ΒΙΒΛΙΑ – 21 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

,

Zeus and Hera Annibale Carracci (1560–1609)
«Ζεύς και Ήρα» Δημιουργία τού Αννίβα Καράτσι  (Zeus and Hera Annibale Carracci 1560–1609)

 

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

 

21 Θρησκευτικά Μαθήματα  

Κλασικής Ελληνικής Θεολογίας

 

 

[…] Το παρόν βιβλίο

Το παρόν βιβλίο είναι ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο θεολογικού στοχασμού, το οποίο αποτελείται από 21 αυτοτελή κεφάλαια. Καθένα από αυτά έχει την εξωτερική μορφή και την εσωτερική δομή και σύσταση ενός «μαθήματος Θρησκευτικών» […]

[…] Σκοπός τού βιβλίου δεν είναι η θεολογική ή θρησκευτική αντιπαράθεση ή αντίθεση ή σύγκριση ή σύγκρουση, αλλά η ανάδειξη κάποιων λησμονημένων «θέσεων», η υπόδειξη και ενός «άλλου» δρόμου – ούτε εξαρχής «καλύτερου» ούτε εξαρχής «χειρότερου», απλά και μόνον «διαφορετικού» – καθώς και η διεύρυνση τού πνευματικού ορίζοντα όλων εκείνων των άξιων (έως ηρωικών) ανθρώπων που έχουν ακόμη το θάρρος να θεολογούν μέσα σε μία κοινωνία βαθύτατα αθεολόγητη και προκλητικά αντιθεολογική.

Η τελική κρίση τού εγχειρήματος επαφίεται στην αγαθή προαίρεση των ενάρετα και ελεύθερα σκεπτόμενων αναγνωστριών και αναγνωστών τού βιβλίου, των οποίων οι υπεύθυνες παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, υποδείξεις και γνώμες θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.

Περιεχόμενα
Κεφάλαιο Α΄            Ο Χωροχρόνος και η Ψυχική Μεταρροή
Κεφάλαιο Β΄            Λογική και Οσιότητα
Κεφάλαιο Γ΄            Το Όνομα τού Θεού
Κεφάλαιο Δ΄            Η Τριαδικότητα τής Δημιουργίας
Κεφάλαιο Ε΄            Η σωματική Ευστάλεια και η ψυχική Κούφιση
Κεφάλαιο ΣΤ΄         Η έλλογη ιερουργία
Κεφάλαιο Ζ΄            Δεισιδαιμονία και Αθεΐα
Κεφάλαιο Η΄            Η Αποθέωση των ανθρώπων
Κεφάλαιο Θ΄            Θεολογία και Λογική
Κεφάλαιο Ι΄             Συμβολισμοί
Κεφάλαιο ΙΑ΄          Το θείον Απείκασμα
Κεφάλαιο ΙΒ΄           Όνομα και Πράγμα
Κεφάλαιο ΙΓ΄           Η Θεοδωρία
Κεφάλαιο ΙΔ΄           Μύθοι και Μυθολογία
Κεφάλαιο ΙΕ΄           Θεογνωσία και Επιστήμη
Κεφάλαιο ΙΣΤ΄        Ο αενάως μεταβαλλόμενος Κόσμος
Κεφάλαιο ΙΖ΄            Η ένθεη Ισοσθένεια των εγκόσμιων                                                                           Αντιθέτων
Κεφάλαιο ΙΗ΄           Αλήθεια και Αθανασία
Κεφάλαιο ΙΘ΄           Μυσταγωγία και Θέωση
Κεφάλαιο Κ΄             Υγεία και Θεία Λατρεία
Κεφάλαιο ΚΙ΄           Το ετερόθρησκο των Εθνικών Κρατών

*****************

Ολόκληρο το εξαιρετικού ενδιαφέροντος βιβλίο μπορείτε να διαβάσετε στο : https://www.academia.edu/

 

Αξίζει πράγματι την  ιδιαίτερη προσοχή  των αναγνωστριών και αναγνωστών, το εισαγωγικό κείμενο τού συγγραφέα. 

Αφήστε μια απάντηση