ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έργο τού Δημήτρη Ρικάκη γιά το Ημερολόγιο τής ΕΤΕ. Στις 23/11/1975 απονεμήθηκε μετάλλιο στην Δέσποινα Αχλαδιώτη γιά τις εθνικές της υπηρεσίες.
23 Νοεμβρίου

602.—Ο Φλάβιος Φωκάς (Flavius Phocas) καταλαμβάνει τον θρόνο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στα ηνία της θα παραμείνει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου τού 610, όταν θα ανατραπεί με την σειρά του  από τον Ηράκλειο. Το 602, ο στρατός, δυσαρεστημένος από την συνεχή ταλαιπωρία και τους αδιάκοπους πολέμους  λόγω των αβαρικών και σλαβικών επιδρομών, ανακήρυξε Αυτοκράτορα τον Φωκά, έναν απλό εκατόνταρχο, ενώ ο Αυτοκράτορας Μαυρίκιος και οι γυιοί του συνελήφθησαν και στην συνέχεια εκτελέστηκαν. Με αφορμή την βίαιη πτώση τού Μαυρίκιου, ο Πέρσης ηγεμόνας Χοσρόης Β΄ παρουσιάστηκε ως εκδικητής του και εισέβαλε στα εδάφη τής Αυτοκρατορίας το 604. Ο Φλάβιος Φωκάς αδυνατώντας να αναλάβει διμέτωπο αγώνα, μετέφερε τον στρατό από την Ευρώπη στην Ασία, αυξάνοντας παράλληλα την ετήσια χορηγία στους αβάρους.  

857.—Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ εξορίζει τον Πατριάρχη Ιγνάτιο στην νήσο Τερέβινθο (σημερινή Ανδερόβιθο κοντά στην Πρίγκηπο), πιστεύοντας τις συκοφαντίες των εχθρών του. Ήταν τόσο μεγάλες οι συκοφαντίες εναντίον τού Πατριάρχη, ώστε ο Αυτοκράτορας τον εξόρισε χωρίς καν να διεξαχθεί περαιτέρω ανάκριση.

867.—Καθαιρείται λόγω πολιτικής σκοπιμότητας ο Πατριάρχης Φώτιος (858-867) (877-886) και επανέρχεται γιά δεύτερη φορά στον θρόνο ο Ιγνάτιος (867-877), συνδεδεμένος  με τους κύκλους των λεγόμενων Ζηλωτών. Αυτοί διατηρούσαν ορισμένες επιφυλάξεις ως προς την αυτόνομη αξία τής κλασικής παιδείας και υπερασπίζονταν την αυστηρή προσήλωση στην εκκλησιαστική παράδοση. Την περίοδο τής Πατριαρχίας τού Ιγνάτιου, υπήρξαν συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών του (Ιγνατιανών) με την αντίπαλη παράταξη των Πολιτικών, καθώς και επέμβαση τού παπικού θρόνου στα ζητήματα τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στον Πατριαρχικό θρόνο υπήρχε εναλλαγή μεταξύ τού Ιγνάτιου και τού Φώτιου, αναλόγως των Αυτοκρατόρων που ηγεμόνευαν. Λίγο πριν από τον θάνατο τού Ιγνάτιου, αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις με τον ανακληθέντα από την εξορία Φώτιο. Ο Ιγνάτιος τιμάται ως άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

1354.Μία μέρα μετά την εισβολή τού Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου με την συνδρομή Λατίνων πειρατών στην Κωνσταντινούπολη, ο όχλος επιτίθεται σε καίρια σημεία. Χτύπησαν το Καστέλλιο και τον Πύργο τής Καταλανικής φρουράς των Ανακτόρων των Βλαχερνών. Την επόμενη μέρα ο Καντακουζηνός Στ΄ θα παραδοθεί (βλ.& 22/11).

1604.—Ημερομηνία θανάτου τού Ιταλού μαθηματικού και επιστήμονα Φραγκίσκου Μπαρόκιου. Γεννήθηκε στον Χάνδακα τής Κρήτης το 1537.

1715.—(ν.ἡμ.) Ὁ ἔκτακτος Προβλεπτὴς τῆς Σούδας Ἀλοΰσιος Μάνιο, σὲ ἔκθεση ποὺ ὑπέβαλε στὴν Κέρκυρα στὸν Γενικὸ κατὰ θάλασσα Προβλεπτὴ Δανιὴλ Δολφίν, ἀναφέρει τὴν χρονικὴ διάρκεια τῶν 72 ἡμερῶν τῆς πολιορκίας τῆς Σούδας, τὴν στάση τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν τελικὴ ἀπόφαση μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολεμικοῦ συνεδρίου, νὰ ὑψώσῃ λευκὴ σημαία καὶ νὰ παραδόσῃ τὴν Σούδα στοὺς τούρκους στὶς 24 Σεπτεμβρίου. Οἱ Ἕλληνες, μετὰ τὰ νέα τῆς ἁλώσεως τοῦ Μωρέα ἀπὸ τοὺς τούρκους, ἐξέφραζαν τὸν φόβο τους γιὰ τὴν μοῖρα τῶν οἰκογενειῶν τους ἐάν ἐξακολουθοῦσαν νὰ άνθίστανται στοὺς τούρκους.

1769.Απεβίωσε στο Ιάσιο ο ηγεμόνας Βλαχίας και Μολδαβίας Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος. Στον θρόνο τής Μολδαβίας ανήλθε τέσσερεις φορές, με ενδιάμεσες διώξεις και φυλακίσεις. Βαθύς γνώστης τής ελληνικής, λατινικής, τουρκικής, ρουμανικής, γαλλικής και ιταλικής, ο Φαναριώτης ηγέτης ήταν λάτρης και προστάτης τού πολιτισμού. Συνεισέφερε στην μεταρρύθμιση και ενίσχυση τής ρουμανικής παιδείας, στην ανύψωση τής θρησκευτικής και πολιτιστικής στάθμης τού κλήρου, στην άνθιση τής γραμματείας και ιστοριογραφίας, μεταμορφώνοντας τις Ρουμανικές Ηγεμονίες σ’ ένα γνήσιο κέντρο ακτινοβολίας τού Διαφωτισμού. Η ανάγκη επαφών τού οθωμανικού κράτους με τις χριστιανικές χώρες μεγάλωνε, όσο μεγάλωνε η ισχύς των οθωμανών· με δεδομένο το ότι ο τουρκικός νόμος απαγόρευε στους «πιστούς» να μαθαίνουν την γλώσσα των «απίστων», έπρεπε να υπάρχουν μόνιμοι διερμηνείς γιά να γίνονται διαπραγματεύσεις και να υπογράφονται συμφωνίες· αναγκαστικά, οι διερμηνείς και τα στελέχη διοικήσεως τού κράτους των οσμανιδών προέρχονταν από τους κατακτημένους λαούς, το πλείστον δε από Έλληνες.

1789.—Ο Γάλλος πλοίαρχος ο οποίος έπεσε θύμα πειρατείας στις 20 τού μήνα (βλ. ημερ.), στην λεπτομερή αναφορά του γιά τα κλαπέντα αντικείμενα από το πλοίο του, περιγράφει και κάποια πολύτιμα υλικά βιβλιοδεσίας. Τα συγκεκριμένα υλικά εισήγαγε από την Γαλλία και μέσω Σμύρνης, γιά τα Χανιά, ο Έλληνας Γεωργάκης Κοκολάκης. Ο πειρατής ο οποίος ενήργησε την συγκεκριμένη επίθεση, είχε χτυπήσει ακόμη ένα πλοίο έξω από την Σίφνο στις 4 τού μήνα.

1803.—(23 Νοεμβρίου/ 5 Δεκεμβρίου). Το Συντακτικό Νομοθετικό Σώμα τής Επτανήσου Πολιτείας, διακήρυξε ότι το Σύνταγμα αποτελούμενο από Επτά Τίτλους και διακόσια δώδεκα άρθρα, ολοκληρώθηκε και αποκλείεται οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση. Κατόπιν τούτου, κλήθηκε η Γερουσία να το παρουσιάσει μέσω τού εντεταλμένου τής Πολιτείας στην Αγία Πετρούπολη, «στην Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα τον Αύγουστο Αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών», με την παράκληση τής αποδοχής και καθιερώσεώς του από κοινού με την Υψηλή Πύλη, σύμφωνα με την Συνθήκη τής 21ης Μαρτίου 1800. Στο άρθρο 211 αναφέρεται ρητώς ότι : «Ἀπό τὸ ἔτος 1810, οὐδείς δύναται νὰ ἐγκαινιάζῃ σταδιοδρομία Δημοσίου Λειτουργοῦ ἄν δὲν γνωρίζῃ ἀνάγνωση καὶ γραφὴ στὴν δημώδη γλῶσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.» Στην Ελληνική γλώσσα διατυπώνονται κατ’ αποκλειστικότητα οι δημόσιες πράξεις τής Πολιτείας στο σύνολό τους από το έτος 1820.

1823.—Ανάμεσα στην Κάρυστο και την Κακιά Σκάλα, έγινε συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τούρκων, με ουδέτερο αποτέλεσμα. «Μάχη μεταξὺ Καρύστου καὶ Κακῆς Σκάλας ἀμφίρροπος, καθ’ ἥν ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος καὶ Ν. Κριεζώτης, τῶν δὲ τούρκων οἱ Ὀμέρμπεης τῆς Καρύστου καὶ Ἰσοὺφ Ἀγᾶς.» Από τις αρχές τού 1822 ο Οδυσσέας πολιορκούσε την Κάρυστο. Την ώρα όμως που το κάστρο ήταν έτοιμο να πέσει, με διαταγή τού Αρείου Πάγου έλυσε την πολιορκία και επέστρεψε στην Αττική. (Ἡμερολόγιο τοῦ ἀγῶνος Βλασόπουλου βάσειΤρικούπη και Σπηλιάδη).

1824.—«Ἄφιξις Αἰγυπτιακοῦ στόλου μετὰ στρατευμάτων εἰς Σούδαν ὁδηγουμένου ὑπό τοῦ Ἰμβραήμ πασᾶ.»

.—Ο Γκούρας, επικεφαλής δυνάμεως 3.000 ανδρών, εισβάλει στην Πελοπόννησο με σκοπό να πλήξει όσους αντιτίθενται στην κυβέρνηση (β΄ εμφύλιος). Εστάλη από την Προσωρινή Διοίκηση τής Ελλάδος κατά των λεγόμενων αποστατών τής Πελοποννήσου, διότι είχαν αρνηθεί τον έλεγχο τής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας τής κυβερνήσεως Κουντουριώτη, Κωλέττη.

1825.—Το Μεσολόγγι εφοδιάστηκε με  λίγα ακόμα τρόφιμα από τον ελληνικό στόλο. […]«Ἀπεβιβάσθησαν ὀλίγαι τροφαὶ εἰς Μεσολόγγιον.»

1826.—(18-24/11) «Μάχη ἐν Ἀραχώβῃ τῆς Λεβαδείας καὶ νίκη Ἑλλήνων ἀρχηγηθέντων ὑπὸ τοῦ Καραϊσκάκη, τῶν δὲ τούρκων ὑπὸ τῶν Μουστάμπεη, Καρυοφίλμπεη καὶ Ἐλμάζμπεη.» Στην Αράχωβα, μετά την τελευταία τους ήττα, οι αποκλεισμένοι τουρκαλβανοί καθώς μάλιστα ο καιρός χάλασε και άρχισε να πέφτει χιονόνερο, στείλανε μήνυμα στον Ἀετό τής Ρούμελης, ότι τού δίνουν πεντακόσιες χιλιάδες γρόσια, φτάνει να τους αφήσει να περάσουν. Η απόκριση τού Καραϊσκάκη ήταν να τού παραδώσουν όχι μονάχα τ’ άρματα και τα χρήματά τους, αλλά και τα Σάλωνα με την Λιβαδειά. Τους γύρεψε ακόμη ως εγγύηση, να τού παραδώσουν τον Κεχαγιάμπεη και τον Καριοφίλμπεη, αδελφό τού Μουστάμπεη. Οι τουρκαλβανοί που λογαριάζονταν ως το καλύτερο στράτευμα που είχε η τουρκιά στην Ρούμελη-, αποφάσισαν να περιμένουν με την ελπίδα ότι ο Κιουταχής θα τους έστελνε βοήθεια. Το ξημέρωμα τής 24ης Νοεμβρίου πλησιάζει…

.—«Οἱ ἐν τῷ φρουρίῳ Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν Ἕλληνες, ἐκρέμασαν πέριξ τοῦ φρουρίου δέκα ὀκτώ αἰχμαλώτους τούρκους πρὸς ἐκδίκησιν τῶν σουβληθέντων δύο Ἑλλήνων ἐπί τοῦ Ἀρείου Πάγου τὴν 19ην ἰδίου.»

1828.—«Ἀναχώρησις τούρκων ἐκ Καρπενησίου καὶ μάχη. Κῖτσος Τζαβέλας κατὰ Καρυοφίλμπεη.» Δύναμη 3.000 περίπου Ελλήνων υπό τον Κίτσο Τζαβέλα, νίκησε κοντά στο Καρπενήσι 4.500 τούρκους υπό τον αλβανό Καριοφίλμπεη. Οι τούρκοι είχαν σοβαρές απώλειες και τράπηκαν πανικόβλητοι σε φυγή προς την Ρεντίνα τής περιοχής των Αγράφων. Τον Οκτώβριο είχε προηγηθεί  η πανωλεθρία τού επαρμένου αλβανού Αχμέτ Νεπρεβίστα στα Κράβαρα.

1830.—Στους Μαργαρίτες Μυλοποτάμου συνεδρίασε γιά τελευταία φορά το Κρητικό Συμβούλιο. Στην τελευταία του αυτή συνεδρίαση, συνέταξε μία έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Κυβερνήτη τής Ελλάδος και προς τους Ναυάρχους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, καταγγέλλοντας την γενική συνωμοσία εις βάρος τής Κρήτης και την παραχώρησή της στον τουρκοαιγύπτιο Μεχμέτ Αλή. «[…] Ὅλοι συμφώνως, τοῦρκοι, Χριστιανῶν Ἡγεμόνων Ὑπουργοὶ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, συνώμοσαν ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῆς Κρήτης σήμερον, θέλοντες ἴσως νὰ τοὺς δώσουν ἀντίλυτρον θῦμα τῆς ἐλευθερίας τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν των», έγραφαν πικραμένοι.

1836.—Διάταγμα τού βασιλέα Όθωνα γιά ίδρυση Βοτανικού Κήπου στην Αθήνα. Είναι ο παλαιότερος Βοτανικός κήπος τής Ελλάδας και από αυτόν δόθηκε η ονομασία Βοτανικός σε όλη την περιοχή.

1837.—Συντάσσεται και δημοσιεύεται από τον αντιπρόεδρο τού Αρείου Πάγου Αναστάσιο Π. Πολυζωίδη (1802-1873), ο νόμος περί Τύπου, σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται ποινές γιά τους παραβάτες.

1838.—Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Στέφανος Σκουλούδης στο Πέραν τής Κωνσταντινουπόλεως από γονείς με Κρητική καταγωγή. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο και το 1871 υπήρξε ένας από τους ιδρυτές τής Τράπεζας Κωνσταντινουπόλεως, μαζί με τον Ανδρέα  Συγγρό, τον Γεώργιο Κορωνιό και τον Αντώνιο Βλαστό. Απέκτησε μεγάλη περιουσία και αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα το 1876. Πριν ακόμη από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, διατηρούσε στενές επαφές με την Ελληνική κυβέρνηση και θεωρούνταν ειδικός στις διπλωματικές σχέσεις με την οθωμανική αυτοκρατορία, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές επαφές, μυστικές ή μη. Παράλληλα με την διπλωματική του δραστηριότητα, ανέπτυξε και έντονη επιχειρηματική δράση. Σταδιακά όμως αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην πολιτική. Το 1886, μετά την βουργάρικη κατάληψη τής Βορείου Θράκης, η κυβέρνηση τού Θ. Δηλιγιάννη τον διόρισε εκπρόσωπό της στις διαπραγματεύσεις τής Κωνσταντινουπόλεως. Την περίοδο τού εθνικού διχασμού βρέθηκε κατηγορούμενος επί εσχάτη προδοσία, γιά την σύμπραξή του με τον βασιλέα, κατηγορίες που ατόνησαν και τελικά εγκαταλείφθηκαν μετά τις εκλογές τον Νοέμβριο τού 1920, και την εκλογική ήττα τού Βενιζέλου. Μετά τον θάνατό του στις 19/8/1928, κληροδότησε πολλά περιουσιακά του στοιχεία σε διάφορα ιδρύματα, μεταξύ αυτών και έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη. Τραγική ειρωνεία η εγκαινίαση τής εκθέσεως με τα δωρηθέντα έργα του, από τον διώκτη του, Ελευθέριο Βενιζέλο.

1840.—Ο αρχιτέκτονας τής βαυαρικής αυλής Φρίντριχ φον Γκαίρτνερ, έρχεται γιά δεύτερη φορά στην Αθήνα, γιά να επιθεωρήσει την εξέλιξη των εργασιών στα βασιλικά ανάκτορα. Συνοδεύεται από είκοσι δύο καλλιτέχνες (αρχιτέκτονες, ζωγράφους ιστορικών παραστάσεων και διακοσμητές), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων των Ανακτόρων.

1843.—Η Εθνοσυνέλευση που άρχισε στις 8 τού μήνα, αποφασίζει να ονομαστεί «[…] ἡ τῆς Γ΄ Σεπτεμβρίου ἐν Ἀθήναις Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις.»

1853.—Ο Κόνιαρης Ιωάννης αναλαμβάνει και πάλι νέος Δήμαρχος Αθηνών. Η θητεία του έληξε στις 13 Νοεμβρίου τού 1854.

1899.—Γεννήθηκε στὸ Ἀϊδίνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ Ἕλλη Σεραϊδάρη τῷ γένος Σουγιουλτζόγλου, γνωστὴ μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ὑπογραφή της, ὡς Nelly’s. Ἡ ἰδιαίτερη καλλιτεχνικὴ της ματιά, μᾶς χάρισε ὑπέροχες δημιουργίες, ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες παραμένουν πρωτοποριακές, ὅπως οἱ χορευτικές φωτογραφίες της, μοναδικὰ δείγματα μιᾶς τέχνης ποὺ στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶχε ἄμεσους συνεχιστές. Ἡ ἀποκλειστικότητα αὐτὴ εἶναι ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτη, δεδομένου καὶ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας της. Παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο, πανέμορφες εἶναι οἱ εἰκόνες ποὺ ἀποτύπωσε, καθὼς καὶ τὰ πορτραῖτα Ἑλλήνων καὶ Ἐλληνίδων.  Μὲ τὴν ὀνομασία «Παραλληλισμοί», πραγματοποίησε μία συγκριτικὴ παρουσίαση τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων μὲ ἀγάλματα ὰρχαίων θεῶν, ἀποδεικνύοντας ἐντέχνως τὴν βιολογική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

1904.—Το πτώμα τού εικοσαετή Εθνομάρτυρα και δάσκαλου Ιωάννη Πίτσουλη, βρέθηκε κρεμασμένο σε δέντρο και διάτρητο από είκοσι μαχαιριές. Οι βούργαροι τον είχαν απαγάγει στις 19 τού μήνα κοντά στο χωριό Γοργόπη της Δυτικής Μακεδονίας. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με σφαγές αμάχων (βλ.&21/11).

1906.—Στο Σιδηρόκαστρο, οι τουρκικές αρχές συλλαμβάνουν έναν βούργαρο, ο οποίος κάτω από την χωριάτικη στολή του φορούσε βουργαρική στρατιωτική στολή. «[…] Προορίζονταν γιά αρχηγός βουλγαρικής συμμορίας. Κατόπιν πολλών υποσχέσεων αποκάλυψε μία αποθήκη όπλων στο χωριό Ρούπελη με 150 βόμβες δυναμίτιδας, θρυαλλίδες [φυτίλια] και καλώδια [με στόχο την ανατίναξη τής γέφυρας] τού ποταμού Στρυμόνα στο Σιδηρόκαστρο. Βρέθηκαν εκσφενδονιστικές ηλεκτρικές και χειροκίνητες μηχανές πυρπόλησης πόλεων. Βρέθηκαν πολλά όπλα, 65 όπλα μάλινχερ, πολλά μπέρταν και οκτώ καπακλί με πολλές χιλιάδες φυσίγγια. Τέτοιες οπλαποθήκες υπήρχαν διασκορπισμένες σε όλες τις περιοχές τού Κιλκίς, τού Μελένικου και αλλού. Από τις οπλαποθήκες τού βουλγαρικού στρατού χορηγούνταν καθημερινά άφθονα όπλα νεώτατου τύπου στους βουλγαροκομιτατζήδες.»  [Κ. Κυριάκος Παπακυριάκος, «Ο Μ.Α. στον Νομό Σερρών».]

1907.—Δύο άντρες τού καπετάν Αλέξανδρου, ο Κώστας Χρυσάφης και ο Αριστείδης, έστησαν παγίδα και έπιασαν μέσα στο σπίτι τού Ρώτσκα στην Τζουμαγιά (Ν. Σερρών), τον Μήτα Ιωάννου και τον Γκότση Δημητρίου, Βλάχους από την Ράμνα, οι οποίοι ήταν κατάσκοποι των βούργαρων. Οι αντάρτες τούς μετέφεραν νύχτα στην θέση «Τσάι» γιά εκτέλεση, και τον μεν Μήτα τον σκότωσαν με μαχαιριές, ο Γκότσης όμως αν και τραυματισμένος, κατόρθωσε να διαφύγει και να καταγγείλει τα γεγονότα στις Αρχές. Επακολούθησαν αμέσως αρκετές συλλήψεις στην Τζουμαγιά (στοιχεία Σάκης Αραμπατζής).

1912.—Στο Συρράκο Ηπείρου οι Ελληνικές δυνάμεις επιτίθενται εναντίον των τούρκων και τους τρέπουν σε φυγή. Το πρώτο τμήμα, που αποτελούνταν από Εύζωνες και από το Σώμα τού θρυλικού οπλαρχηγού τής Κρήτης Γιάννη Καλογερή, αφού πέρασε τις δύσβατες και χιονισμένες κορυφές βορείως τού Συρράκου, συγκρούστηκε με τουρκική διμοιρία που ερχόταν απ’ το Παλαιοχώρι γιά να ενισχύσει τους τούρκους. Ο Καλογερής με τα παλικάρια του συνέτριψε τους εχθρούς και τους έτρεψε σε φυγή. Στην συνέχεια, ακολουθώντας την κορυφογραμμή κατευθύνθηκε προς τον Αϊ Γιώργη.

1914.—(ν. ημ.) Στις 9:04 πρώτα λεπτά το πρωί, σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση οικιών στην πολύπαθη από το φαινόμενο Λευκάδα. Είναι το προμήνυμα τής μεγάλης καταστροφής που θα ακολουθήσει την 27η τού ίδιου μήνα.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία σημειώνεται δράση περιπόλων.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία δρα με πυροβολικό και περιπόλους.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μικρά Ασία δέχεται επιθέσεις τουρκικών αποσπασμάτων. 

1925.—Οκτώ θύματα και 127 κατεστραμμένα σπίτια άφησε πίσω της μία καταιγίδα, που στον Πειραιά είχε ισχύ θύελλας.

1928.—Στα πλαίσια συνεργασίας και (δήθεν) φιλίας της με την Ελλάδα, η βουργαρία δίνει εντολή να εντοπιστεί ο ηγέτης των κατσαπλιάδων βούργαρων Ιβάν Μιχαήλωφ. Δρούσε με την συμμορία του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Μακεδονία.

1940.—Οι Γερμανοί, μέσω τού υπουργού Εξωτερικών Ρίμπεντροπ, δίνουν υποσχέσεις προς την Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση γιά τις αξιώσεις της προς έξοδο στο Αιγαίο. Η έναρξη τού Β΄ Παγκοσμίου πολέμου το 1939, αναζωπύρωσε τις επεκτατικές βλέψεις Γιουγκοσλαβίας και βουργαρίας. Οι ηγεσίες και των δύο χωρών εκμεταλλεύτηκαν την απόφαση των Γερμανών γιά επίθεση κατά τής Ελλάδος, κλείνοντας συμφωνίες, βάσει των οποίων οι μεν Γιουγκοσλάβοι θα έπαιρναν την Θεσσαλονίκη, οι δε βούργαροι την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Με την ανατροπή όμως τής γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως στις 27 Μαρτίου 1941, ο Χίτλερ έδωσε εντολή η επίθεση στην Ελλάδα να ισχύσει και γιά την Γιουγκοσλαβία, με σαφείς εντολές γιά διαμελισμό τής χώρας και την εξαφάνιση των Σέρβων από τον χάρτη. Παρά ταύτα, «[…] κατὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀντιφρονούντων στὴν Γιουγκοσλαβία, καὶ ἐνῷ ἄλλαξε ἡ φιλογερμανικὴ πολιτική, δὲν μετατοπίστηκε καθόλου τὸ πάγιο ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν Μακεδονία.» Στην Ελλάδα, οι βούργαροι εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, οι Ιταλοί προσάρτησαν τα Επτάνησα και την Σάμο, υποσχόμενοι την Θεσπρωτία ως Τσαμουριά στους αλβανούς, ενώ παράλληλα φιλοδοξούσαν να δημιουργήσουν το πριγκιπάτο των Βλάχων σε μέρη τής Κεντρικής Ελλάδος.

.—Τέταρτη φάση σχεδίου ελληνοιταλικού πολέμου (22-27/11). Στον τομέα Ηπείρου και Πίνδου οι Ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν στα παράλια να αποκαταστήσουν το εθνικό έδαφος, χωρίς όμως να αποτρέψουν την πυρπόληση τής Ηγουμενίτσας, και σαν σήμερα να εγκατασταθούν στην οροθετική γραμμή. Αντικειμενικός σκοπός ήταν η αποκοπή τής οδού Ερσέκα – Κορυτσά, ώστε να μην έχουν την δυνατότητα οι Ιταλοί να διοχετεύουν εύκολα δυνάμεις από το ένα θέατρο επιχειρήσεων στο άλλο.

.—Στον τομέα τής Πίνδου το Β΄ Σ.Σ. κατόρθωσε να εκδιώξει τους Ιταλούς από τον θύλακα τής Κόνιτσας, να φτάσει στην οροθετική γραμμή, να εισβάλει στο βορειοηπειρωτικό έδαφος, να καταλάβει το Λεσκοβίκι και την Ερσέκα και να θέσει υπό τον έλεγχό του την εγκάρσια οδό Λεσκοβίκι – Ερσέκα.

.—Η ιταλική αεροπορία βομβάρδισε το Ληξούρι και την Κέρκυρα. «Τὴν 1ην Νοεμβρίου 1940, ὥρα 9:30’ π.μ. ἤρχισαν αἱ ἀεροπορικαί ἐπιδρομαί καὶ οἱ βομβαρδισμοί τῆς Κερκύρας ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, μὲ συνέχεια ἡμέραν παρ’ ἡμέραν ἤ μὲ διαλείμματα 2 ἤ 3 ἡμερῶν. Τὴν 25ην καὶ 26ην Νοεμβρίου ἔγιναν οἱ σφοδρότεροι βομβαρδισμοί τῆς Κερκύρας, ἀριθμούμενοι μέχρις 8 ἡμερησίως. Ἔληξαν τὴν 21ην Ἀπριλίου 1941.»

1941.—Επιτυχημένη δολιοφθορά των ανταρτών τής Εθνικής Αντιστασιακής οργανώσεως Π.Α.Ο. Οι αντάρτες μας κατάφεραν να ανατινάξουν γέφυρα στο 40ό χιλιόμετρο τής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρουπόλεως.

1943.—Διάρρηξη και καταστροφή τού Πασχάλειου Μουσείου στο Βαθύ τής Σάμου. Αυτουργοί και αρχαιοκάπηλοι, τα στρατεύματα κατοχής.

1944.—Σαν σήμερα απεβίωσε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες τού Θρακικού χώρου, ο Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης. Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1870. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από την αυτοβιογραφία του, την οποία έστειλε λίγο πριν πεθάνει στον πρόεδρο τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών, τον αξέχαστο Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου. «[…] Τὸ 1870 ἐγεννήθην εἰς τὴν Ἀδριανούπολιν ἐκ πατρὸς Καρυώτου (χωρίον Δογάνοβον) καὶ μητρὸς ἐξ ἀρχοντικῆς καὶ παλαιᾶς οἰκογενείας Ἀδριανουπολιτῶν. Ἀνετράφην εὐσεβῶς καὶ ἐπιμελῶς. Ἐτελείωσα τὸ Γυμνάσιον τῆς πατρίδος μου τὸ ἔτος 1888. Διωρίσθην ἀμέσως δημοδιδάσκαλος εἰς τὸ ἐν τῷ προαστείῳ Ἠδιριμίῳ δημοτικὸν σχολεῖον. Παραιτηθεὶς μετὰ ἕν ἔτος ἐφοίτησα εἰς τὴν φιλοσοφικὴν σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ἐπὶ δύο ἔτη. Κατόπιν διωρίσθην σχολάρχης Σουφλίου, ἔνθα παρέμεινα διδάσκων ἐπὶ πέντε ἔτη»…

.—Περίπολος αναγνωρίσεως Ιερολοχιτών στην νήσο Λέρο.

.—Στην απελευθερωμένη αλλά ταραγμένη πρωτεύουσα, ο ήρωας τής Εθνικής Αντιστάσεως Ναπολέων Ζέρβας, εκφωνεί λόγο από τον εξώστη τού ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».

1949.—Μόλις τέσσερεις μήνες μετά τον φονικό και καταστρεπτικότατο σεισμό τής Χίου (βλέπε 23 Ιουλίου), ισχυρότατος μετασεισμός χτυπά τις ήδη πληγείσες περιοχές.

1955.—Κύπρος. Η μάχη τού Πεύκου με κωδικό όνομα «Προς την Νίκη». Η ανταρτική ομάδα τής Πιτσιλιάς, έδρασε υπό την προσωπική διεύθυνση τού αρχηγού Γρίβα Διγενή στον δρόμο Κυπερούντας – Χανδριών. Την ενέδρα οργάνωσε ο Ρένος Κυριακίδης (Ρωμανός) με εντολή τού Διγενή, και από αυτήν χτυπήθηκαν δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων κατέπεσε στον γκρεμό. Ο απολογισμός ήταν δύο Άγγλοι νεκροί και δύο τραυματίες. Η ΕΟΚΑ δεν είχε καμμία απώλεια και αποκόμισε δύο αυτόματα όπλα. Μετά το πέρας τής επιχειρήσεως, όλα τα μέλη της αποσύρθηκαν σε λημέρια τής περιοχής Σπηλιών. Ο Σάββας Κουλλαμής με το ψευδώνυμο «Δυοβουνιώτης», ήταν ανάμεσα στους λίγους αγωνιστές που είχαν την μεγάλη τιμή να πολεμήσουν κοντά στον Γέρο, στην Μάχη τού Πεύκου. Ένας άλλος μαχητής τής ΕΟΚΑ που συμμετείχε στην επιχείρηση, ήταν και ο Παπαχριστοφόρου Ευαγόρας.

.—Η ομάδα τού αγωνιστή τής ΕΟΚΑ, Χρίστου Τσιάρτα, συμμετείχε στην επιχείρηση  με το κωδικό όνομα «Προς την Νίκη», στον δρόμο Κακοπετριάς – Σπηλιών. Ένας από τούς πρώτους μαχητές τής ΕΟΚΑ που έλαβε μέρος στην επιχείρηση αυτή, ήταν και ο Ανδρέας Πατσαλίδης. 

Κι ενώ, στην Κύπρο ο απελευθρωτικοενωτικός αγώνας τής ΕΟΚΑ γιγαντώνεται,

.—Αναφορά τού Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα, Πηκ, προς το Φόρεϊν Όφφις, γράφει ότι ο Υπ. Εξ. τής ελληνικής κυβερνήσεως Σπυρίδων Θεοτόκης τον διαβεβαίωσε ότι μόλις συναντηθούν με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, θα τον συμβουλεύσουν να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας τον ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί την αγγλική πρόταση [Μακμίλλαν-Χάρντινγκ] λογικό συμβιβασμό. Μία ώρα αργότερα – εκτός τής απόρρητης αναφοράς – ακολούθησε τηλεγράφημά του, στο οποίο έγραφε: “[…] Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις τρέμει τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ αἱ προσεγγίζουσαι ἐκλογαὶ τὴν καθιστοῦν συνεχῶς καὶ περισσότερον ἀπρόθυμον νὰ ἀνταγωνισθῇ τὴν πολιτικὴν καὶ νὰ υἱοθετήσῃ τὰς προτάσεις μας”.

.—Ο Βρετανός πρέσβης στο Παρίσι, Τζεμπ, εκτελώντας την εντολή που τού δόθηκε από το Φόρεϊν Όφφις, έγινε δεκτός από τον Βασιλέα Παύλο. Τού ζήτησε ευθέως να πιεστεί η Κυπριακή ηγεσία, ώστε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στην βάση τής Βρετανικής προτάσεως που υποβλήθηκε δύο ημέρες πριν. Ο Τζεμπ έδωσε την ίδια ημέρα αναφορά γιά τα τής συναντήσεως, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο Βασιλεύς Παύλος πίστευε ότι η βρετανική πρόταση άνοιγε μία νέα θύρα, ενώ θεωρούσε την στάση τού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου λανθασμένη. Διαβεβαίωσε δε τον Βρετανό πρέσβη ότι θα τηλεγραφούσε άμεσα στην ελληνική κυβέρνηση καλώντας την να κινηθεί γιά να εκφράσει αυτές τις απόψεις στον Αρχιεπίσκοπο. Συνεχίζοντας ο πρέσβης το ενημερωτικό του σημείωμα, επεσήμανε ότι η θέση τής ελληνικής κυβερνήσεως ήταν ασθενής, διότι μία ανοιχτή πίεση προς τον Αρχιεπίσκοπο, η οποία ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την θέληση τής πλειονότητας τού ελληνικού λαού, θα είχε αρνητική επίπτωση στο αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών…

1975.—Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έστειλε ναυτικό άγημα και αντιπροσωπεία τού ΓΕΝ στο Καστελλόριζο, όπου απένειμε μετάλλιο στην γνωστή ως Κυρά τής ΡωΔέσποινα Αχλαδιώτη. Η κυρά τής Ρω πρόσφερε εθνικές υπηρεσίες την πολεμική περίοδο 1941-1944, όπως ανέφερε η απόφαση τού υπουργού Άμυνας.

1976.—Το δικινητήριο αεροσκάφος τής Ολυμπιακής Αεροπορίας τύπου YS-11A με στοιχεία νηολογίου SX-BBR, όνομα «Νήσος Μήλος» και κωδικό πτήσεως ΟΑ830, με ενδιάμεσο σταθμό την Λάρισα και τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Φίλιππος» τής Κοζάνης, λόγω πυκνής νεφώσεως συντρίβεται κοντά στο χωριό Μεταξά στην Κοζάνη κατά την προσέγγιση γιά την προσγείωση. Από τους 46 επιβάτες και το τετραμελές πλήρωμα, ουδείς επέζησε.

.—Την ίδια ημέρα, ένας πραγματικός κατακλυσμός πνίγει την Θεσσαλονίκη. Τα 1.000 περίπου σπίτια τα οποία πλημμύρισαν, είναι ενδεικτικό τού χάους που επικράτησε στην πόλη.

1981.—Ριζικά οικονομικά μέτρα γιά να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η τεράστια κρίση, εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στην Βουλή, κατά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων τής κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ.  Ατενίζοντας το παρελθόν (2019), η διαπίστωση είναι ότι οι κυβερνήσεις ΠαΣοΚ το μόνο που πρόσφεραν ήταν, η διόγκωση τού οικονομικού προβλήματος τής χώρας, είτε με μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο των συγκατανευσιφάγων ψηφοφόρων τους, είτε μέσω των ακριβοπληρωμένων και άχρηστων  κοτζαμπάσηδων των ΔΕΚΟ, είτε μέσω διογκωμένων δημόσιων έργων με πάμπολλες κακοτεχνίες, γιά να λάβουν την «προμήθειά» τους υπουργοί και παρατρεχάμενοι.

1990.—Δημοσιεύματα τού Τύπου αναφέρουν, ότι Έλληνες χρήστες ναρκωτικών υπολογίζονται σε 80.000 με τις αλβανικές ομάδες εγκλήματος να κατέχουν την πρωτιά, ως η σημαντικότερη χώρα παραγωγής ακατέργαστης κάνναβης. Η αλβανία ως κομβικό διαμετακομιστικό κέντρο αποθηκεύσεως και μεταποιήσεως μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης, γίνεται ο κύριος προμηθευτής τού εγκληματικού εμπορίου στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που η χρήση ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και η κοκαΐνη και το κρακ προσφέρονται απλόχερα και ακριβά, η ζήτηση τού χασίς αυξάνεται συνεχώς και στις υπόλοιπες χώρες τής Ευρώπης.

1991.—Από τα απίστευτα τής ελλαδικής κοινωνίας των εργατοπατέρων… Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο τής Ε.Β.Ο. (Ελληνική Βιομηχανία Όπλων) στο Αίγιο, οι οποίοι κρατούν το εργοστάσιο κλειστό επί τρείς μήνες, αρνούνται να παραδώσουν όπλα και πυρομαχικά σε ανώτερο αξιωματικό τού Στρατού τα οποία βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο!..

1994.—Ισόβια συν 21 χρόνια επιβάλει το Κακουργιοδικείο τής Κορίνθου στον Μανώλη Δουρή, γιά τον βιασμό και την δολοφονία τού επτάχρονου γυιού του.

1996.—Η Ελληνίδα «Μις Ελλάς» τής ομορφιάς, Ειρήνη Σκλήβα, εκλέγεται «Μις Κόσμος» στα καλλιστεία που πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία. Η πανέμορφη Ελληνίδα μετά την κατάκτηση τού τίτλου ομορφιάς, ασχολήθηκε με τον χώρο τής μόδας, παραμένοντας ήσυχη και διακριτική, χωρίς να γίνει ο μαϊντανός διάφορων κοσμικών συγκεντρώσεων· σύμφωνα με δήλωσή της, είχε διαλέξει έναν πολύ αργό και δύσκολο τρόπο και πάντα προσπαθούσε να γίνει γνωστή μέσα από την δουλειά της. Το να προβάλλει την προσωπική της ζωή ήταν κάτι που δεν το ήθελε και γι’ αυτό σταμάτησε και την εργασία της, γιά να αφοσιωθεί στην οικογένεια και το μεγάλωμα των παιδιών της. Δυστυχώς δεν απέφυγε τελικά την «σύγχρονη μόδα» τού διαζυγίου.

1999.—Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κερδίζει 2 Αργυρά μετάλλια (145 κιλά στο ζετέ και 315 κιλά στο σύνολο) στην κατηγορία των 62 κιλών και η Ιωάννα Χατζηιωάννου το Χάλκινο στο ζετέ, με 127,5 κιλά (πανελλήνιο ρεκόρ) στην κατηγορία των 63 κιλών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσεως Βαρών που διεξάγεται στο ΣΕΦ.

2000.—(22-23/11) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, αφ’ ενός δικαίωσε ηθικά την τέως βασιλική οικογένεια, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα τής πλήρους ιδιοκτησίας επί τού Τατοΐου, τού Μον Ρεπό (Mon Repos) και τού κτήματος Πολυδενδρίου, και αφ’ ετέρου παρείχε στους διαδίκους εύλογη προθεσμία ευρέσεως συμβιβαστικής λύσεως. Γνωρίζοντας πως η Ελλάδα θα κληθεί τελικά να πληρώσει αποζημίωση στην τέως βασιλική οικογένεια, η κυβέρνηση μέσω τού Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα τής Ελισάβετ Παπαζώη, έδωσε εντολή να διογκωθούν υπέρογκα οι διεκδικήσεις τού Κωνσταντίνου Β’ (600 δις δρχ), ώστε η τελική πληρωμή να εμφανιστεί ως δήθεν μεγάλη νίκη…

2010.—Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία, συμμετέχοντας στὴν κοινοπραξία ποὺ ἀναπτύσσει τὸ νέο εὐρωπαϊκό μαχητικὸ μὴ ἐπανδρωμένο ἀεροσκάφος «Neuron», παρέδωσε τὸ πρῶτο δοκιμαστικὸ πρωτότυπο τοῦ συστήματος ἐξαγωγῆς καυσαερίων. Τὸ σύστημα δοκιμάστηκε μὲ πλήρη ἐπιτυχία σὲ συνθῆκες κανονικῆς λειτουργίας. Ἀπό τὴν ΕΑΒ σχεδιάστηκαν καὶ κατασκευάστηκαν ἐκ τοῦ μηδενὸς ἡ δομὴ τῆς ἀτράκτου καὶ μέρος τοῦ κινητῆρα τοῦ ἀεροσκάφους, καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρὲς τεχνικὲς καὶ τεχνολογικὲς ἀπαιτήσεις. Τὸ 10% περίπου τοῦ πρωτότυπου αὐτοῦ ἀεροσκάφους, σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, ἀναπτύχθηκε καὶ κατασκευάστηκε ἀπό τοὺς Μηχανικοὺς τῆς Διευθύνσεως Μελετῶν, Ἔρευνας, Σχεδιάσεως καὶ Ἀναπτύξεως Ἀεροδιαστημικῶν Συστημάτων καὶ ἀπό τὶς Διευθύνσεις Ἀεροκατασκευῶν καὶ Ἠλεκτρονικῶν τῆς Ε.Α.Β. Ἡ παρθενικὴ πτήση τοῦ «Neuron» πραγματοποιήθηκε τὴν 1η Δεκεμβρίου 2012.

2016.—Δημοσιεύματα τού Τύπου αναφέρονται στην σύλληψη και εξάρθρωση συμμορίας αλβανών οι οποίοι έχοντας πληροφοριοδότη ελλαδίτη τραπεζικό υπάλληλο, εισέβαλαν σε πολυτελείς οικίες στην Κέρκυρα κλέβοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εγκληματική οργάνωση είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος τού νησιού, καθώς σχεδόν κάθε μήνα επιχειρούσε και ένα νέο χτύπημα. Ένας από τους συλληφθέντες αλβανούς είχε καταδικαστεί σε εφτά χρόνια κάθειρξη γιά διακίνηση ναρκωτικών. Όμως, με την πλαστογράφηση ενός πιστοποιητικού θανάτου, έπεισε την Δικαιοσύνη ότι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή και έτσι η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο…

2017.—Εκτός ελέγχου παράνομοι αλλοδαποί και κάτοικοι στα νησιά μας. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στα νησιά τού Αιγαίου όπου βρίσκονται τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ – hotspots), με τους κατοίκους να έχουν χάσει την υπομονή τους και τους παράνομους αλλοδαπούς να διεκδικούν με κάθε τρόπο να έρθουν στην ενδοχώρα. Την προηγουμένη, έξω από το Πρωτοδικείο Χίου συγκεντρώθηκαν δεκάδες Έλληνες γιά να συμπαρασταθούν στον 45χρονο, που πριν από λίγες ημέρες πυροβόλησε στον αέρα προκειμένου να απομακρυνθούν από το θερμοκήπιό του αλλοδαποί οι οποίοι είχαν αφαιρέσει φρούτα και λαχανικά και διαπληκτίζονταν με τον πατέρα του.

.—Παρ’ όλη την προσπάθεια τού ίδιου και τής κυβερνήσεώς του, δεν προκρίθηκε τελικά ο υπουργός «Εποικιστικής Πολιτικής», Γιάννης Μουζάλας στην τελική φάση, γιά την θέση τού Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τού Συμβουλίου τής Ευρώπης. Σε ερώτηση τής «Καθημερινής», ο υπουργός δήλωσε: «Κάναμε μία προσπάθεια με αξιοπρέπεια. Πιστεύαμε ότι η χώρα δικαιούται την θέση αυτή μετά από όσα έχουμε κάνει…».

2018.—Ανοίγει ο δρόμος γιά να γίνει εκτελεστή η απόφαση 5286/2017 τού Ειρηνοδικείου Αθηνών, μετά την παραίτηση τού γερμανικού ομίλου Volkswagen από την έφεση. Με την απόφαση 5286/2017, δικαιώθηκε η κάτοχος αυτοκινήτου μάρκας Volkswagen η οποία αξίωσε αποζημίωση λόγω εξαπατήσεως. Η έφεση κατά τής αποφάσεως θα εκδικαζόταν σαν σήμερα, αλλά ο Γερμανικός κολοσσός παραιτήθηκε. Η κάτοχος τού αυτοκινήτου που προσέφυγε δικαστικά, εξαπατήθηκε από την εταιρεία Volkswagen, με αποτέλεσμα να απαιτήσει την καταβολή από την Γερμανική εταιρεία τού ποσού των 5.200 ευρώ ως αποζημίωση πλέον των δικαστικών δαπανών. Υπενθυμίζεται ότι γιά την υπόθεση παραποιήσεως τού λογισμικού εκπομπών ρύπων τής Volkswagen, έχουν υπάρξει στη χώρα μας δύο πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δικαίωσαν τους κατόχους αυτοκινήτων τού γνωστού Γερμανικού κολοσσού. Κατά τα άλλα, η Γερμανία μάς κουνά το δάκτυλο, χαρακτηρίζοντάς μας με διάφορα απαξιωτικά επίθετα.

.—Συμβαδίζοντας με τα νέα ήθη και τον δυτικό μπολιτισμό, ελληνόφωνοι διαφόρων προελεύσεων στιβάζονται στις ουρές καταστημάτων από τα άγρια χαράματα, γιά να κατευνάσουν με την λεγόμενη «μαύρη Παρασκευή» (και μοίρα τους), το καταναλωτικό τους πάθος αρπάζοντας δήθεν «ευκαιρίες»…

2019.—Ακόμα μία άσκηση εντός ελληνικής ΑΟΖ στην θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, και κατά παράβαση τού FIR Αθηνών, στα βορειοανατολικά τής Ρόδου, διεξάγεται αυτές τις ημέρες από την τουρκία με την ενεργό συμμετοχή τού Πακιστάν, με την φρεγάτα «Alamgir». Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα στην πακιστανική πρεσβεία στην Αθήνα, γιά την παραβίαση τού FIR Αθηνών από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας Ρ-3 τού Πακιστάν, το οποίο συμμετείχε στην άσκηση «Dogu Akdeniz». Η παραμονή τού πακιστανικού ναυτικού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έπειτα από πρόσκληση τής τουρκίας, αποτελεί αφ’ ενός, ένδειξη τής πολύ στενής σχέσεως μεταξύ Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ, αφ’ ετέρου αντίδραση προς τα τριμερή σχήματα συνεργασίας Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση