ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ – «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ»

,

,

Τὸ θέατρο

.

Λάμπρος Πορφύρας 

.

Δὲν ξέρω πῶς νὰ σοῦ τὸ εἰπῶ, μὰ ὁ δρόμος χθές τὸ βράδι

μὲς στὴ σταχτιά τὴ συννεφιά σὰ θέατρο εἶχε γίνει·

μόλις φαινόταν ἡ σκηνή στ’ ἀνάριο τὸ σκοτάδι

καὶ σά σκιές φαινόντανε μακριά μου οἱ θεατρῖνοι.

***

Τὰ σπίτια πέρα, κ’ οἱ αὐλές, καὶ τὰ κλωνάρια ἀντάμα,

ἔλεγες κ’ ἦταν σκηνικά, παλιά καὶ ξεβαμμένα,

κ’ ἐκεῖνοι ἐβγαῖναν κ’ ἔπαιζαν τ’ ἀλλόκοτό τους δρᾶμα,

κι ἄκουγες βόγγους  –  κι ἄκουγες καὶ γέλοια εὐτυχισμένα…

***

Ἐγώ δὲν ξέρω… Ἔβγαίνανε, καὶ σμῖγαν, καὶ παγαῖναν,

κ’ ἤτανε μιὰ παράσταση καὶ θλιβερή κι ὡραία –

κ΄ ἔβγαινε, θέ’ μου, κ’ ἡ νυχτιά, καθώς ἐπαρασταῖναν,

ἔβγαινε, θέ’ μου, κ’ ἔρριχνε τή μαύρη της αὐλαία

***
Πηγή: Ὁ Γ΄ τόμος τῆς ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου, Ἥρκου καὶ Στάντη       Ἀ π ο σ τ ο λ ί δ η (σ.1.156). «Η ΠΟΙΗΣΗ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ»
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Εἰκόνα : Δημιουργία τοῦ Henryk Siemiradzki  Ὁ Ὀρφέας στὸ βασίλειο τοῦ Ἅδη (Orpheus in Hades’ kingdom)
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση