ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

,

Νικόλαος Γύζης – “Κρυφό Σχολειό”, 1885. Λάδι σὲ ξύλο, 58×74 εκ.

,

……….Τὰ περί «μύθου» γιὰ τὸ «Κρυφὸ Σχολειό» τὰ ὑποστήριξε στὸν Ι΄ τόμο τῆς νεώτερης «Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» (1974), ὁ ἐκλιπών, Ἄλκης Ἀγγέλου, διατελέσας καθηγητὴς τῆς συγκριτικῆς φιλολογίας στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975-1984), καθώς καὶ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο (1985-86).

……….Ὁ μελετητὴς αὐτός, μέλος τοῦ Ὁμίλου Μελέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀρνεῖται μὲ ἁπόλυτο καὶ κατηγορηματικό τρόπο τὴν ὕπαρξη τοῦ «Κρυφοῦ Σχολειοῦ», χωρὶς ὅμως νὰ πείθῃ μὲ τὰ γραφόμενά του, ἀλλὰ κάνοντας διάφορες ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες δὲν τεκμηριώνονται. Ὁ Ἀγγέλου συγκέντρωσε ὅσες ἀρνητικὲς θέσεις εἶχαν γραφεῖ κατὰ καιρούς, χωρὶς νὰ ἀναφέρῃ τὶς ὑπόλοιπες (ἀντίθετες), ὅπως ἐπιβάλλεται γιὰ ἕνα ἔργο ὄχι «προσωπικό», ἀλλά «συλλογικό», καθὼς εἶναι ἡ «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους», μιλώντας περὶ «εὐφαντάστων καλοπροαιρέτων ἱστορικῶν τῆς ἐθνικῆς σκοπιμότητος», οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἄποψή του, παρασύρθηκαν «ἀπὸ τὴν χιονιστιβάδα τοῦ μύθου».

……….Ἄς δοῦμε λοιπὸν στὴν συνέχεια τί ἀναφέρουν πάνω στὸ θέμα πολὺ σοβαρὲς ἱστορικὲς πηγές καὶ ἔγκυροι συγγραφεῖς.

***
Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
Πληροφορία εἰκόνας : Νικόλαος Γύζης – “Κρυφό Σχολειό”, 1885. Λάδι σὲ ξύλο, 58×74 εκ.

Αφήστε μια απάντηση