κασσιώπη υπήρξε ιδιαίτερα ακμάζουσα πόλη τού νησιού, ενώ σήμερα την συναντάμε ως το μικρό χωριό Κασώπι.

375.—Ἀπεβίωσε (πιθανὸν ἀπό καρδιακὴ προσβολή) ὁ Αὐτοκράτωρ τοῦ Δυτικοῦ τμήματος τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Flavius Valentinianus) Οὐαλεντινιανός,Βαλεντινιανός Α΄· ἀνακηρύχθηκε Αὐτοκράτορας ἀπό τοὺς δικοικητὲς τοῦ Ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ στὴν Νίκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐννέα ἡμέρες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Flavius Jovianus (17/2/364). Διοίκησε ἀπὸ τὸ 364 ἔως τὸν θάνατό του, τὸ 375.

473.—Δύο μήνες προ τού θανάτου του (18/1/474), ο Αυτοκράτωρ Λέων Α΄ ορίζει ως διάδοχό του τον ανήλικο εγγονό του, Λέοντα Β΄. Ο Λέων Α΄ ο Θράξ διέθετε ιδιαίτερες στρατηγικές ικανότητες· γιά πρώτη φορά προσπάθησε και μάλιστα με επιτυχία, την δημιουργία στρατιωτικού σώματος αποτελούμενου από αυτόχθονες μαχητές τής Αυτοκρατορίας και όχι από μισθοφόρους, τους λεγόμενους Ίσαυρους. Δημιούργησε κατά κάποιο τρόπο έναν Εθνικό Στρατό.   

1104.—Πιθανή ημερομηνία θανάτου τού στρατηγού τής Ρωμανίας, Νικηφόρου Μελισσηνού. Ευγενικής καταγωγής και από τους δύο του γονείς, συνδέθηκε με τον βασιλικό οίκο των Κομνηνών μέσω γάμου με την Ευδοκία Κομνηνή, αδελφή τού Αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ (1081-1118). Το 1080, εντάσσοντας στον στρατό του Σελτζούκους μισθοφόρους, στασίασε κατά τού Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη, και αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας καταλαμβάνοντας την Νίκαια τής Βιθυνίας. Ωστόσο η ταχεία εξέλιξη των γεγονότων τον οδήγησαν στην παραίτηση των αυτοκρατορικών βλέψεων υπέρ τού Αλέξιου. Κράτησε τον τίτλο τού καίσαρα και τα έσοδα φορολογίας από την περιοχή Θεσσαλονίκης. Κατά την δεκαετία 1081-1091, ανέλαβε πολεμική δράση στο πλευρό τού Αλέξιου Α΄ Κομνηνού, εναντίον των Νορμανδών, Πετσενέγων και Κουμάνων.

1698.—Συνομολογείται η Συνθήκη τού Κάρλοβιτς (Κροατία), μεταξύ τουρκίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Πολωνίας και Ενετίας. Μετά την παύση τού δεκαπενταετούς πολέμου (βλ. 23/10ου), άρχισαν οι σχετικές συνεδριάσεις γιά τους όρους ειρήνης. Οι συνεδριάσεις που αφορούσαν εκείνον τον πόλεμο τελείωσαν στις 26/1/1699, με την Υψηλή Πύλη να αναγκάζεται να αναγνωρίσει την κυριαρχία τής Ενετίας στην Πελοπόννησο, την Λευκάδα, την Αίγινα και πολλά άλλα εδάφη στην Ευρώπη.

1758.—Οι κουρσάροι Λουκάς Βαλσαμάκης και Παναγιώτης φθάνουν στα Κύθηρα, όπου με την συγκατάθεση τού προβλεπτή προβαίνουν σε επιδιορθώσεις των πλοίων τους. Την εποχή εκείνη, στον ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας, δρούσαν φέροντας αγγλικές σημαίες.

1761.—Δεύτερη αναφορά Ευρωπαίου, μάς γνωστοποιεί την κατασκευή ενός ισχυρού εμπορικού στόλου των τούρκων στα Σφακιά Κρήτης, με πληρώματα και καπετάνιους κυρίως Έλληνες. Οι τούρκοι κατακτητές τού νησιού είχαν αγοράσει πολλά σκάφη από Γάλλους, τα οποία οι δεύτεροι εκποίησαν ώστε να καλύψουν πολεμικές τους ανάγκες.

1773 ἤ 1774.—Εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Θεοδόσιος Β΄ (κατά κόσμον Χριστιανόπουλος) με καταγωγή από την Κρήτη. Όταν μετά  τα Ορλωφικά διαψεύστηκε με ολέθριο τρόπο η βασισμένη στους Ρώσους ελπίδα απελευθερώσεως από τον τουρκικό ζυγό, ακολούθησαν απερίγραπτες βιαιότητες εις βάρος των Ελλήνων. «[ …] Υπήρξε τόσο μεγάλη η καταλαβούσα τους υποδούλους φρίκη, ώστε ενώ από τής Αλώσεως και εξής είχαν δικαίωμα μόνον τρείς ημέρες να εορτάζωσι δημόσια την Ανάστασιν, ο πατριάρχης Θεοδόσιος Β΄ δι’ εγκυκλίου (1772), προσπαθώντας να κατευνάσει το μένος των οθωμανών, προέτρεψε τον λαόν να αποφύγει πάσα εορτήν και εκδήλωσιν χαράς».

1815.—Υπογραφή Συνθήκης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσίας βάσει τής οποίας τα Ιόνια νησιά αποτελούν ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος υπό την προστασία τής Μεγάλης Βρετανίας. Μετά την ήττα τού Μ. Ναπολέοντα, οι Βρετανοί ζήτησαν την κατοχή των Ιονίων Νήσων αλλά οι Ρώσοι υποστήριζαν ακόμα την ανεξαρτησία τους. Τελικά, σαν σήμερα, οι πρόξενοι Castlereagh και Wellington τής Μεγάλης Βρετανίας και Razoumovski και Καποδίστριας τής Ρωσίας, υπέγραψαν μία συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Ιόνια Νησιά θα αποτελούσαν ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος, με την ονομασία “Ηνωμένη Πολιτεία των Ιονίων Νήσων”, υπό την αποκλειστική και άμεση προστασία τής Μεγάλης Βρετανίας. Ο Thomas Maitland έφτασε στην Κέρκυρα στις 16 Φεβρουαρίου 1816 και έγινε ο πρώτος Επίτροπος. 

1821.—Δύο ημέρες μετά την έναρξη τής Συνελεύσεως στα Σάλωνα (Άμφισσα Φωκίδος), ορίζονται τα χρέη τού Αρείου Πάγου. Στο μεν Πολιτικό σκέλος πρόεδρος ορίστηκε ο Θεόδωρος Νέγρης και τού Δικανικού ο Ταλαντίου Νεόφυτος. «Ἐψηφίσθη ὑπὸ τῆς ἐν Σαλώνοις ἐθνικῆς συνελεύσεως τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος ὁ Ἄρειος Πάγος καὶ ἐξελέγησαν τὰ ἐπιτήδεια μέλη».

.—Σουλιώτες και Αιτωλοακαρνάνες υπό τον Γεώργιο Βαρνακιώτη, απελευθερώνουν προσωρινώς την Άρτα μετά από την πεισματική αντίσταση των τούρκων. Τελικά οι τούρκοι αποσύρθηκαν στο φρούριο τής πόλεως. Ενώ ο Βαρνακιώτης είχε σπεύσει στην περιοχή τής Άρτας με τους οπλαρχηγούς Ίσκο, Μακρή και Τσόγκα, γιά να ενισχύσει τον αγώνα των Σουλιωτών, ο Μαυροκορδάτος τον αγνόησε στην συνέλευση τής Δυτικής Χέρσου Ελλάδος που συγκλήθηκε στο Μεσολόγγι στις 4 Νοεμβρίου. Αν και η ρήξη μεταξύ τους φάνηκε τότε οριστική, ο Βαρνακιώτης εξακολούθησε να μετέχει στον Αγώνα χωρίς διακοπή και τον Ιούνιο τού 1822 πολέμησε στο Κομπότι τής Άρτας και στο Πέτα, πλάι στον Μάρκο Μπότσαρη, τον Δήμο Τσέλιο και τον Ανδρέα Ίσκο.

1825.—«Ναυμαχία παρὰ τὰς Σκρόφας, ἔξω τοῦ Μεσολογγίου, ἀμφίρροπος, ἐν ᾗ ἐκάη τὸ τορπιλλικὸν τοῦ Δημαρᾶ. Ἐν ταύτῃ ἐναυάρχησαν οἱ Μιαούλης καὶ Σαχτούρης κατὰ Τοπὰλ πασᾶ, Μουχαρέμπεη καὶ Χαλίλμπεη».

1826.—«Μάχη εἰς τὸ μοναστήριον Δομποῦ τοῦ Δήμου Πέτρας τῆς ἐπαρχίας Λεβαδείας καὶ νίκη Ἑλλήνων, ἀρχηγηθέντων ὑπὸ τοῦ Καραϊσκάκη κατὰ Μουστάμπεη καὶ Καρυοφίλμπεη».

.—(π.ημ.)Ο Γάλλος Φαβιέ (Φαβιέρος) με 530 άνδρες, καταφέρνει να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό και να εφοδιάσει με πυρομαχικά τους εντός τής Ακροπόλεως πολιορκημένους· έμεινε εκεί μέχρι τις 24 Μαΐου 1827 οπότε και συνθηκολόγησε (29/11 ν.ημ.).

1827.—Οι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους τούρκους στο Τρίκερι.

.—«Ἀπόβασις Ἀρχιστρατήγου Ριχάρδου Τζούρτς μετὰ στρατευμάτων εἰς Δραγαμέστον τοῦ Δήμου Ἀστακοῦ τῆς Ἐπαρχίας Βονίτσης καὶ Ξηρομέρου».

1828.—Ο φρούραρχος τής Άμφισσας Μεχμέτ μπέης Δεβόλης παραδίδει την πόλη στον Δημήτριο Υψηλάντη. «Ὁ φρούραρχος Σαλώνων Μεχμέτμπεης Δεβόλης παρέδωκεν τὸ φρούριον εἰς τὸν Δημήτριον Ὑψηλάντην».

1838.—Η κυβέρνηση λαμβάνει ακόμη σκληρότερα μέτρα γιά να αντιμετωπίσει την μάστιγα τής ληστοκρατίας, ορίζοντας με Βασιλικό Διάταγμα τον «περί εκτοπίσεως των αρχηγών των υπόπτων επί λησταποδοχή οικογενειών». Ουσιαστικά, το κράτος αποφάσισε την εξορία (εκτός ελληνικών συνόρων) των οικογενειών των αρχιληστών, οι οποίες κυριολεκτικά ζούσαν από τα ανοσιουργήματα των πατριαρχών τους.

1843.—Οι Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, υπογράφουν Πρωτόκολλο στο Λονδίνο το οποίο αφορά το πολιτειακό ζήτημα τής Ελλάδος. Στις Οδηγίες οι οποίες δόθηκαν στους πρέσβεις τους στην Αθήνα, υπήρχαν εντολές περιορισμού τής βασιλείας τού Όθωνος, συμβολής στην τήρηση τής τάξεως [την οποία οι ίδιοι διασάλευαν με σκοπό ακριβώς την στέρηση τού στέμματος από τον Όθωνα], καθώς και την συμμόρφωση τής Ελλάδος ως προς τα κεχαραγμένα σύνορά της και την αποπληρωμή των χρεών της προς αυτούς.

1854.—Από την εφημερίδα «Αθηνά» με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1854, μαθαίνουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηνών Ιωάννης Κόνιαρης όταν ξέσπασε η φοβερή επιδημία χολέρας στην Αθήνα (την μετέδωσαν οι αγγλο-γαλλικές ναυτικές δυνάμεις που κυρίευσαν και τον Πειραιά), εγκατέλειψε την δημαρχία. Η – πολλοστή – επέμβαση των «Προστάτιδων» Δυνάμεων, είχε σχέση με τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Οι πρεσβευτές Γαλλίας και Αγγλίας επέδωσαν στο παλάτι τελεσίγραφα, με τα οποία ζητούσαν να παυθεί κάθε ανάμιξη τής Ελλάδος στα απελευθερωτικά τμήματα που δρούσαν στην περιοχή Θεσσαλίας και Ηπείρου.

1864.—Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 48 τής 17ης Νοεμβρίου 1864, η ψήφιση τού νέου συντάγματος από την Β΄εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση. Με το νέο σύνταγμα τού 1864, θεσπίσθηκε το πολίτευμα τής βασιλευομένης δημοκρατίας και ο βασιλεύς ορίζετο ανώτατος άρχων τής πολιτείας.

1902.—Διεξαγωγή εκλογών τις οποίες αναγκάστηκε να προκηρύξει ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης με την σύμφωνη γνώμη τού βασιλέως. Τα αποτελέσματά τους θα οδηγήσουν τους οπαδούς των δύο βασικών κομμάτων – Δηλιγιάννη και Θεοτόκη – σε ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων την επομένη των εκλογών, διάρκειας πέντε ημερών. Θα μείνουν γνωστά στην ιστορία ως «σανιδικά».

1904.—Ο Ανθυπολοχαγός Τσόντος επικεφαλής ισχυρού σώματος σαράντα περίπου ανδρών, πέρασε την Ελληνοτουρκική μεθόριο στην περιοχή τού Βελεμιστίου (Αγιοφύλλου) σαν σήμερα, και υπό δριμύτατο ψύχος άρχισε την πορεία του προς βορρά. Το Μακεδονικό Κομιτάτο αποφασισμένο να ενισχύσει και να επεκτείνει τον αγώνα στην Δυτική Μακεδονία, προέβη στην συγκρότηση νέου σώματος, επικεφαλής τού οποίου τέθηκε ο Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Γεώργιος Τσόντος (καπετάν Βάρδας). Συγχρόνως τού ανέθεσε την Γενική Αρχηγία των Ελληνικών σωμάτων στο Βιλαέτι Μοναστηρίου και διόρισε ως υπαρχηγό του τον Ανθυπολοχαγό Κατεχάκη, ο οποίος είχε ήδη περάσει την Ελληνοτουρκική μεθόριο από την 1ην Νοεμβρίου.

1905.—Η τρομοκρατία στην Μακεδονία. Μετά από δώδεκα ημέρες φρικτών μαρτυριών και κατόπιν τής αρνήσεως να εκβουργαριστεί, ο Ευθύμιος Κονδύλης από την Μερόφτσα βρίσκει φρικτό θάνατο. Τον άτυχο εργοστασιάρχη γαιανθράκων είχαν απαγάγει οι αιμοδιψείς βούργαροι στις 5 Νοεμβρίου τής ίδιας χρονιάς.

.—Γίνεται μεγάλη καταδίωξη τού βούργαρου δολοφόνου Αποστόλ Πετκώφ από τον καπετάν Λάζο Δογιάμα στα χωριά Τοσίλοβο, Τούμπα κ.ά. Αιτία ήταν η πληροφορία που έστειλε ο γιατρός Άγγελος Σακελλαρίου την προηγούμενη ημέρα σχετικά με τις λεηλασίες τής συμμορίας τού βούργαρου, σε βάρος των κατοίκων των χωριών Ίζβορ, Τοσίλοβο, Τούμπα και Οριζάρτζι.  

1912.—Επίθεση τουρκαλβανών εναντίον Ελλήνων τής Χιμάρας.

.—Βαλκανικοί πόλεμοι. Οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Τίρανα. Τον Σεπτέμβριο τού 1912 ο Σέρβος πρωθουπουργός Πάσιτς, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην συμμαχία με την Ελλάδα. Μετά την έναρξη τού Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, γιά την Σερβία προείχε το ζήτημα τής εξόδου στην Αδριατική. Στις αρχές Νοεμβρίου 1912 η Σερβία πρότεινε στην Ελλάδα την διανομή των αλβανικών χωρών σε μία γραμμή που θα άρχιζε από την λίμνη τής Αχρίδος, θα διερχόταν τον ποταμό Σεμένη και θα κατέληγε στο Δυρράχιο, ζητώντας να πληροφορηθεί και τις Ελληνικές διεκδικήσεις στην Μακεδονία. Η κυβέρνηση Βενιζέλου φάνηκε πρόθυμη να βοηθήσει την Σερβία στην απόκτηση διεξόδου στην Αδριατική, αλλά υπό τον όρο ο Πάσιτς να διαμεσολαβήσει στην Σόφια γιά την Ελληνοβουλγαρική οριοθέτηση στην Μακεδονία. Ο Βενιζέλος κινείτο στο πλαίσιο τής τριμερούς Βαλκανικής Συμμαχίας. Οι Ελληνοβουλγαρικές συγκρούσεις στο Παγγαίο, στα τέλη Απριλίου 1913, επέσπευσαν την υπογραφή τής Ελληνο-σερβικής στρατιωτικής συμβάσεως την 1η/14η Μαΐου στην Θεσσαλονίκη. Οι Σέρβοι απαίτησαν μία σαφή οροθετική γραμμή η οποία θα άφηνε στην Σερβία την Γευγελή, την κοινότητα και την λίμνη τής Δοϊράνης μαζί με το όρος Μπέλες.

.—Ο καπετάν Μπολάνης (Γεώργιος Βολάνης) τού Μακεδονικού αγώνα  απελευθερώνει χωρίς μάχη το χωριό Μερσίνα των Γρεβενών. Μόλις οι τούρκοι αντιλήφθηκαν το Σώμα τού Βολάνη έσπευσαν να παραδοθούν με υψωμένες λευκές σημαίες.

.—Έπεσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος ο Ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος και ο Δόκιμος Αρχικελευστής Ιωάννης Παστρικάκης. Συμμετείχαν στο άγημα απελευθερώσεως τής νήσου Χίου, ενώ το μοιραίο συνέβη κατά την διάρκεια επιθέσεως γιά την κατάληψη των θέσεων τής τουρκικής φρουράς.

1914.—Στο όρος Αγιού τεπέ στην Σαμψούντα, ύστερα από σύγκρουση των 47 ανταρτών τού αρχηγού Χαραλαμπίδη (μεταξύ των οποίων και ο Παντελής Αναστασιάδης γνωστός ως Παντέλ’ Αγά), με 8-10.000 τούρκους στρατιώτες, σκοτώθηκαν 119 στρατιώτες και 8 αξιωματικοί, ενώ σώθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα που ακολουθούσαν το ανταρτικό σώμα. Στην μάχη σκοτώθηκαν 4 Πόντιοι αντάρτες μεταξύ των οποίων και ο γιός τού αρχηγού, Δημοσθένης Χαραλαμπίδης.

.—Το πολεμικό ναυτικό των Γάλλων καταφθάνει στον Πειραιά. Η άφιξη έγινε μετά από την άρνηση τής Ελλάδος να συμμορφωθεί στην απαίτηση παραδόσεως τού πολεμικού υλικού, αλλά και γιά να παροπλίσει πολεμικά πλοία, σε απόλυτη συνεργασία με το στρατιωτικό πραξικόπημα Βενιζέλου. Την επόμενη ημέρα οι Γάλλοι θα καταλάβουν και στρατιωτικά την πατρίδα μας. Υπό τις διαταγές τού επιστήθιου φίλου τού Βενιζέλου, Γάλλου ναυάρχου Φουρνιέ, τα γαλλικά στρατεύματα θα συγκρουστούν στην πρωτεύουσα με τμήματα τού στρατού μας, ενώ ταυτοχρόνως το γαλλικό ναυτικό θα βομβαρδίσει από την Σαλαμίνα. Αυτές οι μάχες των Αθηνών είναι τα περιβόητα «Νοεμβριανά» .

1918.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Σωτήριος Παπακώστας στο αεροδρόμιο Μούδρου, κατά την εκτέλεση δοκιμαστικής εκπαιδευτικής πτήσεως με αεροσκάφος.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ.Ασία γίνεται δράση περιπόλων.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία επανέρχεται στις θέσεις του κατόπιν διαταγής τού στρατηγείου.

.—Με την επάνοδο τού Θεόκλητου στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών, ο διορισμένος από τον Βενιζέλο Μελέτιος αναχώρησε για τις ΗΠΑ.  Ο υπουργός τού Βενιζέλου Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, είχε απευθύνει επιστολή το 1916 γράφοντας μεταξύ άλλων γιά τον Μελέτιο Μεταξάκη. «[…] Θα σας χρειασθεί να τεθεί επί κεφαλής τής αληθώς επαναστατικής μεταρρυθμίσεως ένας ευρείας διανοίας – σχεδόν σαν και σάς εις την πολιτικήν – κληρικός. Τον έχετε: Είναι ο (Κιτίου) Κύπρου (Μελέτιος Μεταξάκης). Αυτός θα γίνει υπό την κηδεμονίαν σας, ο Βενιζέλος τής Ελληνικής Εκκλησίας».

1921.—Η Ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία οχυρωμένη στην γραμμή αμύνης της, δέχεται μικροεπιθέσεις τουρκικών αποσπασμάτων.

1924.—Απεβίωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ζ΄. Όταν ο Γρηγόριος Ζ΄ εκλέχθηκε Πατριάρχης, ο γνωστός γιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου, Ευθύμιος Καραχισαρίδης ή παπα-Ευθύμ, υποστήριξε πως ο Γρηγόριος είναι όργανο τού Ελληνικού κράτους και την επομένη τής εκλογής, στις 7 Δεκεμβρίου, κατέλαβε το Πατριαρχείο απαιτώντας την διεξαγωγή νέων εκλογών. Αποχώρησε μόνο με την παρέμβαση τής αστυνομίας. Μετά από μία ακόμη κατάληψη τής Παναγίας τής Καφατιανής στον Γαλατά, όπου μετέφερε το τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο, ο Γρηγόριος Ζ΄ τον καθαίρεσε.

1925.—Έλληνες τής Κύπρου, μέλη τού νομοθετικού συμβουλίου, καταθέτουν υπόμνημα στον Βρετανό κυβερνήτη. Ο λόγος είναι τα σκληρά μέτρα και οι αλλαγές που επέβαλε με την ανακήρυξη τής νήσου ως βρετανικής αποικίας. 

.—Το καθεστώς Θεόδωρου Πάγκαλου παύει επ’ αόριστον την εφημερίδα “Ελεύθερο Βήμα”.

1927.—Οι νέες αυξήσεις στα δίδακτρα είναι υπεύθυνες γιά τα επεισόδια και τις συμπλοκές στο Πανεπιστήμιο.

1930.—Το υποβρύχιο Γλαύκος (ΙΙ) υψώνει την Ελληνική Σημαία στην Βρέστη τής Γαλλίας. Ναυπηγήθηκε στην Γαλλία μεταξύ 1927 – 1930. Παρελήφθη την 1 Δεκεμβρίου τού 1930 από τον Πλωτάρχη Α. Ζάγκα και με Ύπαρχο τον Υποπλοίαρχο Γ. Λαμπρινόπουλο. Στον πόλεμο τού 1940-1941 δεν έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις λόγω τής συνεχιζόμενης επισκευής του. Όμως στις 19 Απριλίου 1941 κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια και εντάχθηκε στην δύναμη τού συμμαχικού στόλου με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Β. Αρσλάνογλου. Κατά την διάρκεια πολεμικής περιπολίας μεταξύ 21 και 22 Ιουνίου 1941 βύθισε με το πυροβόλο του 2 εχθρικά μικρά ιστιοφόρα των 40 τόνων. Στις 10 Νοεμβρίου 1941 τορπίλισε το γερμανικό φορτηγό πλοίο (Μ/V) Norburg 3.000 τόνων κοντά στον όρμο τής Σούδας, στο Ηράκλειο. Στις 4 Απριλίου 1942 το Υ/Β Γλαύκος βυθίστηκε κατά την διάρκεια Γερμανικής αεροπορικής επιθέσεως ενώ ελλιμενιζόταν στο λιμάνι Βαλέτα τής Μάλτας όπου είχε καταπλεύσει γιά γενική επισκευή. Ανάμεσα στα θύματα τού βομβαρδισμού συγκαταλέγονται ο κυβερνήτης τού υποβρυχίου Πλωτάρχης Β. Αρσλάνογλου, και ο ανθυποπλοίαρχος Ιωάννης Κωστάκος.

1931.—Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, σε αγόρευσή του στην Βουλή των Ελλήνων, κατακρίνει και καταδικάζει τους Κυπρίους οι οποίοι την 23η Οκτωβρίου τής ίδιας χρονιάς εξεγέρθηκαν εναντίον των Άγγλων ζητώντας την απελευθέρωση τής νήσου και την ένωση με την Ελλάδα.

1936.—Απεβίωσε ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πρωτεργάτης τής αγροτικής μεταρρυθμίσεως που απέδωσε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές.

1940.—Οι Ελληνικές Δυνάμεις εκδιώκουν και τους τελευταίους ιταλικούς σχηματισμούς, οι οποίοι, τις πρώτες ημέρες των επιχειρήσεων, κατόπιν τής γιά στρατηγικούς λόγους εκτελεσθείσης συμπτύξεως, είχαν εισχωρήσει σε ορισμένα σημεία τού μετώπου εντός τού ελληνικού εδάφους. Κατά την εκδίωξη των Ιταλών, συνελήφθησαν πολλοί αιχμάλωτοι και περιήλθε άφθονο πολεμικό υλικό στα χέρια τού στρατού μας. Στο εκδοθέν κατά την ημέραν αυτή ανακοινωθέν τού Ελληνικού Στρατηγείου, τονίζεται ότι, «ουδείς Ιταλός στρατιώτης ευρίσκεται επί ελληνικού εδάφους, εκτός των συλληφθέντων αιχμαλώτων».

.—Την νύχτα τής 17ης προς 18ης Νοεμβρίου 1940, ο Δωδεκανήσιος γιατρός Βάσσος Βέργης μαζί με οχτώ φίλους του και τρεις ναύτες ξεκίνησαν από την Σάμο με ένα καΐκι και αποβιβάστηκαν στο Αγαθονήσι. Σκοπός τους ήταν να συλλάβουν Ιταλούς αιχμαλώτους γιά να συγκεντρώσουν πληροφορίες γιά τις Ιταλικές δυνάμεις στα Δωδεκάνησα.

.—Στον Τομέα Ιβάν-Μόραβα οι Ιταλοί προβαίνουν σε σφοδρές αντεπιθέσεις αλλ’ αποτυγχάνουν. Εκεί πίπτει ηρωϊκώς αμυνόμενος τού πατρίου εδάφους, ο εκ Θεσσαλονίκης Γεώργιος Βατίκης ετών 22, ποδοσφαιριστής τού ΠΑΟΚ. Είναι ο πρώτος Έλλην αθλητής που θυσιάζεται στο μέτωπο.

.—Τμήμα τού Ελληνικού Στρατού καταλαμβάνει την Ερσέκα.

1941.—Πραγματοποιείται φοιτητική απεργία στην Αθήνα, με αιτήματα την βελτίωση τής σιτίσεως και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γιά διευκόλυνση τής μελέτης.

1942.—Το πρώτο τμήμα τού Ιερού Λόχου αρχίζει την δράση του στα μετόπισθεν τού εχθρού. Η ομάδα αυτή που έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις, αποτελείτο από οκτώ αξιωματικούς, με επικεφαλής τον Αντισμήναρχο Γ. Αλεξανδρή, όπου υπό την Β΄ Μοίρα τού Συντάγματος S.A.S, έδρασε στα μετόπισθεν των Γερμανοϊταλικών στρατευμάτων στην Κυρηναϊκή.

1943.—Γερμανικό αεροπλάνο ρίχνει προκηρύξεις στην ευρύτερη περιοχή τής Κρήτης, οι οποίες μεταξύ άλλων ενημερώνουν τους κατοίκους για την άρση των απαγορευμένων ζωνών: […] «Αι απηγορευμέναι ζώναι εις τας περιοχάς των συμμοριών καταργούνται». Στα χωριά τής δυτικής Ιεράπετρας Γδόχια, Μουρνιές, Ρίζα και Μύθους ο πληθυσμός σταδιακά επιστρέφει. Παραμένει όμως απαγορευμένη μία παραλιακή ζώνη μήκους πέντε χιλιομέτρων που περιλαμβάνει και το Μύρτο.

.—Την ίδια ημέρα, ο Γερμανός αρχιδολοφόνος και διοικητής τού Φρουρίου στην Κρήτη, δημοσιεύει ανακοίνωση με την οποία ζητά από τους Έλληνες να δίνουν πληροφορίες και να προδίδουν συμμετέχοντες σε ανταρτικές ομάδες. Ταυτόχρονα δίνει την «άδεια» σε εύπορες οικογένειες και άλλους, να πραγματοποιούν εράνους αλλά και να φροντίζουν τις χήρες και τα ορφανά τού νησιού.

.—Ο νέος Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Λέρου, συνταγματάρχης Κοσέλα παραλαμβάνει στα χέρια του την νήσο.  

.—Μετά την κατάληψη τής Λέρου, οι Γερμανοί βομβαρδίζουν την Σάμο και προκαλούν σοβαρότατες ζημιές, μεταξύ άλλων, στο Πασχάλειο μουσείο.

.—(Ίσως 18). Κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων από αλβανούς, φονεύεται ο αρχηγός τής Εθνικής Αντιστασιακής οργάνωσης ΜΑΒΗ. Ο ηγέτης και Εθνομάρτυρας τού Μετώπου Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου (ΜΑΒΗ), Βασίλειος Σαχίνης, συνελήφθη από τους αλβανούς κομμουνιστές κατόπιν συνεννοήσεως και παροχής πληροφοριών από το ελλαδικό Ε.Α.Μ. Υπήρξε ένας διαχρονικός αγωνιστής τού Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος, ο οποίος μετά την αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού από την Ήπειρο, συνέχισε τον αγώνα για την απελευθέρωσή της. Ο εθνομάρτυρας Βασίλειος Σαχίνης, συνέστησε την ομάδα των ομογενών μας στην Βόρειο Ήπειρο τον Ιούλιο του 1942. Όμως, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, μη ανεχόμενοι τον Εθνικό του αγώνα, τον υπέσκαψαν. Υπολογίστηκε ότι, 2.600 ψυχές έδωσαν οι Ομογενείς μας σε εκείνο τον αγώνα τού Έθνους, τον οποίο κάποιοι αμαύρωσαν ενώ οι περισσότεροι αγνοούν.

.—Οι Γερμανοί και ένα τάγμα το οποίο αποτελούσαν αλβανοί Τσάμηδες δολοφόνοι, αποσύρονται επιτέλους από το μαρτυρικότατο Καναλάκι τού Νομού Πρεβέζης (κοντά στην Πάργα). Το πανέμορφο μέρος καταστράφηκε πλήρως από την μανία των αλβανών, λεηλατήθηκε ολοσχερώς ενώ ακολούθησε λιμός άνευ προηγουμένου. Συνολικά οι φονικές δυνάμεις παρέμειναν τρεις μήνες στο Καναλάκι (από τις 10/8ου), το οποίο θρήνησε 18 θύματα.

1944.—Αμέσως μετά την αποχώρηση Ιταλών και Γερμανών από την αλβανία και την Β. Ήπειρο, στα Τίρανα εισέρχονται οι Παρτιζάνοι με αρχηγό τον μέγα ανθέλληνα Εμβέρ Χότζα. Στις 28 τού ίδιου μήνα θα αναλάβει πρωθυπουργός, οπότε αρχίζει ένα νέο –τεράστιο– κεφάλαιο γραμμένο σε ολόμαυρες σελίδες γιά την Ομογένεια.

.Σφάγιο των βουργάρων ο Ιερεύς Νεόφυτος Κιομουρτζίδης, ετών 56. Γεννήθηκε το 1888 στον Πόντο. Ήταν αρχικά Εφημέριος Ομαλού τής Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, αλλά εκδιώχθηκε από τους βούργαρους. Κατέφυγε στην Βέροια και διορίσθηκε εφημέριος στο χωριό Πλατύ και στον Άραχο. Κατακρεουργήθηκε από τους βούργαρους με την Πρεσβυτέρα του, τον Νοέμβριο τού 1944. Τους έσφαξαν και τους δύο και πέταξαν τ’ ακέφαλα σώματά τους στον ποταμό Λουδία. Κατέλειπε το παιδί του Βασίλειο, που αργότερα έγινε επίσης Ιερεύς.

.—Απεβίωσε ο σημαντικός αρχιτέκτονας και Ακαδημαϊκός, Αλέξανδρος Νικολούδης. Γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1874 στην Λέρο των Δωδεκανήσων.

.—Ιερολοχίτες πραγματοποιούν περιπόλους αναγνωρίσεως σε Πάτμο και Λειψούς.

1948.—Ο κομμουνιστής καπετάν Παπαγεωργίου, προσπάθησε να λεηλατήσει την Ι. Μ. Ζωγράφου στο Άγιον Όρος.  Η επίθεση αποκρούστηκε από δύναμη τής Χωροφυλακής που φρουρούσε την Μονή (ο λόγος που φρουρείται ειδικά η βουργάρικη Μονή επιμελώς, είναι καταφανής, διότι μία ενδεχόμενη λεηλασία της θα έδινε αφορμή να εγείρουν αξιώσεις οι βούργαροι γιά διεθνοποίηση τού Α.Ο.).

1950.—Αεροσκάφος τύπου Harvard τής Πολεμικής Αεροπορίας εκτελώντας διατεταγμένη πτήση συνεργασίας, επ’ ωφελεία τού πυροβολικού, κατέπεσε στον Μεγάλο Πεύκο Αττικής και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, ο Ανθυποσμηναγός Μυτιληνέλης Ηλίας μαζί με τον Ανθυποσμηναγό Αναγνωστόπουλο Στασινό.

1954.—Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη ἀπό τὸν «Ἑλληνικό Συναγερμό» τοῦ Παπάγου, ἀποχωροῦν 22 ἀκόμη βουλευτὲς μὲ ἀφορμή δηλώσεις τοῦ Ὑπουργείου Προεδρίας, ὅτι ὁ πρώην Ὑπουργός Συντονισμοῦ Μαρκεζίνης (ποὺ εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό τὶς 3 Ἀπριλίου 1954), εἶχε δεσμεύσει τὴν χώρα, ἐν ἁγνοίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀπέναντι σὲ δύο μεγάλες γερμανικὲς ἐταιρεῖες, τὴν «Σῆμενς» καὶ τὴν «Τελεφοῦγκεν».

1955.—Με  αγγλική διαταγή, κλείνει η Εμπορική Σχολή τής Λευκωσίας και στις 19 Νοεμβρίου ακολούθησε την ίδια μοίρα κα το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο τής Λάρνακας.

.—Ο αγωνιστής τής ΕΟΚΑ Χρίστος Κκέλης, ανατίναξε με νάρκη ένα βρετανικό στρατιωτικό αυτοκίνητο τύπου «λαντ-ρόβερ».

1962.—Ημερομηνία θανάτου τής ποιήτριας, πεζογράφου και θεατρικής συγγραφέος, Γαλάτειας Καζαντζάκη. Ήταν η πρώτη σύζυγος τού Νίκου Καζαντζάκη και είχε καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης.

1968.—Ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάζεται δις εις θάνατο γιά την απόπειρα δολοφονίας τού δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου.

1973.—Καταστολή τής εξεγέρσεως στο Πολυτεχνείο κατά τής δικτατορίας. Ο νεανικός αυθορμητισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε πρώτα με τα γεγονότα στην Νομική Σχολή και αργότερα με τις εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο, πιθανότατα διαβρώθηκε από Αμερικανούς μυστικούς πράκτορες οι οποίοι παρεισέφρησαν με σκοπό την ανατροπή τού δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου και Μαρκεζίνη και την αντικατάστασή του από ένα πειθήνιο όργανό τους, ώστε να επιτύχουν τους σχεδιασμούς τους, τόσο γιά την Ελλάδα, όσο κυρίως γιά την Κύπρο. Η δικτατορία δεν έπεσε με την εξέγερση τού Πολυτεχνείου. Αντιθέτως, έγινε πιό σκληρή και αδυσώπητη, από τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Μεταπολιτευτικά το γεγονός εκμεταλλεύθηκαν γιά το πολιτικό τους όφελος πρόσωπα και κομματικές παρατάξεις, ενώ ηρωϊοποιήθηκαν ακόμα και ανύπαρκτα πρόσωπα ή πρόσωπα που η πορεία τού βίου τους μόνο ηρωική δεν ήταν.

1974.—Στις πρώτες εκλογές που γίνονται στην χώρα μετά το 1964, πρώτο κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία τού Κωνσταντίνου Καραμανλή με ποσοστό 54,37%, δεύτερο η Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις με 20,42% και τρίτο το Πα.Σο.Κ. με 13,58%.

1978.—Πρεμιέρα και εγκαίνια στο νέο θέατρο τής πρωτεύουσας, «Αθήναιον». Πρώτη παράσταση τού έργου «Πολίτες Β΄ κατηγορίας».

1981.—Εκλέγεται πρόεδρος τής Βουλής ο Γιάννης Αλευράς. Θα επανεκλεγεί στις 18 Ιουνίου 1985. Το 1989 παρέδωσε την προεδρία τής Βουλής με κάτι λιγότερο από 500 υπαλλήλους ενώ έως το 2012 οι υπάλληλοι με τους παχυλούς μισθούς ανήλθαν σε 1.383 και μαζί με τους 360 αστυνομικούς τής φρουράς έφτασαν τους 1.743!.. Επί προεδρίας Ιωάννη Αλευρά έγιναν οι πρώτοι διορισμοί μέσω διαγωνισμού αλλά και εγκαινιάστηκε το καθεστώς των μετακλητών υπαλλήλων και των επιστημονικών συνεργατών… που ανεξαρτήτως των αρχικών προθέσεων, μετατράπηκε σύντομα σε «αλισβερίσι» συζύγων, παιδιών και λοιπών συγγενών όπως και των στενών συνεργατών διαφόρων πολιτικών αξιωματούχων.

1989.—Εγκαινιάζεται ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα, το MEGA Channel. Στις 13 Μαρτίου τού 2018 το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης​ αποφάσισε το τέλος τής λειτουργίας τού τηλεοπτικού σταθμού, ενώ στις 28 Οκτωβρίου τής ίδιας χρονιάς η Digea κατόπιν εντολής τού ΕΣΡ διέκοψε το σήμα τού τηλεοπτικού σταθμού μετά από 29 χρόνια λειτουργίας. Μετά την αγορά τού σταθμού στο σύνολό του (ταινιοθήκη, πνευματικά δικαιώματα, εξοπλισμός κ.λπ.) από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το σήμα τού Mega άρχισε να εκπέμπει ξανά την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020. Ο Μαρινάκης, ιδιοκτήτης και τής ποδοσφαιρικής Α.Ε. τού Ολυμπιακού, σχετίζεται με την οικογένεια Μητσοτάκη – Μπακογιάννη –Κούβελου, αλλά και με μέλη τού κόμματος τής Νέας Δημοκρατίας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέχρι στιγμής (2020) φέρεται ως εμπλεκόμενος στην περιβόητη υπόθεση ΝΟΥΡ και στην μεταφορά 2,1 τόνων ηρωίνης (τού μεγαλύτερου φορτίου «λευκού θανάτου») στην Ευρώπη με το πλοίο Noor 1. Στις 5 Νοεμβρίου 2020, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τού Αρείου Πάγου είχε κάνει δεκτή την μετάθεση τού τρίτου κατά σειρά ανακριτή από την υπόθεση, μέσα σε διάστημα μόλις δυόμισι ετών από την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος τού Μαρινάκη και συνεργατών του. Λίγες μέρες μετά, η ηγεσία τού Αρείου Πάγου «πάγωσε» την μετάθεση τού Ανακριτή ώσπου να ολοκληρώσει την διερεύνηση τής δικογραφίας.

1991.—Πομπώδες μήνυμα προς τα Σκόπια απευθύνει ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, καλώντας την ηγεσία τής γειτονικής χώρας να σταματήσει την οικειοποίηση τού μακεδονικού ονόματος και τις εδαφικές βλέψεις κατά ελληνικών περιοχών. Λίγους σχετικά μήνες αργότερα ξεστόμιζε την φράση «Ποιός θα θυμάται την Μακεδονία σε δέκα χρόνια;»  

1992.—Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται να δικαστούν οι Γιώργος Κοσκωτάς, Γιάννης Ματζουράνης και Αλίκη Κουτσόγιωργα, γιά ενεργητική δωροδοκία, απλή συνέργεια, και αποδοχή προϊόντος εγκλήματος από ιδιοτέλεια. Στην δίκη (15/1/1996) ο Κοσκωτάς παραδέχθηκε την πράξη του και συγκεκριμένα ότι έδωσε το ποσό των 2.000.000 δολαρίων στον πρώην νομικό του σύμβουλο Ιωάννη Μαντζουράνη, προκειμένου να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που είχε το ζεύγος Κουτσόγιωργα στην Γενεύη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν στην συνήθεια εκείνης τής εποχής να δίνονται χρήματα σε πολιτικούς.

1993.—Απεβίωσε ο σημαντικός λαϊκός συνθέτης μας, Γιώργος Μητσάκης, σε ηλικία 72 ετών. Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, αναγκάσθηκε από το κεμαλικό καθεστώς να ξεριζωθεί ο ίδιος και η οικογένειά του με πρώτη μετεγκατάσταση την Καβάλα. Υπήρξε ρομαντικός, ασυμβίβαστος, αταλάντευτα προσανατολισμένος στα μεράκια και στους καημούς τού λαού και όχι τυχαία ένας από τους πιό πολυτραγουδισμένους συνθέτες, με τεράστιες επιτυχίες που άντεξαν στα χρόνια καλύπτοντας μεγάλο μέρος τής βάσης τού ρεπερτορίου των λαϊκών και ρεμπέτικων προγραμμάτων, μέχρι σήμερα.

1994.—Ανακοινώνει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ενεργό πολιτική ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν Γιάννης Παλαιοκρασσάς. Είχε παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο γιά την πώληση τής ΑΓΕΤ Ηρακλής, αλλά τελικά με απόφαση τού τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου η υπόθεση παραγράφηκε τον Ιανουάριο τού 1995…

2008.—Προσφυγή των Σκοπίων στο Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Τα αιτήματά τους ήταν α) να αναγνωρίσει το Διεθνές Δικαστήριο ότι η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία στην Ατλαντική Σύνοδο Κορυφής τον Απρίλιο 2008, στην οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και β) να διατάξει την Ελλάδα να μην προβάλλει αντιρρήσεις στην εισδοχή τού μορφώματος στους διεθνείς οργανισμούς.

2015.—Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός τής ισχυρής σεισμικής δονήσεως που χτύπησε το πρωί τής Τρίτης την Λευκάδα. Η ένταση ήταν 6,1 τής κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή στην μισή Ελλάδα. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων που συνέλεξε ο σταθμός GPS τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στο Πόντι Λευκάδος, το νησί μετατοπίστηκε κατά 36 εκατοστά προς τον νότο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στο νοτιοδυτικό ακρωτήριο τής Λευκάδος, 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τής πόλεώς της. Θύματα τού σεισμού ήταν δύο γυναίκες, η μία 60 ετών στο χωριό Πόντι τής Βασιλικής και η δεύτερη 82 ετών στο χωριό Αθάνι.  Μεγάλες καταστροφές καταγράφηκαν σε χωριά όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και γκρεμίστηκαν σπίτια. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα νοτιοδυτικά, ενώ σε αρκετές περιοχές διακόπηκε η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Από την στιγμή τού μεγάλου σεισμού, ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 5,2 Ρίχτερ.

2017.—Οἱ «ἑορτὲς τοῦ Πολυτεχνείου» καὶ οἱ παράπλευρες ἀπώλειες. Ἡ ἐγκληματολόγος Ἀναστασία (Νατάshα) Τσουκαλᾶ ἐνῶ βρισκόταν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Πολυτεχνείου, τραυματίσθηκε σοβαρὰ ἀπό φωτοβολίδα εὐθείας βολῆς ποὺ καρφώθηκε στὸ γόνατό της. Τὴν φωτοβολίδα ἐκσφενδόνισαν κουκουλοφόροι τοῦ ἀκροαριστεροῦ χώρου. Τὸ θῦμα στὸ πρόσφατο παρελθόν ἔλαβε θέση ὑπὲρ γνωστῶν «ἀντεξουσιαστῶν»,  ἐνῶ εἶχε ἐνεργὴ συμμετοχὴ σὲ δράσεις «κατὰ τῆς ἀστυνομικῆς βίας, τῆς αὐθαιρεσίας καὶ τοῦ ἐκφασισμοῦ» σύμφωνα μὲ χαρακτηρισμούς της. Ἡ ἴδια εἶχε δηλώσει στὸ παρελθόν ὅτι μεγάλο ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων εἶναι φασίζων. Τὸ 2013 καὶ ἐπὶ κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας ἔδωσε σειρὰ διαλέξεων μὲ θέμα τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ξενοφοβία, στὴν Σχολὴ ἀξιωματικῶν τῆς Ελ. Ἀστυνομίας.  Τὸ 2016, ἡ κυβέρνηση Συριζανέλ τὴν διόρισε ἀντιπρόεδρο τοῦ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ἀσφαλείας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως (ΦΕΚ Τεῦχος Υ.Ο.Δ.Δ. 250/19-5-2016). Ἡ Ἀναστασία Τσουκαλᾶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς της στὴν πορεία τοῦ Πολυτεχνείου θέλησε νὰ καταγράψῃ τὴν ἀστυνομικὴ ὑπέρμετρη βαρβαρότητα κατὰ τῶν συλλογικοτήτων, ἀλλὰ τελικά ἡ ἴδια ἔπεσε θῦμα τῶν προστατευομένων της. Ὁμολογουμένως, πάντως, τὰ σεμινάρια τῆς Νατάσας εἶχαν ἐπιτυχία, κρίνοντας τὴν ἀδράνεια τῆς ΕΛ.ΑΣ. ὅταν ἔχει ἀπέναντί της κουκουλοφόρους ποὺ καταστρέφουν τὶς περιουσίες τῶν «ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ» ἀστῶν, ἤ τῆς ρίχνουν φᾶπες στοὺς χώρους τῶν δικαστηρίων. Ἀντιθέτως, ἀξισημείωτος εἶναι ὁ ζῆλος τῆς ΕΛΑΣ στὴν καταδίωξη ἀόπλων πολιτῶν (ἀνήλικων, ἐνήλικων καὶ ἱερωμένων) σὲ εἰρηνικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ Ἐθνικὰ μας δίκαια.

2018.—Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο τής Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς τού εξωτερικού και εσωτερικού, των οποίων την προέλευση δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που τού επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε πενταετή παραγραφή. Ο Δημήτρης Κοντομηνάς είχε προσφύγει στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι οι αξιώσεις τής ΑΑΔΕ έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή (2006-2008), καθώς οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν το 2015. Από την πλευρά τους οι φορολογικές αρχές υποστήριξαν ότι η παραγραφή είναι δεκαετής. Τελικώς, το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνο έχασε την δικαστική μάχη με τον Κοντομήνα (και τους φόρους φυσικά που θα μπορούσε να εισπράξει), αλλά πλήρωσε και 460 ευρώ γιά δικαστικά έξοδα.

.—Στην νήσο Ρόδο (γνωστή ως «ναυαρχίδα τού τουρισμού»…) σημειώθηκε βλάβη τής ΔΕΗ στις 12 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας και τα δύο εργοστάσια παραγωγής ρεύματος που υπάρχουν στο νησί. Η διακοπή τής ηλεκτροδοτήσεως κράτησε κατά μέσο όρο δύο ώρες. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε αρχικά με τρείς διακοπές μικρής διάρκειας. Το ίδιο είχε συμβεί και μία εβδομάδα πριν με την αιτιολογία τής χαμηλής καταναλώσεως.

.—Άγνωστοι (…) προπηλάκισαν στελέχη από το μπλοκ τού ΣΥΡΙΖΑ όταν περνούσε έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο πλαίσιο τής πορείας γιά το Πολυτεχνείο. Οι άγνωστοι πέταξαν νερά, καφέδες και αυγά σε υπουργούς, βουλευτές, στελέχη και διαδηλωτές από το μπλοκ τού ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Παναγιώτης Ρήγας, η Ανέττα Καββαδία και ο Νίκος Φίλης. Εν τω μεταξύ, όπως κάθε χρόνο, ξεκίνησαν τα επεισόδια στα Εξάρχεια, με ρίψεις αυτοσχέδιων βομβών ‘’μολότοφ’’. Άγνωστοι άναψαν φωτιές σε αυτοσχέδια οδοφράγματα στην οδό Μπουμπουλίνας.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση