ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΣΤΑΣΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

,

joustinianos

,

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Οι βένετοι στασιώτες στην εποχή τού Ιουστινιανού

Τής Διονυσίας Μίσιου

……….[ ] Ο Προκόπιος ασκεί αρνητική κριτική στις αλλαγές που επέφερε στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄. Ενώ οι άλλοι βυζαντινοί αυτοκράτορες εμφανίζονται ως φύλακες και υπερασπιστές τής παράδοσης, τής τάξης, τού κόσμου, ο Ιουστινιανός έρχεται να αντικαταστήσει όλα αυτά, καταγγέλει ο Προκόπιος,με την σύγχυση, την αταξία, και την ακοσμία. Η κύρια κατηγορία που απευθύνει ο Προκόπιος στον Ιουστινιανό, είναι ότι ο αυτοκράτορας ήταν νεωτεροποιός και διαφθορεύς των ευ καθεστώτων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και γιατί ο Ιουστινιανός προχώρησε στην αλλαγή. Γιά τον Προκόπιο η απάντηση είναι απλή· γιατί η εξουσία είχε περάσει στους Βένετους.

……….Ο Ιουστινιανός, όπως και η γυναίκα του η Θεοδώρα, υποστήριζε τους Βένετους και μαζί μ’ αυτούς ή μάλλον, κάνει την διευκρίνιση ο Προκόπιος, μαζί με τους στασιώτες των Βένετων, ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα έφεραν τα πάνω κάτω στην αυτοκρατορία. Όταν οι στασιώτες των Πράσινων είδαν την εύνοια τού Ιουστινιανού προς τους στασιώτες των Βένετων, αντέδρασαν και η αντίδρασή τους γινόταν όλο και πιό έντονη, λέει ο Προκόπιος, καθώς έβλεπαν ότι στους Βένετους είχε δοθεί απεριόριστη ελευθερία, ενώ οι ίδιοι καταδιώκονταν από τις αρχές. Τότε όμως, μάς πληροφορεί ο Προκόπιος, και ο Ιουστινιανός φανάτισε και ερέθισε τους Βένετους.

……….«…τους Βένετους αυτού ριπίζοντος και διαφανώς ερεθίζοντος άπασα κατ’ άκρας η Ρωμαίων αρχή εκινήθη ώσπερ σεισμού ή κατακλυσμού επιπεσόντος ή πόλεως εκάστης προς των πολεμίων αλούσης. Πάντα γαρ εν άπασι ξυνεταράχθη και ουδέν εφ’ εαυτού έμειναν, αλλ’ οι τε νόμοι και ο της πολιτείας κόσμος ξυγχύσεως επιγενόμενης ες παν τουναντίον εχώρησεν


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση