ΤΑ ΛΑΜΙΑΚΑ ΤΟΥ 1918

,

,

ΤΑ ΛΑΜΙΑΚΑ ΤΟΥ 1918

γράφει ὁ Κώστας Δ. Γαλλῆς, ἱστορικὸς – ἐρευνητής

(…) Ἡ Λαμία, ἀπὸ χρόνια, ἦταν ἕδρα τοῦ 2ου Πεζικοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ὑπαγόταν στὸ Α΄ Σῶμα Στρατοῦ. Οἱ ἄνδρες τοῦ Συντάγματος προέρχονταν ἀπὸ τὶς γειτονικὲς περιοχὲς (Εὐρυτανία, Δωρίδα, Παρνασσίδα, Λοκρίδα κ.λ.π.).

Τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1918, τὸ Σύνταγμα ἔκανε ἀπὸ τὸ πρωῒ μία ἄσκηση πορείας πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ Δομοκοῦ. Μετὰ τὴν ἄσκηση αὐτὴ καὶ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα, δόθηκε στοὺς στρατιῶτες ἄδεια ἐξόδου μέχρι τὶς 8 τὸ βράδυ. Οἱ στρατιῶτες ἀνέβηκαν στὴν πόλη τῆς Λαμίας καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς διασκέδασαν στὶς ταβέρνες της, ὅπου φυσικὰ κατανάλωσαν καὶ ἱκανὴ ποσότητα κρασιοῦ. Ἐπιστρέφοντες στοὺς στρατῶνες τους, κεφάτοι ὅπως ἦταν, καὶ τραγουδῶντας τὸ τραγούδι «τοῦ ἀητοῦ ὁ γιός», μπῆκαν στοὺς θαλάμους τους, ἀπὸ ὅπου πῆραν τὰ ὅπλα τους μὲ τὰ φυσίγγια καὶ βγῆκαν ἀπὸ τοὺς στρατῶνες μὲ κατεύθυνση τὸ κέντρο τῆς Λαμίας ὁμαδικὰ καὶ ἀσύντακτα, ἐνῶ τραγουδοῦσαν τὸ ἴδιο τραγούδι καθὼς καὶ τὸ ὁ «Βασιλιᾶς μας πάλι θὰ ζώσῃ τὸ σπαθί», πυροβολῶντας ἄσκοπα.

Ἀπὸ τοὺς πυροβολισμοὺς ἴσως, ὑπέστησαν ζημιὲς τὰ ἠλεκτροφόρα σύρματα τῆς ἠλεκτρικῆς ἑταιρείας, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Λαμία νὰ βυθιστῇ στὸ σκοτάδι. Σὲ κάποιο σημεῖο τῆς ὁδοῦ Καρπενησίου, βρέθηκε ἕνας ὑπολοχαγός, ὁ Ἰωάννης Γεωργαντόπουλος, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ τοὺς πείσῃ νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς θαλάμους τους, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Σὲ ἄλλο σημεῖο, κοντὰ στὸ Δικαστικό μέγαρο, βρέθηκε καὶ δεύτερος ἀξιωματικός, ὁ ὑπολοχαγὸς Μιχ. Λαμπαδιάρης, ὁ ὁποῖος κι αὐτὸς προσπάθησε νὰ τοὺς νουθετήσῃ νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς στρατῶνες τους, ἀλλὰ μάταια.

Οἱ στασιαστὲς διέσχισαν τὴν πλατεία Πάρκου, καὶ τὴν πλατεία Λαοῦ κι ἔφθασαν στὴν πλατεία Ἐλευθερίας, ὅπου ἦταν τὰ γραφεῖα τῆς Διοικήσεως τῆς 11ης Μεραρχίας. Ἀπέναντι αὐτῶν ἦταν τὰ γραφεῖα τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς. Στὴν πλατεία αὐτὴ συγκεντρωμένοι ὅπως ἦταν, τραγουδοῦσαν τὰ ἴδια τραγούδια μὲ συνοδεία τῆς σάλπιγγας τοῦ σαλπιγκτὴ Ν. Πέπα, ἀπὸ τὸ Μαρτῖνο καὶ μετὰ τὶς 10 μ.μ. ἔφυγαν μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ χωριὰ τους χωρὶς νὰ ἀποπειραθοῦν νὰ καταλύσουν κάποια ἀρχή, ἤ νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ κακοποιήσουν συναδέλφους τους ἀντιθέτων φρονημάτων ἤ νὰ προβοῦν σὲ λεηλασίες καὶ καταστροφές.

Αὐτὰ ἔγιναν σὲ ἀδρὲς γραμμὲς στὴν Λαμία τὸ βράδυ τῆς 19ης Ἰανουαρίου τοῦ 1918. Παρακάτω ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἀπὸ δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Βενιζέλου καὶ ἄλλων, θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα στοιχεῖα.

Πῶς ἀντέδρασεν ὁ Βενιζέλος καὶ ἡ Κυβέρνησή του.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση