ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

Δημιουργία τού Νίκου Ιωάννη από τον «Ιστορικό κύκλο» των έργων του.
Διαχρονικό μήνυμα Κολοκοτρώνη προς επίδοξους κατακτητές 

……….Όταν ο Ιμπραήμ με τον κεχαγιά του, έστειλεν εις την Μεσσηνίαν διαταγήν να προσκυνήσουν, διότι άλλως, καθώς ηπείλει, «θ’ ακολουθήσει φωτιά και τσεκούρι», ο Κολοκοτρώνης απήντησεν, όχι από μέρος του, από μέρος τού λαού τής Μεσσηνίας» :

……….«Αυτό, όπου μάς φοβερίζεις, να μάς κόψης και κάψεις τα καρποφόρα δένδρα μας, δεν είναι τής πολεμικής έργον˙ διατί τα άψυχα δένδρα δεν εναντιώνονται εις κανένα· μόνον οι άνθρωποι, όπου εναντιώνονται έχουνε στρατεύματα και σκλαβώνουν· και έτσι είναι το δίκαιον τού πολέμου΄ με τους ανθρώπους και όχι με τα άψυχα δένδρα˙ όχι τα κλαριά να μάς κόψης, όχι τα δένδρα, όχι τα σπίτια, που μάς έκαψες, μόνον πέτρα επάνω στην πέτρα να μη μείνει, εμείς δεν προσκυνούμεν· τι τα δένδρα μας αν τα κόψεις και τα κάψεις, την γην δεν θέλει την σηκώσεις.

……….Και η ίδια η γη, που τα έθρεψε, αυτή η ίδια η γη θα μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνον ένας Έλληνας να μείνει, πάντα πολεμούμε και μην ελπίζεις, πως την γην μας θα την κάμεις δική σου, βγάλτο από το νου σου».


Αφήστε μια απάντηση