ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ «ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΠΕΛΑΓΟΣ…»

,

,

Καθὼς σὲ πέλαγος…

 

Ἄγγελος Σικελιανός

 

… Καθὼς  σὲ πέλαγος ἀσάλευτο

πετῶντας δυὸ χαλίκια

ἁπλώνοντας τοῦ ἑνός ὁ κύκλος

μπαίνει μὲς στὸν ἄλλο

δίχως νὰ σπάσῃ ὁ γῦρος τους,

ἐμπῆκες στὴν ψυχή μου

ὡσὰν ψυχή ἀδερφῆς στὸν ἀδερφό !

Κι ὅπως ἀν τύχῃ

ἄξαφνα ἀνοίγοντας τὴ θύρα

τὴν παρθενικὴ τῆς ἀδερφῆς του ὁ ἄνθρωπος

νὰ τηνε ἰδῇ γιὰ μιὰ στιγμήν ὁλόγυμνη

ν’ ἀλλάζῃ τὸ χιτῶνα,

μα ὁ νοῦς του δέν ταράζεται,

γιατ’ εἰναι ἀμύριστος σά μάρμαρο

τῆς ἀδερφότητας ὁ ἀνθός,

ὅμοια γυμνή σὲ γνώρισα στὸ νοῦ μου

ἀτάραχος

μὲ μάτι τέλεια λυτρωμένο

ἀπ’ τὴν ἐπιθυμία…

***
Πηγή: Ὁ Α΄ τόμος τῆς ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου, Ἥρκου καὶ Στάντη       Ἀ π ο σ τ ο λ ί δ η (σ.1.332). «Η ΠΟΙΗΣΗ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ»
Ἐπιμέλεια κειμένου : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση