ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

(…) Ο τύπος τής ενδυμασίας που φοριέται στα χωριά τής περιοχής αυτής [ευρύτερη περιοχή των Μεταξάδων], είναι ο επικρατέστερος τύπος ενδυμασίας στην δυτική Θράκη. Μία άλλη ομάδα χωριών τής δυτικής Θράκης με αυτόχθονα πληθυσμό (Πετρωτά, Πεντάλοφο, Πλάτη, Ελιά, θεραπεία, Πάλλη, Μηλιά), έχουν ενδυμασίες που μοιάζουν πολύ μ΄ εκείνες των Μεταξάδων (…)

Ένας άλλος ενδυματολογικός τύπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ενδυμασία των “Μάρηδων”. Ο τύπος αυτός τής ενδυμασίας φοριόταν σε μία σειρά από χωριά τής περιοχής (Μάνη, Καρωτή, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Στέρνα, Αμπελάκια, Χιονάδες, Ποιμενικό, Κουφόβουνο, Κυανή, Σιτοχώρι, Ασβεστάδες) και παρουσιάζει ομοιότητες με την φορεσιά των προσφύγων τής ανατολικής Θράκης, στην περιοχή τού Καβακλί.  Η φορεσιά Καβακλί φοριόταν στα έντεκα συνολικά χωριά τής περιφέρειάς του.

Ο τρίτος τύπος ενδυμασίας που παρουσιάζεται στην έκθεση, προέρχεται από τους προσφυγικούς πληθυσμούς τής Ν. Βύσσας. Οι ενδυμασίες των προσφύγων τής ανατολικής Θράκης, συμπληρώνονται με την παρουσίαση τής ενδυμασίας τής Μακράς Γέφυρας (Ουζούν Κιοπρού). Η ενδυμασία αυτή φοριόταν στο Μικρό και Μεγάλο Ζαλούφι (Αλβανόφωνοι Έλληνες) στο Τσαλί, το Κουρτ, Ψαθάδες, καθώς και στα χωριά όπου μετά το 1922 εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από την ανατολική Θράκη.

Η συνέχεια τού μικρού αφιερώματος στο: www.e-istoria.com
Πληροφορίες γιά το «Παραδοσιακό Εργαστήρι Ύφανσης»

Αφήστε μια απάντηση