Ο ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟ 1918 ΠΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

,

,

Ο διεκδικούμενος το 1918 Πόντος
Γεωγραφικά και λοιπά στοιχεία

.

……….(…) Ἐκεῖνοι ποὺ ξεκίνησαν τὶς πρῶτες ἀποικίες στὸν Πόντο ἦταν οἱ Μιλήσιοι, οἱ κάτοικοι τῆς Ἰωνικῆς Μιλήτου, τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἵδρυσαν τὴν ἀποικία τῆς Σινώπης καὶ ἀκολούθως ἔγιναν οἱ ἀποικίες τῆς Ἀμισοῦ, τῶν Κοτυώρων, τῆς Κερασοῦντας καὶ τῶν Ἀθηνῶν κοντὰ στὰ σύνορα τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ποὺ καὶ σήμερα ὑπάρχει σὰν μία ἄσημη ὅμως πολίχνη, μὲ τὸ ὅνομα ‘τήνα.

……….Κοντὰ στὶς πόλεις αὐτές, ἱδρύονται καὶ ἡ Τρίπολις καὶ ἡ Οἰνόη, ποὺ ὁ Παυσανίας θέλει τὴν μὲν Τρίπολη ἀποικία τῆς Ἀρκαδικῆς Τριπόλεως, τὴν δὲ Οἰνόη, ἀποικία τῆς Οἰνόης τῆς Ἀττικῆς. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς ὅλες οἱ ἀποικίες αὐτές, εἶναι παραλιακές, ὅπου ἡ γῆ εἶναι εὐφορώτατη καὶ αὐτὲς συγκεντρώνουν ὅλη τὴν πλούσια παραγωγὴ τῶν μεσογείων.

…………Ἀψευδῆς μαρτυρία γιὰ τὸν πλοῦτο τὴν εὑημερία καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῶν ἀποικιῶν αὐτῶν εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ Ξενοφῶντα στὴν Κάθοδο τῶν Μυρίων.  Μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἡ ἑλληνικὴ φυλὴ κατεῖχε μόνο τὴν παραλιακὴ περιοχὴ τῆς ἀποικισμένης χῶρας, ἀπὸ τότε ὅμως ἄρχισε ἡ ἐξάπλωση πρὸς νότο καὶ ὁ ἑξελληνισμὸς τῶν γηγενῶν φυλῶν.

……….Στὸ μεσοδιάστημα τῶν Ἀλεξανδρινῶν χρόνων καὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς κατακτήσεως, στὴν περίοδο τῶν Μιθριδατῶν, ὁ ἐξελληνισμὸς προχωρεῖ βαθύτερα.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση