ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ «ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

.

.

Οἱ πόνοι τῆς Παναγιᾶς

.

Κώστας Βάρναλης

.

Ποῦ νὰ σὲ κρύψω, γιόκα μου, νὰ μή σὲ φτάνουν οἱ κακοί;..

Σὲ ποιό νησί τοῦ Ὠκεανοῦ, σὲ ποιά κορφήν ἐρημική;..

Δέ θὰ σὲ μάθω νὰ μιλᾶς καὶ τ’ἄδικο φωνάξῃς.

Ξέρω πὼς θάχῃς τὴν καρδιὰ τόσο καλή, τόσο γλυκή,

ποὺ μὲ τὰ βρόχια τῆς ὀργῆς ταχιά θενα σπαράξῃς.

*

Σὺ θάχῃς μάτια γαλανά, θάχῃς κορμάκι τρυφερό –

θὰ σὲ φυλάω ἀπὸ ματιὰ κακή κι ἀπὸ κακόν καιρό,

ἀπὸ τὸ πρῶτο ξάφνιασμα τῆς ξυπνημένης νιότης.

Δέν εἰσαι σὺ γιὰ μάχητες, δέν εἶσαι σὺ γιὰ τὸ σταυρό.

Ἐσύ νοικοκερόπουλο – ὄχι σκλάβος ἤ προδότης.

*

Τὴ νύχτα θὰ σηκώνωμαι κι ἀγάλια θὰ νυχοπατῶ,

νὰ σκύβω τὴν ἀνάσα σου ν’ἀκῶ, πουλάκι μου ζεστό,

νὰ σοῦ τοιμάζω στὴ φωτιά γάλα καὶ χαμομήλι,

κ’ὕστερ’ἀπ’τὸ παράθυρο μὲ καρδιοχτύπι νὰ κοιτῶ

ποὺ θὰ πηγαίνῃς στὸ σκολειό μὲ πλάκα καὶ κοντύλι…

*

Κι ἄν κάποτε τὰ φρένα σου μ’ ἀλήθεια – φῶς τῆς ἀστραπῆς –

χτυπήσῃ ὁ Κύρης τ’ οὐρανοῦ, παιδάκι μου νὰ μή τὴν πῇς !

Θεριά οἱ ἀνθρῶποι – δέ μποροῦν τό φῶς νά τὸ σηκώσουν !

Δέν εἰν’ ἀλήθεια πιό χρυσή σὰν τὴν ἀλήθεια τῆς σιωπῆς…

Χίλιες φορὲς νὰ γεννηθῇς, τόσες θὰ σὲ σταυρώσουν !


© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση