Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ     ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

 

Η Σύμβαση  τού Ο.Η.Ε. γιά την πρόληψη και καταστολή τού εγκλήματος τής ‘’γενοκτονίας’’ στο άρθρο 2 αναφέρει:

«Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρων πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής:

Φόνος μελών τής ομάδος.

777777777

Σοβαρά βλάβη τής σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητας των μελών τής ομάδος.

Εκ προθέσεως υποβολή τής ομάδος εις συνθήκας δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρην ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.

55555555

Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους ορισμένης ομάδος.

Αναγκαστική μεταφορά παίδων εις ετέραν ομάδαν.»

Σημ.1: Κάτι περισσότερο από 1.000.000 Έλληνες τής περιοχής τού Πόντου υπέστησαν την βίαιη παράβαση των παραπάνω προαναφερομένων από το σύγχρονο κράτος τής τουρκίαςκαι τον εμπνευστή αυτής, Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ).

111111

Σημ. 2: Λίγα μόνο από τα πολλά που αναφέρει η σύμβαση τού Ο.Η.Ε., αλλά αρκετά ακόμη και γιά τον μη γνώστη στοιχειώδους  ιστορίας, ούτως ώστε να αντιληφθεί γιατί διεκδικούμε το δικαίωμα στην μνήμη…


Αφήστε μια απάντηση