Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ ΣΤΟΝ ΘΡΑΚΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

stylianos-gonatas

 

[…] Ὁ Στυλιανὸς Γονατᾶς, γεννημένος στὴν Πάτρα στὶς 17 Αὐγούστου 1876, εἶχε ῥῖζες ἀπὸ τὴν μεριὰ τοῦ πατέρα του, ἀπὸ τὶς Κυδωνίες (Ἀϊβαλί) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀπὸ τὴν μεριὰ τῆς μητέρας του, εἶχε ῥῖζες ἀπὸ τὴν Κύπρο. Ὁ παπποὺς του, Στυλιανός, εἶχε πάρει μέρος στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ εἶχε στὸ στῆθος του, δύο διαμπερὴ τραύματα. Ἡ οἰκογενειακὴ του παράδοση ἦταν πατριωτική. Ὁ ἴδιος, ζῶντας μέσα στὸ κλίμα τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀνάτασης, ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἐπαίσχυντη ἥττα τοῦ 1879, κατετάγη στὸν στρατὸ καὶ ἐξελίχθηκε σὲ ἕνα ἄξιο καὶ ἐπιστημονικὰ καταρτισμένο ἀξιωματικό. Μέσα στὸ κλίμα αὐτό, ἄρχισε νὰ σκέφτεται σοβαρά, ὅτι θὰ πρέπει νὰ μετάσχει στοὺς ἀγῶνες τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων, ποὺ ἐπιζητοῦσαν τὴν ἐλευθερία τους, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν πολιτικὴ χειραφέτησή τους, τόσο ἀπὸ ἐπικυρίαρχους τυράννους, ὅσο καὶ ἀπὸ ἐπίβουλους καὶ δόλιους διεκδικητὲς τῶν ἐδαφῶν τους. Οἱ σκέψεις πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ὑπῆρχαν πάντα, ἀλλὰ ἔγιναν ἐντονότερες, ὅταν ὁ φίλος του, ἀνθυπολοχαγὸς Νικόλαος Κοντογούρης ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ Μοναστήρι, στὸ ἡφαίστειο δηλαδὴ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, τοῦ ἔγραφε ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1906: “…Σοῦ ὁρκίζομαι ὅτι πρέπει νὰ ἔλθῃς. Σοῦ ὁμιλῶ οὔτω, διότι γνωρίζω ὅτι δὲν ἔχουσι διὰ σὲ σημασίαν οἰασδήποτε φύσεως δεσμοί. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔλθῃς τάχιστα. Θὰ δικαιολογήσεις τοὺς λόγους μου ὅταν εὐρεθεῖς εἰς τὸ καμίνι αὐτὸ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνος, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται Μοναστήρι…”.

Ὁ Γονατᾶς, πῆρε τὴν ἐπιστολή, ἀλλὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν κλινήρης ἀπὸ τῦφο. Ἦταν ἀδύνατο νὰ κάνῃ ὁτιδήποτε […]

Μόλις στὶς 13 Ἰανουαρίου 1907 ἀποθεραπεύτηκε πλήρως καὶ ἀποφάσισε νὰ παρουσιασθῇ στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ νὰ τοὺς διαβεβαιώσει ὅτι εἶναι ἕτοιμος γιὰ ἀναχώρησῃ. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὅμως, τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι ἤδη εἶχε στείλει στὸ Μοναστήρι τὸν ἀνθυπολοχαγὸ Μηχανικοῦ, Σαρηγιάννη. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε δυνατότητα νὰ σταλῇ ἐκεῖ καὶ ἄλλος ἀξιωματικὸς μὲ μυστικὴ ἀποστολή, τοῦ πρότεινε εὐθέως, νὰ μεταβῇ στὴν Ἀδριανούπολη. Παρόμοιοι κίνδυνοι ὅπως αὐτοὶ τῆς Μακεδονίας, ἀπειλοῦσαν καὶ τὴν ὑπόδουλη Θρᾲκη. Οἱ Βούλγαροι, ἄκρως προκλητικοὶ μετὰ τὴν ἐκδίωξη χιλιάδων Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Ἀνατολική Ῥωμυλία, ἀπειλοῦσαν νὰ ἐκδιώξουν καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς ὑπόλοιπης Θρᾲκης. Ὁ Γονατᾶς χωρὶς κανένα δίλημμα, εἶπε ἀμέσως τὸ μεγάλο “ναί”.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετει στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση