Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ (+18/2/1880)

,

,

Ὁ Ἕλληνας ζωγράφος τοῦ Καπιτωλίου τῶν  Η.Π.Α. Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης

……….Στὶς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 1880, ἀπεβίωσε ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ζωγράφος, Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης στὸ σπίτι του, στὴν Οὐάσιγκτον D.C. τῶν ΗΠΑ, σὲ σχετικὴ ἔνδεια. Γνωστὸς  ὡς ὁ «Μιχαὴλ Ἄγγελος τοῦ Καπιτωλίου» τῆς Πρωτεύουσας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὁ Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης, ζωγράφισε τὸ πλέον φιλόδοξο ἔργο του, μία νωπογραφία ἐκτάσεως τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων τετραγωνικῶν μέτρων, ἡ ὁποία καλύπτει τὸν θόλο τοῦ Καπιτωλίου, καὶ φέρει τὸν τίτλο: “ Ἡ ἀποθέωση τοῦ Οὐάσιγκτον”.  Ἐξαιρετικὸς γνώστης  τῆς τέχνης τοῦ δημιουργεῖν τρισδιάστατες ψευδαισθήσεις σὲ μορφὲς ζωγραφισμένες σὲ ἐπίπεδες ἐπιφάνειες, ὁ Κωνσταντῖνος Μπρουμίδης  σχεδίασε καὶ τὶς τοιχογραφίες στοὺς διαδρόμους τοῦ πρώτου ὀρόφου τῆς πτέρυγας τῆς Γερουσίας στὸ Καπιτώλιο, οἱ ὁποῖοι πρὸς τιμὴν του, ὀνομάστηκαν “Διάδρομοι Μπρουμίδη”. Τὸ ἔργο του, ὁλοκλήρωσε, τῷ 1865.

888

……….Λησμονημένος καὶ θαμμένος χωρὶς καμμία ἔνδειξη στὸν τάφο του, ἦλθε στὴν ἐπιφάνεια, χάρις στὴν ἔρευνα τῆς κυρίας Μίρτλ Τσέινι Μέρντοκ, συζύγου Ἀμερικανοῦ Γερουσιαστοῦ ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα, τὴν δεκαετία τοῦ ’50 (τὸν 20ό αἰῶνα). Ἡ κ. Μέρντοκ εἶχε ἐντυπωσιαστεῖ ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες, χωρὶς ὅμως νὰ βρίσκει στοιχεῖα γιὰ τὸν δημιουργό τους. Καρπὸς τῆς ἔρευνάς της, ἦταν καὶ τὸ βιβλίο μὲ τίτλο: “ Μπρουμίδης ὁ Μιχαὴλ Ἄγγελος τοῦ Καπιτωλίου”.

Μικρὸ βιογραφικό

……….Ἡ εἰκοσαετὴς ἔρευνα τοῦ δημοσιογράφου καὶ συγγραφέα, Γρηγόριου Χαλκιόπουλου, γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μπρουμίδη, ἀνέδειξε τὴν ἑλληνικὴ καταγωγὴ του ἀπὸ τὰ Φιλιατρᾶ Μεσσηνίας, ἀπὸ ὅπου ἔφυγε στὴν Ἰταλία ὁ πατέρας του Σταῦρος. Ἄλλες πηγὲς ἀναφέρονται στὴν περίοδο τῶν Ὀρλωφικῶν, ὅπου ἕνας πρόγονός του, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς του στὴν Ἐπανάσταση κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, μετὰ τὴν συνθηκολόγηση Ῥώσων καὶ τούρκων, ἀναγκάστηκε, γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ζωὴ του καὶ τὴν οἰκογένειά του, νὰ περάσῃ τὸ 1774 στὴν Ζάκυνθο καὶ ἀπὸ ‘κεῖ στὴν Ἰταλία. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν οἰκογενειακὸ κλᾶδο, προῆλθε ὁ πατέρας τοῦ Κωνσταντίνου Μπρουμίδη, Σταῦρος, ὁ ὁποῖος παντρεύτηκε τὴν Ἄννα Μπιανκίνι. Καρπὸς αὐτοῦ τοῦ γάμου, στὶς 26 Ἰουλίου τοῦ 1805, ἦταν ὁ μελλοντικὸς ζωγράφος τοῦ πασίγνωστου Καπιτωλίου τῶν Η.Π.Α.

……….Πρὶν καταφύγει στὴν Ἀμερικὴ τῷ 1852, εἶχε ἤδη καθιερωθεῖ ἡ ἀξία του ὡς καλλιτέχνη στὴν Ἰταλία, Λόγῳ τοῦ ὅτι ἀρνήθηκε νὰ πυροβολήσῃ, ὡς λοχαγὸς τοῦ παπικοῦ στρατοῦ, κατὰ τῶν Γαριβαλδινῶν ἐπαναστατῶν στὴν Ῥώμη, φυλακίστηκε. Ὅταν μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ἀπελευθερώθηκε, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ στὴν Ἀμερική· στὸ ταξείδι αὐτὸ δὲν τὸν ἀκολούθησε ἡ σύζυγός του καὶ τὰ δύο του παιδιά.

Ἡ λήθη καὶ ἡ κυρία Μίρτλ Τσέινι Μέρντοκ.

……….Γιὰ σχεδὸν ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του, ὁ Κωνσταντῖνος The book Brumidi Michelangelo of the Capitol by Myrtle Cheney MurdockΜπρουμίδης ἦταν λησμονημένος.  Ὁ τάφος του στὴν Οὐάσιγκτον, δὲν εἶχε οὔτε ἕνα σημάδι μὲ τὸ ὄνομά του. Ἀπὸ τὴν λήθη τὸν ἀνέσυρε  τὴν δεκαετία τοῦ 1950, ἡ κυρία Μίρτλ Τσέινι Μέρντοκ, συζύγος Ἀμερικανοῦ Γερουσιαστοῦ ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα· ἐντυπωσιασμένη ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Καπιτωλίου, ἀλλὰ μὴ βρίσκοντας κανένα στοιχεῖο γιὰ τὸν δημιουργό τους, ξεκίνησε μία ἔρευνα γιὰ τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ζωγράφο, χάρις στὴν ὁποία μάλιστα, διορίστηκε ξεναγὸς στὸ Καπιτώλιο, ἔως τὸν θάνατό της. Ἐξέδωσε ἕξι βιβλία γιὰ τὸ Καπιτώλιο, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα, μὲ τίτλο «Brumidi, Michelangelo of the Capitol», Μπρουμίδης ὁ Μιχαήλ Ἄγγελος τοῦ Καπιτωλίου, ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Μπρουμίδη.

101010……….Ἡ κυρία Μέρντοκ πραγματοποίησε ὁλόκληρη ἐκστρατεία γιὰ νὰ ἀναδείξῃ τὸ ἔργο τοῦ  Ἕλληνα καλλιτέχνη καὶ νὰ τοῦ ἀποδοθῇ ἡ ἀναγνώριση ποὺ τοῦ ἀρμόζει. Στὶς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1952, δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου της, μία χάλκινη ἐπιγραφὴ τοποθετήθηκε στὸν μέχρι τότε ἄγνωστο τάφο τοῦ καλλιτέχνη, τὸν ὁποῖο εἶχε ἀνακαλύψει ἡ ἴδια. Τότε ὅμως δὲν ἔγινε ἀναφορά στὴν Ἑλληνικὴ του καταγωγή.

……….Μεταγενέστερα, χάρις στὴν ἔρευνα τοῦ κυρίου Χαλκιόπουλου ἀναδείχθηκε ἡ ἑλληνικὴ του καταγωγὴ ὅπου καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προοδευτικῆς Ἑνώσεως, τὸ Ἀμερικανικὸ κράτος τίμησε τὸν Κωνσταντῖνο Μπρουμίδη, στὶς 11 Ἰουλίου 2012, μὲ τὸ Βουλευτικὸ Χρυσὸ Μετάλλιο (Congressional Gold Medal).

777

……….Σχετικὰ μὲ τὴν νωπογραφία στὸν θόλο, στὸ κεντρικὸ φάτνωμα ἀπεικονίζεται ὁ Τζώρτζ Οὐάσινγκτον, καθὼς ἀνυψώνεται στοὺς οὐρανούς  πάνω σ’ ἕνα σύννεφο.  Εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς «ἀποθέωσής του, τῆς μεταμόρφωσής του, σὲ θεό».  Δίπλα του ἔχει τὴν δόξα καὶ τὴν ἐλευθερία. Πλαισιώνεται ἀπὸ δεκατρεῖς ἁλληγορικὲς μορφές, οἱ ὁποῖες ἀντιπροσωπεύουν τὶς 13 Πολιτεῖες. Μαζὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες μορφές στὴν τοιχογραφία, ὁ Μπρουμίδης ὑποδηλώνει τὶς μελλοντικὲς προσδοκίες ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

……….Τὸ ἔργο συμπληρώνουν θεοὶ καὶ θεὲς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία οἱ ὁποῖοι παραδίδουν στοὺς πατέρες τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους, τὶς γνώσεις τους.

***

Ὀπτικοακουστικὸ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Μουσείου Τέχνης Σμιθσόνιαν, μὲ τίτλο: «Μελέτη τῆς ἀποθεώσεως τοῦ Οὐάσιγκτον». (Οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως ἀφοροῦν τὴν ἐλαιογραφία.)

Ἀπεικονίζεται ὁ Ἄρης, ὁ θεὸς τοῦ πολέμου  καταδιώκων  τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ.

Ἡ Δήμητρα, ἡ θεὰ τῆς γεωργίας καὶ τῶν σιτηρῶν  κάθισμένη σὲ θεριζοαλωνιστικὴ μηχανή.

Ὁ θεὸς Ἥφαιστος δείχνει τὴν κατασκευὴ κανονιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀτμομηχανῆς.

Ὁ θεὸς Ἑρμῆς σὲ μία ἀπὸ τὶς μορφὲς του ὡς κερδόος καὶ προστάτης τοῦ ἐμπορίου.

Ὁ θεὸς Ποσειδῶν, κυρίαρχος τῶν θαλασσῶν μὲ τὴν θεὰ Ἀφροδίτη, ἡ ὁποία κρατᾶ  τὸ πρῶτο ὑπερατλαντικὸ καλώδιο τὸ ὁποῖο ποντίστηκε ἐκείνη τὴν περίοδο,

καὶ τέλος, ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ, ἡ θεὰ τῆς Σοφίας, προσφέρει τὴν γνώση της στοὺς ἐφευρέτες, Βενιαμὶν Φραγκλῖνο, Ρόμπερτ Φοῦλτον καὶ Σάμιουελ Μόρς.

Ἔρευνα ἀπὸ εἰδικοὺς ἀποκάλυψε ὅτι ἀρχικῶς, ὁ Κωνσταντῖνος Μπουρμίδης εἶχε τοποθετήσει σὲ διαφορετικὴ θέση τὸν Γεώργιο Οὐάσιγκτον μὲ ὁρισμένες μορφὲς ποὺ τὸν πλαισιώνουν, ἀλλὰ  ἡ ἀρχική θέση δὲν ἀπέδιδε τὴν τρισδιάστατη ψευδαίσθηση.

Πηγές:

Ἡ κυρία Μέρντοκ καὶ τὸ ἔργο της
Βιογραφία τοῦ Κωνσταντίνου Μπρουμίδη
Ἡ Ῥοτόντα τοῦ Καπιτωλίου
Ἱστορικὰ θέματα 
Κείμενο καὶ ἐπεξεργασία εἰκόνων: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

 

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση