ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

,

,

……….Παρά το ειπωθέν «μὴ κάμετε κἀνὲν κίνημα διότι ἀπόλλυνται οἱ ἐν Τριπολιτσᾷ ἀδελφοί μας (μην εκδηλώσετε κανένα κίνημα διότι κινδυνεύουν τα αδέλφια μας στην Τρίπολη)», ο Ν. Χ. (Νικόλαος Χριστοδούλου) Σολιώτης, κινήθηκε στην επαρχία Καλαβρύτων, και στις 13 Μαρτίου σκότωσε τρεις τούρκους οι οποίοι περνούσαν από το χωριό Αγρίδι μεταφέροντας γράμματα τού τοποτηρητή Μεχμέτ Πασά προς τον Χουρσίτ στα Ιωάννινα.

……….Στις 14 μαζί με τον Τσίπογλου σκότωσε άλλους οκτώ οι οποίοι περιφερόντουσαν σε εκείνα τα μέρη γιά να εισπράξουν τον κεφαλικό φόρο. Στις 18 Μαρτίου, μαθαίνοντας ότι έως εξήντα τουρκαλβανοί έφθασαν από τα Σάλωνα με προορισμό την Τρίπολη, κινήθηκε επί κεφαλής τριακοσίων Ελλήνων και τούς επιτέθηκε κοντά στα Χάνια τής Βέρσοβας· σκότωσε είκοσι, αιχμαλωτίζοντας τούς υπόλοιπους. Από τούς Έλληνες πληγώθηκαν ελαφρά τρεις.

……….Στις 20 Μαρτίου κινήθηκαν οι αδελφοί Κολιόπουλοι μαζί με τούς Πλαπουταίους στην Λιοδώρα τής Καρύταινας και κάλεσαν τούς κατοίκους στα όπλα, ενώ στις 21 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν περίπου οκτακόσιοι άνδρες στο Μπέτσι γιά να αντιμετωπίσουν τούς Λαλιώτες. Στις 22 Μαρτίου έφτασαν και οι Δελιγιανναίοι στο Ρένεσι (παρακείμενο χωριό) με τετρακόσιους άνδρες. Ήδη οι Δελιγιάννηδες είχαν σκοτώσει λίγους τούρκους που κατοικούσαν στα Λαγγάδια, κωμόπολη στην οποία κατοικούσαν και οι ίδιοι.

……….Στα Καλάβρυτα έσπευσαν οι Σ. Χαραλάμπους, Ἀσημάκης Φωτίλας, Αναγνώστης Στριφτόμπολας, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Σ, Θεοχαρόπουλος, Ν. Χ. Σολιώτης, Βασίλειος και Νικόλαος Πετιμεζαίοι, πολιόρκησαν τούς Τούρκους αναγκάζοντάς τους να παραδοθούν μετά από πέντε ημέρες.

Ο Σολιώτης πληγώθηκε στο αριστερό πόδι.

……….Εν τω μεταξύ, οι τούρκοι τής Πάτρας φοβούμενοι αιφνιδιαστική επίθεση, ασφάλισαν στο φρούριο τα πράγματα και τις οικογένειές τους και στις 21 Μαρτίου όρμησαν στο σπίτι τού Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου με σκοπό να βρουν σ’ αυτό όπλα και πολεμοφόδια, όπως υποπτευόντουσαν, και τότε να επιτεθούν εναντίον των χριστιανών. Βρίσκοντας όμως τις πόρτες κλειστές, άρχισαν να πυροβολούν απειλώντας. Πυροβόλησαν δε και τα γειτονικά τού Παπαδιαμαντόπουλου σπίτια, ενώ από το φρούριο άρχισαν πυροβολισμοί εναντίον τού σπιτιού τού αρχιερέα καθώς και άλλων χριστιανών.

……….Οι Πατρινοί, συνοδευόμενοι και από μερικούς Επτανήσιους παροίκους υπό τον Νικόλαο Γερακάρη, βγήκαν στους δρόμους ένοπλοι, επιτέθηκαν κατά των τούρκων διώκοντάς τους από την πόλη, και αποκλείοντάς τους στο φρούριο. Αμέσως ειδοποιήθηκαν ο αρχιερέας και ο Ζαΐμης, οι οποίοι έφθασαν τάχιστα με Κουμανιώτες κι άλλους, αρχίζοντας την πολιορκία τού φρουρίου τής Πάτρας, διακηρύσσοντας την Επανάσταση και προσκαλώντας όλους τούς Έλληνες στα όπλα.

……….Στις 26 Μαρτίου, οι εντεταλμένοι των επαφών με τούς προξένους των χριστιανικών Δυνάμεων, Π. Πατρών Γερμανός,  Κερνίκης Προκόπιος, Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ρούφος, Σ. Θεοχαρόπουλος και Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, δηλοποίησαν το εξής στις Μεγάλες Δυνάμεις·

……….«Οἱ Ἑλληνες, τυραννούμενοι πάντοτε ἐπί πλέον ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ ὁποῖοι ὡρκίσθησαν νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσωσιν, ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως ν’ ἀποσείσωσι τὸν ζυγὸν ἤ ν’ ἀποθάνωσιν. Ἠγέρθημεν διὰ νὰ λάβωμε τὰ δίκαιά μας, καὶ εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἅπασαι αἱ χριστιανικαὶ δυνάμεις θὰ γνωρίσωσι τὴν δικαιοσύνην τοῦ ἀγῶνος μας, καὶ ὄχι μόνον δὲν θὰ παρεμβάλωσι προσκόμματα εἰς αὐτόν, ἀλλὰ θὰ μᾶς βοηθήσωσιν, ἀναπολοῦντες ὁπόσον οἱ πρόγονοί μας ὠφέλησαν τὴν ἀνθρωπότητα. Ταῦτα κοινοποιοῦντες πρὸς ὑμᾶς, παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς προμηθεύσετε τὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν τῆς Αὐγούστης αὐλῆς σας.»

***
Πηγή : Ο πρώτος τόμος των απομνημονευμάτων τού Σπηλιάδη.
Κείμενο : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση