ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ-Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΗΣΙΔΑ ΚΙΝΑΡΟΣ)

,

,

……….Στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 2013, πεβίωσε ὁ Ἁκρίτας τοῦ Αἰγαίου, Μικὲς (Νομικός) Κατσοτούρχης, ὁ τελευταῖος ἄνδρας ποὺ κατοικοῦσε μὲ τὴν σύζυγό του Εἰρήνη (τὸ γένος Θηραίου), στὴν νησίδα Κίναρο, ἡ ὁποία βρίσκεται μεταξὺ Καλύμνου καὶ Λέρου.

……….Ὁ κῦρ Μικὲς ἀπὸ τὴν Κάλυμνο καὶ ἡ σύζυγός του, κυρᾶ Εἰρήνη ἀπὸ τὴν Ἀμοργό, ὅταν ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἀποφάσισαν νὰ συνεχίσουν τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση τῶν γονέων τῆς Εἰρήνης καὶ νὰ κατοικήσουν στὴν ἀκριτική νησίδα Κίναρο, τηρῶντας τὴν ὑπόσχεση ποὺ εἶχε δώσει στὸν Ἀμοργιανὸ πατέρα της, Γεώργιο Θηραῖο. Μόνο ἡ θέλησή τους καὶ ἡ ἀγάπη τους γιὰ τὴν πατρίδα, τοὺς κράτησε στὸ ξερονήσι.

……….Χαρακτηριστικὴ ἡ κουβέντα τοῦ κῦρ Μικὲ γιὰ τὴν κρατικὴ ἀδιαφορία: «Περιμένω νὰ δῷ, θὰ δείξῃ ἐνδιαφέρον ἕνας ἔστω ἀπὸ τοὺς 300 τῆς Βουλῆς γιὰ μᾶς;». Ἔφυγε ἀπ’ τὴν ζωὴ ὁ Ἀκρίτας κι ἀκόμα περιμένει…

……….Τρία χρόνια μετά, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016, στὴν Κίναρο κατέπεσε ἐλικόπτερο τοῦ Π.Ν. ὑπὸ ἀδιευκρίνιστες ἀκόμη συνθῆκες (Ἰούνιος 2016), μὲ πεσόντες τοὺς ἀξιωματικούς, Ἀναστάσιο Τουλίτση, Κωνσταντῖνο Πανανᾶ καὶ Ἐλευθέριο Εὐαγγέλου.

……….Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2018, δημοσιεύματα ἀναφέρονται στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει – μόνη πλέον – ἡ κυρᾶ Εἰρήνη ἀπὸ τὸ ἀνάλγητο κράτος. Τὸ ἑλλαδικὸ δημόσιο μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς ζητᾶ νὰ πληρώσῃ ἐνοίκιο γιὰ τὸ βοσκοτόπι τὸ ὁποῖο ἐκμεταλλεύεται.  Ἱσχυρίζεται ὅτι εἶναι κρατικὴ γῆ ἐκτὸς κι ἄν προσκομίσει μισθωτήριο ἤ τίτλους ἰδιοκτησίας.

……….Ὁ περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, ἐνημερώνοντας γιὰ τὸ θέμα, μετέφερε τὴν τηλεφωνικὴ συζήτηση ποὺ εἶχε μὲ τὴν κυρᾶ Εἰρήνη, καὶ τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὸ ποιὸς θὰ προσέχει τὴν Κίναρό μας ἐὰν τὴν ἀναγκάσουν οἱ συνθῆκες νὰ φύγει. Ὁ ἴδιος  δεσμεύτηκε γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ θέματος ἐντὸς δύο – τριῶν μηνῶν.


Πηγή τὸ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Ἰωσήφ Παπαδόπουλου τὸ ὁποῖο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  Κίναρος. Καραβοφάναρο τοῦ Αἰγαίου.
***

Αφήστε μια απάντηση