ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ-ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ο ΣΑΜΟΣΑΤΕΥΣ-«ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»

,

Φανταστικὴ ἀπεικόνησις τοῦ Λουκιανοῦ.  Ἐπεξεργασία εἰκόνας Ἑ.Ἡ.
Φανταστικὴ ἀπεικόνησις τοῦ Λουκιανοῦ. Ἐπεξεργασία εἰκόνας Ἑ.Ἡ.

 

Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

«Εγκώμιο γιά την Πατρίδα»

 

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

 Θεολόγος – Φιλόλογος

 

«…Στην εισαγωγή τού λόγου του, ο Λουκιανός προβαίνει σε μία πανάρχαια διαπίστωση, την οποία στην συνέχεια θα αιτιολογήσει και θα τεκμηριώσει με πληρότητα. Η πατρίδα είναι το «γλυκύτερο» και το «πιό ευχάριστο» από όλα τα αγαθά τής ζωής των ανθρώπων και, ως τέτοιο, εύλογα είναι και το «πιό σεβαστό» και το «πιό θεϊκό» ταυτόχρονα. Σε σοβαρό σφάλμα υποπίπτει όποιος εκλάβει ως «απόλυτη», άρα και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου «απαράδεκτη», την θέση τού συγγραφέα, δηλώνοντας – προς υπεράσπιση τής διαφωνίας του – ότι από πολλούς ανθρώπους κάποια άλλα αγαθά θεωρούνται γλυκύτερα και πιό ευχάριστα.

Η ορθή εκτίμηση τής εισαγωγής προαπαιτεί την κατανόηση τού γεγονότος ότι ο συγγραφέας αναφέρεται, αφενός, μόνον σε φυσιολογικούς ανθρώπους, με υγιή συναισθηματικό και διανοητικό κόσμο και, αφετέρου, μόνον σε φυσιολογικές πατρίδες, που μεριμνούν αδιάλειπτα ώστε να διαμορφώνουν τέτοιας ποιότητας πολίτες μέσω τής κατάλληλης ανατροφής και παιδείας που τους παρέχουν. Οι αντίθετες περιπτώσεις, ως διεστραμμένες και νοσηρές, δεν φαίνονται προς στιγμήν να τον απασχολούν…»

Ολόκληρο το μεταφρασμένο κείμενο με τα εξαιρετικώς ενδιαφέροντα και πολύτιμα συνοδευτικά σχόλια, μπορείτε να διαβάσετε στο: https://www.academia.edu/

 

Αφήστε μια απάντηση