ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ- Ἀρχιμ. ΛΟΥΚΑΣ ΣΠ.ΤΣΩΝΟΣ (+17/1/1945)

 

.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  Θ Η Β Ω Ν ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ἀρχιμ. Λουκᾶς Σπ. Τσῶνος

 

……….Ὁ π. Λουκᾶς Τσῶνος, ἠγούμενος τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Ὀσίου Λουκᾶ, γεννήθηκε στὸ Ῥώμικο Λεβαδείας. Ἀμέσως, μόλις παρουσιάσθηκαν ἀντάρτες στὸν Ἑλικῶνα, φάνηκε πὼς δὲν θὰ εἶχαν ἕναν φίλο στὸ πρόσωπο τοῦ ἠγουμένου τῆς Μονῆς, ποὺ δὲν ἔκρυβε τὰ ἐθνικὰ του φρονήματα. Γι’ αὐτὸ ὁ ΕΛ.ΑΣ διέταξε τὴν σύλληψί του μὲ κάθε τρόπο.

………Στὶς 17 Ἰανουαρίου 1945, ὁ ἡγούμενος συνεργαζόταν στὸ γραφεῖο του μὲ τὸν σύμβουλο Ἠσαῒα καὶ τὸν γραμματέα. Ξαφνικὰ δέχθηκαν τὴν ἐπίθεσι δύο ἐλασιτῶν, ποὺ πυροβολοῦσαν τὸν ἠγούμενο. Ἔγινε ταραχὴ στὸ Γραφεῖο. Ἡ ἄναν­δρη ἐπίθεσι τοὺς σάστισε ὅλους. Τραυματισμένος ὁ ἠγού­μενος κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ ἀπὸ τὸ Γραφεῖο. Μὰ οἱ ὕπουλοι δήμιοί του, τὸν κυνήγησαν μέσ’ στὸ προαύλιο τῆς Μονῆς καὶ τὸν πυροβολοῦσαν, ὥσπου τὸν ξάπλωσαν νεκρό.

***

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας :  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή: Το έργο τού Μητροπολίτου Λήμνου Διονυσίου, «Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1942-1949.»

Γι' αὐτό, τῶν ἱερέων ποὺ ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος τους,  ἄς εναι  μνήμη αωνίᾳ.

Αφήστε μια απάντηση