ΤΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΑΙ Η ΙΠΠΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

,

Στολὴ ἐκστρατείας ἱππέα (λοχία) 1910-1915 (Β.Δ. 28/6/1908)
Στολὴ ἐκστρατείας ἱππέα (λοχία) 1910-1915 (Β.Δ. 28/6/1908)

,

Τὸ Ἱππικὸ καὶ ἡ Ἱππασία στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό (ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἔως τὴν σύγχρονη ἱστορία)

.

……….(…) Ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν δημιουργία ἱππικοῦ στρατεύματος δημιουργεῖται μετὰ τὴν μάχη τῶν Πλαταιῶν τὸ 479 π.Χ., ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ περσικὸ καὶ θεσσαλικὸ ἱππικὸ τοῦ Μαρδονίου. 457Πρῶτοι οἱ Θεσσαλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες χρησιμοποίησαν ἔφιππους μαχητὲς καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ χώρα τους ἦταν κατάλληλη γιὰ τὴν διατροφὴ τῶν ἵππων· θεωροῦντο οἱ καλλίτεροι ὅλων τῶν ἱππέων τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἰδιαιτέρως ὅταν μάχονταν φαλλαγηδὸν ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Πολύβιος «…Θετταλῶν γοῦν ἱππεῖς κατ’ ἵλην καὶ φαλαγγηδὸν ἀνυπόστατοι». Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρει ὅτι τὸ Ἱππικὸ κυριαρχοῦσε στὴν Ἑλλάδα πρὶν κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ φάλαγγα ὁπλιτῶν.

Βαλκανικοὶ πόλεμοι

Ἵλη τοῦ ἑλλ.ἱππικοῦ στὴν μάχη τῆς Ἄρνισσας 3-4 Νοεμβ.1912. Μουσεῖο Μπενάκη
Ἵλη τοῦ ἑλλ.ἱππικοῦ στὴν μάχη τῆς Ἄρνισσας 3-4 Νοεμβ.1912. Μουσεῖο Μπενάκη

……….

……….(…) Τὸ ἑλληνικὸ ἱππικὸ κατάφερε νὰ καταλάβῃ τὴν Φλώρινα καὶ νὰ προωθηθῇ στὸ Τεπελένη, ἔχοντας ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀναγνώριση δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος στὴν πόλη αὐτή, ἀποτελῶντας τὴν πρώτη στρατιωτικὴ ὑποθήκη τῆς Ἑλλάδος σὲ ἐδάφη τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στὸν Β΄ Βαλκανικὸ πόλεμο, βάσει τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ Διοικητοῦ τῆς 2ης βουργαρικῆς στρατιᾶς, Ἰβάνοφ, τὸ ἑλληνικὸ ἱππικὸ ἀναλαμβάνοντας δράση πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ Σιδηροκάστρου, ἀνάγκασε τὰ βουργαρικὰ στρατεύματα νὰ τραποῦν σὲ ἄτακτο φυγή.

 ***
Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση