ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΙΕΡ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

,

,

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Ιερ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

.

……….Ο Ιερεύς Χρήστος Ιωάννου γεννήθηκε το 1890. Υπηρετούσε ως εφημέριος στο χωριό Χωματόκαστρο, απ’ όπου καταγόταν. Ήταν ο καλός βοσκός γιά τούς ενορίτας του. Τούς αγαπούσε και τον αγαπούσαν. Δεν τούς αποχωρίστηκε σε καμμιά δύσκολη στιγμή κι αυτό ήταν αιτία να τον αγαπήσουν περισσότερο. Βρέθηκαν όμως άνθρωποι ν’ απλώσουν φονικό χέρι πάνω στον π. Χρήστο. Ίσως αυτούς τούς ανθρώπους να τούς είχε εκείνος προστατεύσει κατά την Κατοχή.

……….Στις 7 Ιουνίου 1944, την ώρα των εγκλημάτων, μπή­καν οι συμμορίτες στο σπίτι του και τον ζήτησαν. Ο π. Χρήστος τούς ακολούθησε ως το χωριό Αστρίτια. Εκεί τον βασάνισαν και τον θανάτωσαν. Έκρυβαν όμως οι συμ­μορίτες το έγκλημά τους ως τον Οκτώβρη τού 1945. Στούς δικούς του έλεγαν ότι κάπου τον κρατούν. Γιατί βέβαια το ότι αρνήθηκε να τούς υπηρέτηση, δεν είναι δικαιολογία θα­νάτου που μπορεί να σταθεί. Έτσι στο μέρος πού έσφαξαν οι συμμορίτες τον πιστό βοσκό τού Χριστού, έστησαν ένα ακόμα βωμό γιά την αιώνια δόξα Του.

«Εξ αιμάτων ιερών πορφύραν βάψας Χριστού τω βασιλεί των δυνάμεων συμβασιλεύειν όντως κατηξιώθης θεοπρεπώς».

***

Ἐπιμέλεια κειμένου:  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή το βιβλίο: “Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-1949″. 

Γι' αὐτό, τῶν ἱερέων ποὺ ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος τους,  ἄς εναι  μνήμη αωνίᾳ.

Αφήστε μια απάντηση