ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ- ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

,

Ιωάννης Δεμέστιχας-Καπετάν Νικηφόρος-Ο θρύλος τής λίμνης των Γιαννιτσών 

Τοῦ Γιώργου Δημακόγιαννη

……….«Ἡ ἀγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Παύλου Μελᾶ ὑπῆρξε τὸ σύνθημα συσσώμου λαϊκῆς ἐξεγέρσεως, ἔδωκε δὲ ἀφορμὴν νὰ γνωσθῇ εὐρύτερον ὁ ἀρχίσας Μακεδονικὸς ἀγὼν δι’ ἡμετέρων Σωμάτων. Προσωπικῶς ἐγὼ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔλαβον τὴν πρὸς συμμετοχὴν μου ἀπόφασιν. Ἔκρινα ὅτι ἦτο ἐπιβεβλημένον καθῆκον νὰ μετάσχῳ ἐνεργῶς τοῦ ἐν Μακεδονίᾳ ἀγῶνος. Αἱ εὐκαιρίαι ὅπως ὑπηρετήση τις τὴν Πατρίδα του διὰ μεγαλυτέρων θυσιῶν καὶ ἔργων δὲν παρουσιάζονται συνήθως. Τούτου ἕνεκα, ἄν καὶ ἀξιωματικὸς τοῦ ναυτικοῦ, ἀπεφάσισα νὰ μετάσχῳ τοῦ Ἀγῶνος». ……….Ἔτσι περιγράφει ὁ νεαρὸς τότε Σημαιοφόρος τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, τὸ κίνητρο τῆς ἐθελοντικῆς του συμμετοχῆς στὸν τιτάνιο Μακεδονικὸ Ἀγῶνα (1904 – 1908). Εἶναι ὁ Ἰ. Δεμέστιχας, ἀπ’ τὸ χωριουδάκι Ἀλεποῦ (Δεμεστιχιάνικα) τῆς Ἀνατολικῆς Μάνης, πάνω ἀπὸ τὸ Κότρωνα, ποὺ ἔδειξε ὡς Πολέμαρχος μισοῦ αἰῶνα, πῶς μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρῃ τὸ ἴδιο ἄριστα στὴν θάλασσα καὶ στὴν ξηρά! Μία μορφὴ θρῦλος, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν Ἐθνικῶν μας ἀγώνων ὡς τὸν θάνατό του, τὸ 1960.

……….Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 30 Νοεμβρίου 1882. Εἰσῆλθε στὴν Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων τῷ 1896, καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1900, ὑπηρέτησε σὰν σημαιοφόρος στὸ πολεμικὸ ναυτικό. Ὅπως ἀναφέρει κι ὁ ἴδιος στὸ εἰσαγωγικὸ σημείωμα, ὁ θάνατος τοῦ Παύλου Μελᾶ, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους συμμετοχῆς του στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα. Τὴν δράση του περιγράφει κι ἐξυμνεῖ ἡ Πηνελόπη Δέλτα, «Στὰ μυστικὰ τοῦ βάλτου». Ὁ καπετὰν Νικηφόρος ἐπικεφαλῆς ἀνταρτικοῦ Σώματος (Μανιατῶν καὶ ἄλλων), συνεργάσθηκε καὶ ἀντικατέστησε τὸν Καπετὰν Ἄγρα στὴν περιοχὴ τῆς λίμνης τῶν Γιαννιτσῶν, κι ἀπὸ ἐκεῖ ἔδωσε τὶς μάχες του ἐναντίον τῶν βουργάρων.

Ὁ καπετὰν Νικηφόρος (δεξιά), μὲ τὸν ἡροωμάρτυρα Ἄγρα (κέντρο) καὶ τὸν καπετὰν Κάλα (Κωνσταντῖνος Σάρρος, (ἀριστερά).
Ὁ καπετὰν Νικηφόρος (δεξιά), μὲ τὸν ἡροωμάρτυρα Ἄγρα (κέντρο) καὶ τὸν καπετὰν Κάλα (Κωνσταντῖνος Σάρρος), ἀριστερά.

……….Μετὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγῶνα, ἐπέστρεψε στὸ Βασιλικὸ (τότε) Ναυτικό, συμμετέχοντας στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους 1912-13, δρῶντας ὡς κυβερνήτης κανονιοφόρου στὴν θαλάσσια περιοχὴ τῆς Πρέβεζας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιχείρηση ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου, κατὰ τὴν ὁποία, ἐπικεφαλῆς ἀγήματος πεζοναυτῶν, ἀποβιβάστηκε στὸ Κοντάρι, καὶ πολέμησε στὴν μάχη τοῦ Αἴπους(15/11/1912), κατὰ τὴν ὁποία καὶ τραυματίσθηκε.

……….Στὴν συνέχεια τῆς στρατιωτικῆς του σταδιοδρομίας, πέρασε ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἱεραρχίας· Διοικητὴς Μοῖρας καὶ Κυβερνήτης Πολεμικῶν σκαφῶν. Διετέλεσε διοικητὴς τῆς σχολῆς δοκίμων, Δ/ντῆς τῆς ναυτικῆς ἀεροπορίας, ἀρχηγὸς ΓΕΝ, ἀνώτερος διοικητὴς ὑποβρυχίων, Ἀρχηγὸς τοῦ στόλου. Θύμα (ὅπως τόσοι ἄξιοι ἀξιωματικοὶ) τῶν πολιτικῶν ἑρίδων,  τῷ 1933 ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ στρατεύματος. Στὶς 4 Ἰουλίου 1943, κατόρθωσε νὰ ἐπιβιβαστῇ σὲ πλοιάριο μὲ προορισμὸ τὴν Αἴγυπτο μέσῳ τουρκίας. Στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀνέλαβε ὑπηρεσία  ὡς ἔφεδρος ἀντιναύαρχος ἐπιθεωρητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου.

……….Ὁ Καπετὰν Νικηφόρος, ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς Μανιᾶτες ποὺ συμμετεῖχαν ἐθελοντικὰ στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα, τιμᾶται στὸν τόπο καταγωγῆς του. Συγκεκριμένα τὸ Δημοτικὸ Διαμέρισμα Κότρωνας, ἔδωσε στὴν πλατεία τῆς παραλίας του τὸ ὄνομά του, ὅπως ἐπίσης τοποθέτησε  τὸν ἀνδριάντα του σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο στὴν ἴδια πλατεία.

«(…) κι ὁ Νικηφόρος στ’ ἀνοιχτά, στὰ Γιαννιτσά βαδίζει
μὲ τὸ σπαθὶ του ὅπου περνᾶ τὸν τόπο καθαρίζει.
(…) Ἢσουν Μανιάτης διαλεχτὸς – περήφανος καὶ τολμηρὸς
γιομάτος δόξα καὶ τιμὴ καὶ λεβεντιὰ ξεχωριστή.
(…) Στὴ χώρα ποὺ ἐβάφτηκαν, στὸ αἷμα μας, οἱ βράχοι
θὰ φέρουν τὴ σημαία μας νέοι Μακεδονομάχοι».


Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Μία απάντηση στο “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ- ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ”

Αφήστε μια απάντηση